Gode råd hvis du har været ramt af en rørskade

Tanken med dette skriv er at give relevant information som følger af at være ramt af en rørskade, som har givet skade på din bygning og/eller indbo.

Vi håber derfor at du kan finde relevante svar på nogle af dine spørgsmål, som følge af din skade.

Hurtig indsats fra vores sanitører

De første Recover-medarbejdere der rykker ud på en vandskade, fokuserer primært på stoppe skaden og udføre skadebegrænsende tiltag, f.eks.:

 • Hjælpe med at bortlede og opsuge vand
 • Redde indbo og andre værdier
 • Fotodokumentere skaden.
 • Opsætte affugtere.

Vi udarbejder en skaderapport, som vi sender til dit forsikringsselskab den førstkommende hverdag efter dit skadestop.

Du skal være opmærksom på at du selv skal anmelde din skade til dit forsikringsselskab. Nævn gerne at Recover har været på adressen for at lave skadestop.

Din forsikring

Din bygningsforsikring omfatter som udgangspunkt skader på bygningen. En bygningskaskoforsikring dækker – som udgangspunkt skader som følge af rørbrud, hvor vandet strømmer ud, hvis skaden er sket på et rør hvor rørene er synlige. Er din rørskade ikke synlig, er den som udgangspunkt kun dækket hvis du har tegnet en form for UDVIDET rørskade forsikring. De helt præcise betingelser kan du finde i din tilknyttede police fra dit forsikringsselskab.

Dit indbo er omfattet af din indboforsikring.

Hvis du har indbo forsikret hos et andet forsikringsselskab end din bygningsforsikring, skal du huske at anmelde skaden til begge forsikringsselskaber.

Det er vigtigt at skadesårsagen bliver udbedret hurtigst muligt, da den opfølgende indsats først kan iværksættes, når skadesårsagen er stoppet.

Skyldes skaden f.eks. en renovering, hvor eksterne håndværkere har skiftet rør eller lignende, kan det være at dit forsikringsselskab søger regres imod denne, såfremt din håndværker har udført noget ansvarspådragende arbejde. Findes en skade i forbindelse med en igangværende renovering skal du også oplyse forsikringen om dette.

Opfølgende indsats

Recover vil normalt kontakte jer inden for 3 dage for at aftale en besigtigelse af en fugttekniker, der skal vurdere omfanget af vandskaden, og udarbejde en plan for udtørring mv.

Bemærk at der i ekstreme vejrligssituationer hvor landet er ramt helt eller delvist af f.eks. skybrud, storm eller stormflod, kan der forekomme ekstraordinær behandlings- og responstid.

Fugtteknikeren besigtiger skadestedet og udarbejder en omfangsrapport. Denne rapport danner grundlaget for det videre forløb i sagen, som bestemmes i samarbejde med dit forsikringsselskab og evt. andre håndværkere som er tilknyttet sagen.

Disse indsatser kan være:

 • Vurdering af forsikringsdækning
 • Nedbrydning af skadede bygningsdele
 • Affugtning af fugtige konstruktioner/bygningsdele
 • Rengøring og desinficering efter nedbrydning af skadebygningsdele
 • Opfølgende tilsyn og fugtmålinger for at sikre opfugtede konstruktioner/bygningsdele er tørre og klar til reetablering.
 • Plan for genopbygning eller erstatningsopgørelse.

Forløbet sker i tætsamarbejde mellem Recover, forsikringsselskabet og håndværkere. Alle parter kender processen og kan alle vejlede jer i uvant skadessituation.

Affugtning

I forbindelse med din skade, er der opstillet en eller flere affugtere, samt evt. affugtningsudstyr. I den forbindelse er det vigtigt at affugtningsudstyret:

 • Kører så tæt på 24 timer i døgnet som muligt.
 • Affugtningsudstyret Ikke flyttes.
 • Ikke tildækkes.

Affugtere er opstillet for at skadebegrænse i forbindelse med din skade. Maskinerne sørger bl.a. for at holde luftfugtigheden nede i et acceptabelt niveau. Ligeledes sørger affugtere også for at de opfugtede overflader bliver tørre igen.

Der kan forekomme korte perioder hvor affugteren af sig selv stopper, dette er dog helt normalt, og affugteren vil starte op igen, efter kort tid.

Strømforbruget som følge af, at der er sat affugtere op på din adresse, informeres direkte til dit forsikringsselskab, når affugtning / sagen er afsluttet. Forsikringsselskabet afregner herefter direkte med dig, således du også får dækket denne omkostning som en følge af skaden, når sagen er helt afsluttet.

Det videre forløb

Har du spørgsmål til din skade, til dine værdier og det videre forløb, kan du altid ringe til Recover døgnet rundt via Recovers hovednummer tlf. 70 100 888. Du er også velkommen til at ringe direkte til den sagsansvarlige, som du er blevet oplyst. Bemærk dog at såfremt denne medarbejder er optaget eller forhindret, omstilles du enten til dennes telefonsvarer, eller til vores døgnbemandede vagtcentral.

Du kan altid finde gode råd på www.recover.dk