LEVERANDØR TIL POLITIET

At være leverandør til det Danske Politi kræver, at vi som virksomhed er indstillet på, at servicere politiet døgnet rundt og med meget kort responstid. Hastigheden - altså tiden fra opgaven er modtaget telefonisk, til Recover står på den ønskede adresse – er afgørende, da betjentene ikke kan komme videre før Recover kommer og tager over.

Politiet har derfor et særligt VIP nr., som sikrer at telefonen på vores vagtcentral i 80% af tilfældene tages inden for 15 sekunder – uanset tidspunkt på døgnet.

Recover er leverandører til politiet

Recover er leverandører til politiet

Typer af politiopgaver

Recover har igennem årtier hjulpet forskellige politikredse med følgende opgaver:

  • Afdækninger og midlertidig sikring på adresser hvor Politiet har måtte tiltvinge sig adgang, og dør/indgangsparti derfor er ødelagt.
  • Afdækning og sikring af ejendommens klimaskærm (vinduer og døre) hvor der har været indbrud.
  • Afdækning og sikring af bygninger, hvor der har været terroranslag/skudhuller.
  • Rengøring både ud- og indvendigt efter indbrud, hærværk og lignende.
  • Rengøring, oprydning og sanering i beboelse efter selvmord, drab, vold og dødfundne.
  • Indvendig rengøring af Politiets bilflåde efter opkast, HIV inficeret blod, fækalier, urin, udløste pulverslukker samt dårlig lugt etc.
Recover er leverandører til politiet

Recover er leverandører til politiet

Afdækning – både efter indbrud, påtvungen adgang og terror

Recover er hurtigt fremme på diverse politiopgaver og sørger for afdækning både efter indbrud, påtvungen adgang fra politiet eller ved terror. Fra opgaven er modtaget, vil Recover være fremme på skadestedet inden for 30-60 minutter.

Eksempel på afdækningsopgave for Politiet:

Ved terroranslaget mod Krudttønden i København d. 14. februar 2015, foretog Recover afdækning af glasfacaden. Og som det ses på billederne var Recover også til stede og hjalp med afdækning da Skattestyrelsens bygninger d. 6. august 2019 i Østbanegade i København blev ramt af en eksplosion, som forårsagede voldsomme skader på facaden og de nærvedliggende bygninger.

Recover er leverandører til politiet

Recover er leverandører til politiet

Rengøring af politibiler

Recover hjælper med alle former for rengøring ud- og indvendigt af politibiler, uanset om det er maling, opkast, fækalier, blod, urin eller en pulverslukker der er ”fyret af” og bilen er helt hvid indvendig.

På billedet kan man se før- og efterbillede af et ’Salatfad’, der er blevet ramt af en malingbombe i forbindelse med 10-årsdagen for rydning af Jagtvej 69.

Rengøring og sanering efter dødfundne:

Recover varetager med fuld diskretion opgaver med socialrengøring i boliger, hvor der af den ene eller anden årsag er brug for rengøring og desinfektion af bygninger og inventar. Hos Recover har vi altid en respektfuld tilgang til opgaven, og vi ved, at disse opgaver skal håndteres i respekt for den enkelte borger og dennes familie. Når boligen skal saneres, sker håndtering og bortkørsel af indbo (affald) mv. i tæt samarbejde med involverede.

Vores medarbejdere er tilmed undervist i sporbevaring fra Politiet således, at vi er fortrolige med hvordan vi skal agere på gerningssteder -også efter at dette er frigjort, måtte vi finde evt. oversete beviser, når vi efterfølgende rydder op, rengør og sanerer.

Recover er leverandører til politiet

Recover er leverandører til politiet

Rengøring og sanering efter dødfundne

Recover varetager med fuld diskretion opgaver med socialrengøring i boliger, hvor der af den ene eller anden årsag er brug for rengøring og desinfektion af bygninger og inventar.

Hos Recover har vi altid en respektfuld tilgang til opgaven, og vi ved, at disse opgaver skal håndteres i respekt for den enkelte borger og dennes familie. Når boligen skal saneres, sker håndtering og bortkørsel af indbo (affald) mv. i tæt samarbejde med involverede.

Vores medarbejdere er tilmed undervist i sporbevaring fra Politiet således, at vi er fortrolige med hvordan vi skal agere på gerningssteder -også efter at dette er frigjort, måtte vi finde evt. oversete beviser, når vi efterfølgende rydder op, rengør og sanerer.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års samarbejde med politiet

Recover har et tæt samarbejde med Politiet – ikke kun på brandskader hvor Recover udfører skadestop og værdiredning – men også med afdækning, sikring af ødelagte døre, rengøring af Politiets biler samt traditionelt skadeservicearbejde.

Vi afholder løbende interne kurser i ”Sporbevaring”, således vi kan støtte Politiet i deres efterforskning og sekundært agere korrekt på skadesteder, hvor der skal afklares, om der ligger en kriminel handling bag. Ca. 1.000-1.300 gange årligt rykker Recover ud og foretager akutte afdækninger efter enten indbrud eller storm, og denne erfaring bruges tilsvarende på Politiets afdækningsopgaver.

Vores erfaring fra traditionelt skadeservicearbejde kommer også Politiet til gode på fx drabs- selvmord- og voldssager, hvor skadestedet skal rengøres fuldstændigt således, at der ingen spor er tilbage af den handling som ligger forud. Qua vores stærke netværk af centre støtter vi tilsvarende Politiet på større landsdækkende aktioner med koordineret assistance til afdækning efter politiaktioner, hvor flere lokationer stormes samtidig.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Indbrud

Indbrud

Indbrud er altid ubehageligt, uanset om man er virksomhed, offentlig eller privat. Ring 70 100 888. Recover hjælper 24 timer i døgnet, 365 dage om året....

Indbrud
Graffiti

Graffiti

Det er altid ærgerligt, når ens bygninger bliver ramt af ufrivillig graffiti. Når skaden er sket, er det bedste råd at handle hurtigt....

Graffiti

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.