Stormflod

Skader som følge af stormflod er ikke omfattet af forsikringsaftaleloven, og er således ikke dækket af din bygnings- eller indboforsikring. Men der er mulighed for at opnå erstatning af en offentlig pulje, som er oprettet til formålet. Puljen bestyres af Stormrådet som også tager stilling til, om der har været stormflod, og i hvilket område der i så fald vil få dækning. De opdaterede regler i tilfælde af skade kan altid findes på deres hjemmeside: www.stormraadet.dk

Recover hjælper som altid med skadestop og værdiredning, dog under den forudsætning, af du som skadelidte hæfter for den fulde betaling for udført arbejde, da der ikke indledningsvis er betalingsgaranti fra stormrådet, som der normalt er på en typisk bygningsskade. Vi står klar med vores vagtbemandede team døgnet rundt - Ring 70 100 888.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

NÅR DIN BYGNING BLIVER OVERSVØMMET

Forebyggelse

Forebyggelse

Er der risiko for, eller varslet stormflod eller oversvømmelser, er det vigtigt at du udfører så mange forebyggende tiltag som muligt. Det kan eksempelvis være tætning af alle mulige vandindtræningssteder i bygningen. Hertil er det altid en god idé at fjerne alt af værdi fra din kælder, da indbo i kælder ikke er dækket af ordningen.

Skadestop

Skadestop

Er skaden sket, er det altid vigtigt at stoppe skaden hurtigst muligt. Dvs. at vandet skal ud af bygningen igen hurtigst muligt. Eventuelt organiske materialer som gipsvægge, skal fjernes sammen med våd isolering således, at risikoen for skimmelsvamp efterfølgende minimeres. Er der trægulve, skal man være opmærksom på at disse vil svulme op, og der er risiko for at vægge efterfølgende presses ud, hvorfor gulve skal håndteres helt specielt afhængig af type og hvordan det er lagt/monteret i huset.

Skader efter stormflod kræver oftest professionel håndtering, og med vores faguddannede medarbejdere, påtager Recover Nordic sig gerne opgaven, og sikrer, du kommer hurtigt tilbage til hverdagen.

Se guideline og anmeldelsesregler på stormraadet.dk

Se guideline og anmeldelsesregler på stormraadet.dk

Det er vigtigt, at du altid orienterer dig på Stormrådets hjemmeside for de nyeste regler. Stormrådet har også udarbejdet nedenstående 2 film, der forklarer hvad du skal gøre, hvis du er blevet ramt af en stormflod, samt et overblik over hvordan stormflodsordningen fungerer, og om du er dækket.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED STORMFLOD

Recover Nordic er fagspecialister på at håndtere følgeskade efter vand. Vores sanitører yder den indledende førstehjælp, også kaldet ’Fase 1 indsats’, hvor indbo klodses op/fjernes/bortkøres til redning og opbevaring, hvorefter affugtning af bygningen igangsættes. Vi stripper og blotlægger evt. konstruktioner, således at risikoen for skimmelsvamp minimeres.

Vores fugtkonsulenter kommer efterfølgende ud på skadestedet efter et par dage, og udarbejder en omfangsrapport, og afklarer den fremadrettede korrekte affugtningsmetode, der skal sikre at bygningen hurtigst mulig bliver tør, således at genopbygning kan igangsættes hurtigst muligt – men ikke for tidligt, heller.

Med vores håndværkerservice kan vi også tilbyde reetablering og genopbygning, hvis dette er nødvendigt. Således tager vi hånd om skaden fra A til Z, og hjælper vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen.

Vi vil gøre opmærksom på, at rent juridisk vil du som privatperson (eller firma) handle direkte med Recover Nordic, såfremt du vælger os til at udføre værdiredning, skadestop, affugtning og evt. genopbygning på en ikke forsikringsdækket skade som stormflod. Bliver du ikke tilkendt dækningstilsagn fra Stormrådet, skal du derfor selv afholde alle omkostningerne til ovenstående.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.