VACUUM UNITS

Med udvikling og teknologi på dagsordenen hos Recover optimerer vi konstant på de maskiner og metoder, der anvendes i branchen.

Et eksempel på specialudstyr, som alene findes hos Recover i Danmark og Sverige, er vores forstærkede fuldt lukkede affaldscontainere, til dagligt kaldet vacuum units. Vacuum units tilkobles en mammutsuger, hvorved du pludselig har en kæmpe – og meget kraftig - industristøvsuger, der kan benyttes til såvel at fjerne/suge gammel isolering, indskudsler mellem etager, jord, støv samt alle former for sædvanligt uhåndterbart affald og materialer.
Opgaver der normalt tager 7 døgn med manuel håndtering, kan oftest løses på under den halve tid, hvilket – til trods for større maskinomkostninger – alligevel giver en billigere totaløkonomi, samt færre støvgener på arbejdsstedet.

Fordele ved at anvende vacuum units

Fordele ved at anvende vacuum units

Logistiske og økonomiske fordele

Det har store logistiske fordele at anvende vacuum units på bestemte opgaver, da dét der førhen skulle klares med manuel arbejdskraft, nu kan klares med en mammutsuger, vacuum units og en enkelt eller to mand på opgaven. Da alt materialet havner tætpakket i den store vacuum unit, kræver det også færre tømninger, og mens tømningen af én container foregår, kan der fortsættes på en ny container.

Således kan du opleve en økonomisk besparelse på op til 25 – 40 % i forhold til andre manuelle metoder.

Fordele ved at anvende vacuum units

Fordele ved at anvende vacuum units

Effektivt og tidsbesparende

Med teknologien bag vacuum units, vil man opleve opsamlingen sker direkte fra ’skadesstedet’ og ud i den forstærkede affaldscontainer, hele 5 gange mere effektivt end ved manuelt arbejde. Vores medarbejdere bliver således også skånet for et belastende arbejdsmiljø, da de kan lade maskinerne gøre det ”hårde” arbejde.

Med den øgede effektivitet og tidsbesparende proces sikrer vi altså, at du kommer hurtigt tilbage til hverdagen.

Fordele ved at anvende vacuum units

Fordele ved at anvende vacuum units

Hverdagen fortsætter uændret

Vi ved hvor vigtigt det er for dig, at du kan fortsætte din hverdag på normalvis. Med brug af vores mammutsugere og vacuum units, vil der ikke komme støv, som der normalvis vil komme, da alt affald og materiale sendes direkte fra ’skadestedet’ ud i den forstærkede affaldscontainer. Derfor kan du, ved anvendelse af denne metode, fortsætte din hverdag uændret, mens vi løser opgaven på stedet.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Vacuum units - en landsdækkende service

Med centre i hele landet, tilbyder vi en landsdækkende service – også med vores mammutsugere og vacuum units.

Vores kompetente projektledere vil fra opgave til opgave vurdere, hvilken løsning der er den bedste – hertil om vacuum units vil være en fordel at anvende.

Med sin kraftige sugeevne, kan mammutsugeren og den hertil koblet vacuum unit suge næsten alle slags materialer. Eksempler på opgaver hvor vacuum units kan anvendes:

  • Fjernelse af isolering i bygninger
  • Fjernelse af materialer efter brand, herunder også materialer inficeret med asbest
  • Fjernelse af flyveaske i rørkanaler
  • Fjernelse af jord omkring store og gamle træer, så man kan komme til underjordiske elinstallationer uden at ødelægge både rodnet og træer.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Storm

Storm

Storm, og de skader der kan følge med, kommer aldrig belejligt, og kan have store økonomiske konsekvenser....

Storm
Vandskade

Vandskade

Vandskader i bygninger kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke der handles korrekt og hurtigt....

Vandskade

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.