Storm

Storm, og de skader der kan følge med, kommer aldrig belejligt, og kan have store økonomiske konsekvenser. Men Recover Nordics døgnbemandet vagtcentral står altid klar til at hjælpe dig – 24/7, 365 dage om året.

I tilfælde af storm hvor du kan konstatere hul i din klimaskærm – tag, vægge, vinduer, døre etc. – er skaderne som udgangspunkt dækket af din bygningsforsikring. Det gælder også de følgeskader, som følger af den primære stormskade – eksempelvis at det regner ind og forårsager en vandskade.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

VED STORMSKADE

Stop skaden efter bedste evne

Stop skaden efter bedste evne

Så snart du har konstateret en stormskade på din bygning, skal du efter bedste evne stoppe skaden, så den ikke udvikler sig yderligere. Du kan enten selv foretage en afdækning, eller kontakte Recover Nordic som kan hjælpe dig med denne opgave. Recover Nordic benytter lift, stillads og andre professionelle hjælperedskaber til at sikre at din klimaskærm bliver lukket. Dette gøres ved at lave en midlertidig afdækning, som holder tæt, ind til en håndværker kan reparere skaden permanent.
Alt det skadestoparbejde, som Recover Nordic udfører på din ejendom, vil være dækket af din bygningsforsikring (og indbo på din indboforsikring).

Red dit indbo og sikre fotodokumentation

Red dit indbo og sikre fotodokumentation

Har stormen lavet hul i din klimaskærm, som det af sikkerhedsmæssige årsager er uforsvarligt at afdække, kan du flytte dit indbo i sikkerhed eller klodse det op fra gulvet. Regner det kraftigt ind, og er det ikke muligt at flytte dine møbler til andet rum, kan du med fordel afdække sarte møbler mv.
Når din bygning bliver ramt af en stormskade, og evt. efterfølgende vandskade, skal du sørge for at fotodokumentere din skade. Jo flere billeder jo bedre. For at lette skadebehandlingen for dit forsikringsselskab, kan du udarbejde en liste over skader og skadet indbo.

Sikkerhed

Sikkerhed

Der opfordres til stor forsigtighed når der arbejdes på en beskadiget bygning. Først og fremmest er det farligt at håndtere presenninger og afdækningsplader mens stormen raser. Tilsvarende kan flyvende tagsten, glas og eksempelvis mursten anrette stor personskade – i værste fald dødsfald. Afdækning og oprydning bør derfor først ske, når stormen har lagt sig, og man i øvrigt mener, at det er forsvarligt.

Vent dog ikke med at kontakte Recover Nordic. Det er vigtigt at din sag bliver noteret og kommer i rette ”kø”. Således sænker du ventetiden når stormen har lagt sig, og det er sikkert for os at køre ud igen.

Vælger du selv at udføre afdækning, så sørg for at have ordentlige personlige værnemidler på. Eksempelvis handsker, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller, sikkerhedssko mv.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED STORMSKADER

Recover Nordic udfører professionelt skadestop efter storm, hvilket bl.a. består af:

  1. Ud- eller indvendig afdækning af klimaskærm
  2. Afstivning af bygninger ved fare for sammenstyrtning
  3. Redning af indbo
  4. Nødrengøring (kun det mest nødvendige, hvis fare for yderligere skade/personskade)
  5. Fotodokumentation af skade og udført arbejde
  6. Rapportering til dit forsikringsselskab
  7. Affugtning ved vandskader
  8. Sikring af døre og vinduer, så ubudne gæster ikke har adgang.

Vi sikrer også dokumentation til dit forsikringsselskab:
Hos Recover Nordic gør vi en dyd ud af vores samarbejde med forsikringsselskaberne. Det betyder også, at vi altid fotodokumentere det arbejde vi udfører – både før og efter. Således sørger vi for rapporter til forsikringsselskabet, og er i løbende dialog med både dem og skadelidte.

Med vores håndværkerservice kan vi også tilbyde reetablering og genopbygning, hvis dette er nødvendigt. Således tager vi hånd om skaden fra A til Z, og hjælper vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.