Stormflod

Skader som følge af stormflod er ikke omfattet af forsikringsaftaleloven, og er således ikke dækket af din bygnings- eller indboforsikring. Men der er mulighed for at opnå erstatning af en offentlig pulje, som er oprettet til formålet. Puljen bestyres af Stormrådet som også tager stilling til, om der har været stormflod, og i hvilket område der i så fald vil få dækning. De opdaterede regler i tilfælde af skade kan altid findes på deres hjemmeside: www.stormraadet.dk

Recover hjælper som altid med skadestop og værdiredning, dog under den forudsætning, af du som skadelidte hæfter for den fulde betaling for udført arbejde, da der ikke indledningsvis er betalingsgaranti fra stormrådet, som der normalt er på en typisk bygningsskade. Vi står klar med vores vagtbemandede team døgnet rundt - Ring 70 100 888.

Hvad du skal gøre når din bygning bliver oversvømmet

Hvad du skal gøre når din bygning bliver oversvømmet

Forebyggelse

Er der risiko for, eller varslet stormflod eller oversvømmelser, er det vigtigt at du udfører så mange forebyggende tiltag som muligt. Det kan eksempelvis være tætning af alle mulige vandindtræningssteder i bygningen. Hertil er det altid en god idé at fjerne alt af værdi fra din kælder, da indbo i kælder ikke er dækket af ordningen.

Hvad du skal gøre når din bygning bliver oversvømmet

Hvad du skal gøre når din bygning bliver oversvømmet

Skadestop

Er skaden sket, er det altid vigtigt at stoppe skaden hurtigst muligt. Dvs. at vandet skal ud af bygningen igen hurtigst muligt. Eventuelt organiske materialer som gipsvægge, skal fjernes sammen med våd isolering således, at risikoen for skimmelsvamp efterfølgende minimeres. Er der trægulve, skal man være opmærksom på at disse vil svulme op, og der er risiko for at vægge efterfølgende presses ud, hvorfor gulve skal håndteres helt specielt afhængig af type og hvordan det er lagt/monteret i huset.

Skader efter stormflod kræver oftest professionel håndtering, og med vores faguddannede medarbejdere, påtager Recover sig gerne opgaven, og sikrer, du kommer hurtigt tilbage til hverdagen.

Hvad du skal gøre når din bygning bliver oversvømmet

Hvad du skal gøre når din bygning bliver oversvømmet

Se guideline og anmeldelsesregler på stormraadet.dk

Det er vigtigt, at du altid orienterer dig på Stormrådets hjemmeside for de nyeste regler. Stormrådet har også udarbejdet nedenstående 2 film, der forklarer hvad du skal gøre, hvis du er blevet ramt af en stormflod, samt et overblik over hvordan stormflodsordningen fungerer, og om du er dækket.

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med stormflod

Recover er fagspecialister på at håndtere følgeskade efter vand. Vores sanitører yder den indledende førstehjælp, også kaldet ’Fase 1 indsats’, hvor indbo klodses op/fjernes/bortkøres til redning og opbevaring, hvorefter affugtning af bygningen igangsættes. Vi stripper og blotlægger evt. konstruktioner, således at risikoen for skimmelsvamp minimeres.

Vores fugtkonsulenter kommer efterfølgende ud på skadestedet efter et par dage, og udarbejder en omfangsrapport, og afklarer den fremadrettede korrekte affugtningsmetode, der skal sikre at bygningen hurtigst mulig bliver tør, således at genopbygning kan igangsættes hurtigst muligt – men ikke for tidligt, heller.

Med vores håndværkerservice kan vi også tilbyde reetablering og genopbygning, hvis dette er nødvendigt. Således tager vi hånd om skaden fra A til Z, og hjælper vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen.

Vi vil gøre opmærksom på, at rent juridisk vil du som privatperson (eller firma) handle direkte med Recover, såfremt du vælger os til at udføre værdiredning, skadestop, affugtning og evt. genopbygning på en ikke forsikringsdækket skade som stormflod. Bliver du ikke tilkendt dækningstilsagn fra Stormrådet, skal du derfor selv afholde alle omkostningerne til ovenstående.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Vandskade

Vandskade

Vandskader i bygninger kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke der handles korrekt og hurtigt....

Vandskade
Vacuum units

Vacuum units

Med udvikling og teknologi på dagsordenen hos Recover optimerer vi konstant på de maskiner og metoder, der anvendes i branchen....

Vacuum units

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.