Storm

Storm, og de skader der kan følge med, kommer aldrig belejligt, og kan have store økonomiske konsekvenser. Men Recover døgnbemandet vagtcentral står altid klar til at hjælpe dig – 24/7, 365 dage om året.

I tilfælde af storm hvor du kan konstatere hul i din klimaskærm – tag, vægge, vinduer, døre etc. – er skaderne som udgangspunkt dækket af din bygningsforsikring. Det gælder også de følgeskader, som følger af den primære stormskade – eksempelvis at det regner ind og forårsager en vandskade.

Hvad du skal gøre ved stormskade

Hvad du skal gøre ved stormskade

Stop skaden efter bedste evne

Så snart du har konstateret en stormskade på din bygning, skal du efter bedste evne stoppe skaden, så den ikke udvikler sig yderligere. Du kan enten selv foretage en afdækning, eller kontakte Recover som kan hjælpe dig med denne opgave. Recover benytter lift, stillads og andre professionelle hjælperedskaber til at sikre at din klimaskærm bliver lukket. Dette gøres ved at lave en midlertidig afdækning, som holder tæt, ind til en håndværker kan reparere skaden permanent.

Alt det skadestoparbejde, som Recover udfører på din ejendom, vil være dækket af din bygningsforsikring (og indbo på din indboforsikring).

Hvad du skal gøre ved stormskade

Hvad du skal gøre ved stormskade

Red dit indbo og sikre fotodokumentation

Har stormen lavet hul i din klimaskærm, som det af sikkerhedsmæssige årsager er uforsvarligt at afdække, kan du flytte dit indbo i sikkerhed eller klodse det op fra gulvet. Regner det kraftigt ind, og er det ikke muligt at flytte dine møbler til andet rum, kan du med fordel afdække sarte møbler mv.

Når din bygning bliver ramt af en stormskade, og evt. efterfølgende vandskade, skal du sørge for at fotodokumentere din skade. Jo flere billeder jo bedre. For at lette skadebehandlingen for dit forsikringsselskab, kan du udarbejde en liste over skader og skadet indbo.

Hvad du skal gøre ved stormskade

Hvad du skal gøre ved stormskade

Sikkerhed

Der opfordres til stor forsigtighed når der arbejdes på en beskadiget bygning. Først og fremmest er det farligt at håndtere presenninger og afdækningsplader mens stormen raser. Tilsvarende kan flyvende tagsten, glas og eksempelvis mursten anrette stor personskade – i værste fald dødsfald. Afdækning og oprydning bør derfor først ske, når stormen har lagt sig, og man i øvrigt mener, at det er forsvarligt.

Vent dog ikke med at kontakte Recover. Det er vigtigt at din sag bliver noteret og kommer i rette ”kø”. Således sænker du ventetiden når stormen har lagt sig, og det er sikkert for os at køre ud igen. Vælger du selv at udføre afdækning, så sørg for at have ordentlige personlige værnemidler på.

Eksempelvis handsker, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller, sikkerhedssko mv.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med stormskader

Recover udfører professionelt skadestop efter storm, hvilket bl.a. består af:

  1. Ud- eller indvendig afdækning af klimaskærm
  2. Afstivning af bygninger ved fare for sammenstyrtning
  3. Redning af indbo
  4. Nødrengøring (kun det mest nødvendige, hvis fare for yderligere skade/personskade)
  5. Fotodokumentation af skade og udført arbejde
  6. Rapportering til dit forsikringsselskab
  7. Affugtning ved vandskader
  8. Sikring af døre og vinduer, så ubudne gæster ikke har adgang.

Vi sikrer også dokumentation til dit forsikringsselskab:
Hos Recover gør vi en dyd ud af vores samarbejde med forsikringsselskaberne. Det betyder også, at vi altid fotodokumentere det arbejde vi udfører – både før og efter. Således sørger vi for rapporter til forsikringsselskabet, og er i løbende dialog med både dem og skadelidte.

Med vores håndværkerservice kan vi også tilbyde reetablering og genopbygning, hvis dette er nødvendigt. Således tager vi hånd om skaden fra A til Z, og hjælper vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Løsørehåndtering

Løsørehåndtering

I tilfælde af Brand og vandskader, vil ikke kun bygningen være skadet. Også indbo (kaldet løsøre i daglig tale), vil være skadet i mere eller mindre omfang.

Løsørehåndtering
Stor- og mangeskadeberedskab

Stor- og mangeskadeberedskab

Ved stor- og mangeskader, som f.eks. skybrud, brande af større omfang, orkan og katastrofer, leverer Recover det nødvendige mandskab, indtil situationen er normaliseret....

Stor- og mangeskade beredskab

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.