DE 10 BUD

Da vi hos Recover har en vision om at være den ledende ekspert inden for industri- og skadeservice, har vi nogle leveregler vi til dagligt arbejder ud fra. Disse leveregler kalder vi ”De 10 bud”, som sammen med vores værdier gennemsyrer alt hvad vi laver.

1. Kommunikation:
Vi er forsikringsselskabets forlængede arm, og skal derfor agere som værende ansat hos forsikringsselskabet.
Vi er bindeled imellem den skadelidte, forsikringsselskab og underentreprenører.

2. Adfærd:

Vi er gæst hos skadelidte – og omgår dem med en professionel distance.
Vi viser overskud og vi er smilende – også i telefonen.
Vi viser forståelse for skadelidtes situation – uanset om skaden er stor eller lille.
Vi gør en forskel på skadestedet, hver gang skadelidte kontakter os.
Vi laver en ordentlig aflevering til skadelidte.
Vi taler ikke om vores konkurrenter.
Vi udstråler troværdighed og arbejdsomhed.

3. Observation:

Observerer vi afvigelser fra de aftaler der er indgået imellem parterne, hjælper vi med diskret at viderebringe disse observationer til vagtleder og forsikringsselskab.
Vi viderebringer vores observationer objektivt og rettidigt - til rette personer.

4. Effektivitet:

Vi er ikke 2 mand om at lave en mands arbejde.
Og vi går den korteste vej i mål uden at gå på kompromis med kvalitet og løsninger.

5. Professionalisme:

Vi gør ordentligt rent.
Vi informerer skadelidte om rengøringsstatus og eventuelle afvigelser, i forhold til de forventninger som skadelidte og forsikringsselskab har til vores kvalitet og niveau.
Vi opsætter materiel og maskiner korrekt – første gang.

6. Løsørehåndtering:

Vi håndterer skadelidtes løsøre intelligent og som om det var vores eget.

7. Mangeskader:

Vi bevarer overblikket – også når vi er trætte.
Vi udviser forståelse for skadelidtes eventuelle frustration omkring ventetid.

8. Best practice:

Vi udfører alt vores arbejde ud fra best practice – det er det som forsikringsselskabet måler vores samarbejde på.
Vi deler vores viden og erfaring.

9. Vores biler, værktøj og materiel:

Vi har forståelse for at der er stor signalværdi over for skadelidte, forsikringsselskab og vores kollegaer, at vores materiel og biler altid fremstår rengjort, ordentligt og klar til næste opgave.

10. Dokumentation:

Billeder – billeder – billeder!
Vores dokumentation og rapporter underbygger vores faktura til betaler.
Vores håndskrevne lister, rapporter og accepter mv. betragtes på lige fod med en kontrakt – dvs. den er fyldestgørende, læsbar og uerstattelig.