Partikler

Dårligt indeklima og luft kan bl.a. skyldes støv og partikler, som ofte også kan være sundhedsskadelige. Partikler kan komme fra mange forskellige kilder, f.eks. støv, trafik, rygning, motorer og madlavning.

Recover Nordic afhjælper med måling af partikelniveau i luften, samt rådgivning om løsninger hvis niveauet er for højt.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD RECOVER NORDIC GØR:

Ved dårligt indeklima og luft

Partikelstørrelse

Partikelstørrelse

Partikler har forskellige størrelser, og netop størrelsen kan have betydning for hvor skadelige de er. Jo større en partikel er, jo mere kemi kan den trække ned i lungerne. Dog kan de store partikler ikke trænge særlig langt ned, før de irriterer luftvejene – hvilket skaber slim, som hostes op.

De helt små partikler kan derimod nå meget langt ned i lungerne, og kommer sjældent ud igen. Så selvom de ikke består af særlig meget kemi, kan de stadig udgøre en sundhedsrisiko. Hos Recover Nordic kan vi foretage målinger og inddeling af partikler helt ned til 0,3 µm.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Vurdering og målinger af partikelniveau

Hos Recover Nordic har vi udvikling og teknologi på dagsordenen, og optimerer konstant på de maskiner og metoder, der anvendes i branchen. Vores kvalificerede og uddannede medarbejdere kan derfor være behjælpelige med måling af partikelniveauet i luften, og udfører bl.a.:

  • Opdeling i niveau af partikelstørrelser, fra 0.3 til 10 µm
  • Vurdering af det generelle niveau
  • Øjebliksmåling eller målinger over en periode
  • Rådgivning

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.