Komfort

Vi bruger alle meget tid indenfor – både når vi er på arbejde og hjemme. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er optimalt og tilfredsstillende, da det har stor betydning for vores sundhed og livskvalitet.

Er der manglende komfort på en arbejdsplads, kan det komme til udtryk ved nedsat arbejdsevne. Derfor kan ventilations- og varmeanlæg være nødvendige for at opretholde en god komfort for medarbejderne.

Recover Nordic kan hjælpe med at lave en vurdering af jeres nuværende komfort, komme med løsningsforslag og lave opfølgende målinger.

DØGNVAGT +45 70 100 888

Optimér produktiviteten med

bedre komfort

Typiske symptomer på dårlig komfort og indeklima

Typiske symptomer på dårlig komfort og indeklima

Er du i tvivl om der er dårlig komfort på din arbejdsplads?
Alle reagerer forskelligt på dårlig komfort og indeklima, men typiske symptomer kan være:
- Kulde og træk
- Overophedning
- Dårlig lugt
- Hovedpine og træthed
- Irritation i øjne, næse og hals
- Kvalme og svimmelhed
- Udslæt, rødme og kløe i huden

Recover Nordic kan foretage målinger og vurderinger, samt lave arbejdspladsvurderinger (APV) for kontormiljøer m.fl.

Det termiske indeklima og komfortniveau

Det termiske indeklima og komfortniveau

Det termiske indeklima har stor effekt på komfortniveauet, og bestemmes bl.a. af luftens hastighed, luftens og overfladernes temperatur i sammenhæng med aktivitetsniveauet og påklædning hos mennesket.

Det betyder komfortniveauet bl.a. kan blive påvirket af temperaturforskelle i luften samt kolde og varme overflader (såsom gulve, vægge, møbler osv.)

Komfortniveauet kan udtrykkes ved det, der kaldes ”Predicted Mean Vote” (PMV) og ”Predicted Percentage of Dissatisfied”(PPD), som bl.a. måles ved hudtemperaturer og indendørsforhold. Med et særligt team af medarbejdere, kan Recover Nordic hjælpe med at måle jeres komfortniveau efter rette procedurer.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Målinger, vurdering, APV og forbedringer

Alt efter hvilke problematikker der er med komfort og indeklima, kan Recover Nordic bl.a. afhjælpe med:

  • Måling af komfortniveau ved arbejdspladser, bl.a. ved PMV og PPD-metoden
  • APV på kontorer m.fl.
  • Måling af og forbedringer ved træk
  • Måling af og forbedringer ved kulde- og varmepåvirkning

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.