STOR- OG MANGESKADE BEREDSKAB

Ved stor- og mangeskader, som f.eks. skybrud, brande af større omfang, orkan og katastrofer, leverer Recover Nordic det nødvendige mandskab, indtil situationen er normaliseret, og arbejdet med at udbedre skaderne er afsluttet.
Er der specielle krav til kapaciteten, som ligger uden for Danmarks mandskab, træder vores nordiske kollegaer til med assistance.

Med andre ord; hvis du vil sikre dig tryghed og hurtig assistance ved stor- og mangeskader, skal du vælge Recover Nordic som din samarbejdspartner.

DØGNVAGT +45 70 100 888

VI TILBYDER

HAR DIN VIRKSOMHED BRUG FOR STORSKADEBEREDSKAB?

Tryghed og hurtig assistance

Tryghed og hurtig assistance

Storskadeberedskabet i Recover Nordic er en kompleks proces af international logistik og professionel projektledelse, men vi har den rette erfaring, der skaber tryghed ved alle parter umiddelbart efter en storskade.
Denne tryghed er vigtig, da skadeslidte og andre interessenter har brug for at vide, at alt bliver gjort for at sikre deres aktiver så hurtigt, smertefrit og omkostningsbesparende som muligt.

Storskadeberedskabet

Storskadeberedskabet

Storskadegruppen i Recover Nordic – under ledelse af Storskadechefen og storskadeledere – består af en speciel type medarbejdere, der er parate til at rejse til fjerne verdensdele med meget kort varsel. Ved krav om ekstra mandskab, der ligger uden for kapaciteten i Danmark, trækkes på vore Nordiske kollegaer.

Eksempler på storskader

Eksempler på storskader

Storskadeberedskabet kan rekvireres til både skadestop, værdiredning, affugtning, oprydning, rengøring og reetablering på:

- Offshore opgaver, fx olieplatforme, vindmøller og skibe.
- Store skader hos fx industri-, detail- og fødevarevirksomheder.
- Boligblokke med mange skadelidte.
- Offentlige institutioner – herunder bl.a. museer med uerstattelige værdier.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED STORSKADER

Stor- og mangeskader kræver ofte ekstra beredskab, ekspertise og ikke mindst erfaring. Med over 35 års erfaring inden for skadeservice, fagspecialiseret medarbejdere og ikke mindst samarbejde med hele vores Nordiske koncern, står Recover Nordic klar til at hjælpe din virksomhed når skaden er sket.

Recover Nordic er fremme inden for højst 60 minutter i hele landet, fra det øjeblik vi har modtaget skaden. Vores kompetente medarbejdere er trænet i at prioritere optimalt på skadestedet og altid i samråd med skadelidte og andre involvere parter. Således hjælper vi med er minimere driftstab og lukkedage, og dermed hurtigt tilbage til hverdagen.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.