LEVERANDØR TIL POLITIET

At være leverandør til det Danske Politi kræver, at vi som virksomhed er indstillet på, at servicere politiet døgnet rundt og med meget kort responstid. Hastigheden - altså tiden fra opgaven er modtaget telefonisk, til Recover Nordic står på den ønskede adresse – er afgørende, da betjentene ikke kan komme videre før Recover Nordic kommer og tager over.

Politiet har derfor et særligt VIP nr., som sikrer at telefonen på vores vagtcentral i 80% af tilfældene tages inden for 15 sekunder – uanset tidspunkt på døgnet.

DØGNVAGT +45 70 100 888

RECOVER NORDIC ER

LEVERANDØRER TIL POLITIET

Typer af politiopgaver

Typer af politiopgaver

Recover Nordic har igennem årtier hjulpet forskellige politikredse med følgende opgaver:
- Afdækninger og midlertidig sikring på adresser hvor Politiet har måtte tiltvinge sig
adgang, og dør/indgangsparti derfor er ødelagt.
- Afdækning og sikring af ejendommens klimaskærm (vinduer og døre) hvor der har
været indbrud.
- Afdækning og sikring af bygninger, hvor der har været terroranslag/skudhuller.
- Rengøring både ud- og indvendigt efter indbrud, hærværk og lignende.
- Rengøring, oprydning og sanering i beboelse efter selvmord, drab, vold og dødfundne.
- Indvendig rengøring af Politiets bilflåde efter opkast, HIV inficeret blod, fækalier, urin,
udløste pulverslukker samt dårlig lugt etc.

Afdækning – både efter indbrud, påtvungen adgang og terror

Afdækning – både efter indbrud, påtvungen adgang og terror

Recover Nordic er hurtigt fremme på diverse politiopgaver og sørger for afdækning både efter indbrud, påtvungen adgang fra politiet eller ved terror. Fra opgaven er modtaget, vil Recover Nordic være fremme på skadestedet inden for 30-60 minutter.
Eksempel på afdækningsopgave for Politiet:
Ved terroranslaget mod Krudttønden i København d. 14. februar 2015, foretog Recover Nordic afdækning af glasfacaden.

Og som det ses på billederne var Recover Nordic også til stede og hjalp med afdækning da Skattestyrelsens bygninger d. 6. august 2019 i Østbanegade i København blev ramt af en eksplosion, som forårsagede voldsomme skader på facaden og de nærvedliggende bygninger.

Rengøring af politibiler

Rengøring af politibiler

Recover Nordic hjælper med alle former for rengøring ud- og indvendigt af politibiler, uanset om det er maling, opkast, fækalier, blod, urin eller en pulverslukker der er ”fyret af” og bilen er helt hvid indvendig.

På billedet kan man se før- og efterbillede af et ’Salatfad’, der er blevet ramt af en malingbombe i forbindelse med 10-årsdagen for rydning af Jagtvej 69.

Rengøring og sanering efter dødfundne:
Recover Nordic varetager med fuld diskretion opgaver med socialrengøring i boliger, hvor der af den ene eller anden årsag er brug for rengøring og desinfektion af bygninger og inventar.

Hos Recover Nordic har vi altid en respektfuld tilgang til opgaven, og vi ved, at disse opgaver skal håndteres i respekt for den enkelte borger og dennes familie. Når boligen skal saneres, sker håndtering og bortkørsel af indbo (affald) mv. i tæt samarbejde med involverede.

Vores medarbejdere er tilmed undervist i sporbevaring fra Politiet således, at vi er fortrolige med hvordan vi skal agere på gerningssteder -også efter at dette er frigjort, måtte vi finde evt. oversete beviser, når vi efterfølgende rydder op, rengør og sanerer.

Rengøring og sanering efter dødfundne

Rengøring og sanering efter dødfundne

Recover Nordic varetager med fuld diskretion opgaver med socialrengøring i boliger, hvor der af den ene eller anden årsag er brug for rengøring og desinfektion af bygninger og inventar.

Hos Recover Nordic har vi altid en respektfuld tilgang til opgaven, og vi ved, at disse opgaver skal håndteres i respekt for den enkelte borger og dennes familie. Når boligen skal saneres, sker håndtering og bortkørsel af indbo (affald) mv. i tæt samarbejde med involverede.

Vores medarbejdere er tilmed undervist i sporbevaring fra Politiet således, at vi er fortrolige med hvordan vi skal agere på gerningssteder -også efter at dette er frigjort, måtte vi finde evt. oversete beviser, når vi efterfølgende rydder op, rengør og sanerer.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS SAMARBEJDE MED POLITIET

Recover Nordic har et tæt samarbejde med Politiet – ikke kun på brandskader hvor Recover Nordic udfører skadestop og værdiredning – men også med afdækning, sikring af ødelagte døre, rengøring af Politiets biler samt traditionelt skadeservicearbejde.

Vi afholder løbende interne kurser i ”Sporbevaring”, således vi kan støtte Politiet i deres efterforskning og sekundært agere korrekt på skadesteder, hvor der skal afklares, om der ligger en kriminel handling bag.

Ca. 1.000-1.300 gange årligt rykker Recover Nordic ud og foretager akutte afdækninger efter enten indbrud eller storm, og denne erfaring bruges tilsvarende på Politiets afdækningsopgaver.

Vores erfaring fra traditionelt skadeservicearbejde kommer også Politiet til gode på fx drabs- selvmord- og voldssager, hvor skadestedet skal rengøres fuldstændigt således, at der ingen spor er tilbage af den handling som ligger forud.

Qua vores stærke netværk af centre støtter vi tilsvarende Politiet på større landsdækkende aktioner med koordineret assistance til afdækning efter politiaktioner, hvor flere lokationer stormes samtidig.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.