Gode råd når du har fået en skade som følge af skybrud

Under skybrudoplever skadeservicebranchen ekstraordinær travlhed, hvorfor det kan være vanskeligere at få fat i den ansvarlige for din sag. Tanken med dette skriv er at give relevant information som følger af at være ramt af et pludseligt skybrud, som har givet skade på din bygning og/eller indbo.

Vi håber derfor at du kan finde relevante svar på nogle af dine spørgsmål, som følge af din skade.

Hurtig indsats fra vores sanitører

De første Recover-medarbejdere der rykker ud på en vandskade, fokuserer primært på at udføre skadebegrænsende tiltag, f.eks.:

  • Hjælpe med at bortlede og opsuge vand
  • Redde indbo og andre værdier
  • Fotodokumentere skaden.
  • Opsætte affugtere.


Endelig udarbejder vi en skaderapport, som vi sender til dit forsikringsselskab førstkommende hverdag efter skadestop.

Din forsikring:

Du skal være opmærksom på, at du selv skal anmelde din skade til dit forsikringsselskab. Nævn gerne at Recover har været på adressen for skadestop.

Hvis du har indbo forsikret hos et andet forsikringsselskab end din bygningsforsikring, skal du huske at anmelde skaden til begge forsikringsselskaber.

Skader som følge af skybrud er som hovedregel omfattet af din bygningsforsikring under dækningen bygningskasko, såfremt din bygning er i god stand, har tæt klimaskærm, og at der ikke kan påvises at det indtrængende vand skyldes mangelfuldt vedligehold, åbne døre/vinduer og lignende.

Forsikringsselskaberne har over de seneste 15 år skærpet deres forsikringsbetingelser herfor, hvorfor der kan være særlige klausuler i din police, f.eks. for kælderarealer og indbo i kældre. De endelige dækningsbetingelser for din bolig fremgår således af din police.

Det er vigtigt, at du ikke smider noget skadet indbo/løsøre ud, uden du har en skriftlig accept fra dit forsikringsselskab eller dennes repræsentant.

Recover fotodokumenterer i nødvendigt omfang din skade, men vi anbefaler at du også selv tager billeder under forløbet.

Opfølgende indsats

Recover vil normalt kontakte jer inden for 3-5 hverdage, for at aftale en besigtigelse af en fugttekniker. Bemærk at der under ekstreme vejrsituationer, dvs. efter skybrud, storm eller stormflod, kan forekomme ekstraordinær behandlingstid.

Fugtteknikeren besigtiger skadestedet for udarbejdelse af en omfangsrapport.

Denne rapport danner grundlag for det videre forløb, som bestemmes i samarbejde med forsikringsselskabet.

Det kan dreje sig om f.eks.:

  • Affugtning
  • Fjernelse af skadede bygningsdele
  • Rengøring og desinficering

Herefter vil forsikringsselskabet i samarbejde med håndværkere lægge en plan for genopbygning af de skadede områder.

Affugtning:

I forbindelse med din skade, er der opstillet en eller flere affugtere, samt evt. affugtningsudstyr. I den forbindelse er det vigtigt at dette affugtningsudstyr kører så tæt på 24 timer i døgnet som muligt.

Affugtere er opstillet for at skadebegrænse i forbindelse med din skade. Maskinerne sørger bl.a. for at holde luftfugtigheden nede i et acceptabelt niveau. Ligeledes sørger affugtere også for at de opfugtede overflader bliver tørre igen.

Der kan forekomme korte perioder hvor affugteren stopper af sig selv – dette er dog helt normalt, og affugteren vil starte op kort tid efter igen.

Strømforbruget som følger af at der er sat affugtere op på din adresse, informerer vi om, direkte til dit forsikringsselskab, når affugtning / sagen er afsluttet. Forsikringsselskabet afregner herefter direkte med dig, så du får dækket denne omkostning som en del af skaden, når sagen er helt afsluttet.

Det videre forløb

Har du spørgsmål til din skade, dine værdier og det videre forløb, kan du altid ringe til Recover døgnet rundt via Recovers hovednummer tlf. 70 100 888, som svarer døgnet rundt. Du er også velkommen til at ringe direkte til den sagsansvarlige, som du er blevet oplyst. Bemærk dog at såfremt denne medarbejder er optaget eller forhindret, omstilles du enten til dennes telefonsvarer, eller til vores døgnbemandede vagtcentral.

Du kan altid finde gode råd på www.recover.dk