OLIESKADER

Olieskader kan have alvorlige konsekvenser for både din egen grund, naturen og omgivelserne, hvis ikke der handles hurtigt og korrekt.

Recover's erfarne medarbejdere kan hurtigt vurdere, hvilken afrensningsmetode der er den bedste, og om jord eller betongulv evt. skal graves/hugges op.

Hvad du skal gøre ved en olieskade

Hvad du skal gøre ved en olieskade

Begræns skaden

Ved olieskader er tiden, som ved så mange andre skader, altafgørende for det videre forløb. For det første skal du sikre dig, at det ikke løber ned i nærlæggende kloakker, åer eller vandløb, da dette vil gøre omfanget af skaden meget større og mere uhåndterbar.

Hertil skal du så hurtigt som mulig kontakte miljømyndighederne i din kommune, samt dit forsikringsselskab og Recover, der kan tage sig af skaden. Begynd ikke selv at afrense eller opgrave jord, da dette kræver en helt speciel håndtering.

Hvad du skal gøre ved en olieskade

Hvad du skal gøre ved en olieskade

Professionel afrensning og evt. opgravning

Ved olieskader er det yderst vigtigt, at du altid kontakter en virksomhed som Recover, der har professionel erfaring med håndtering af sådanne skader – hurtigst muligt. Olieskader kræver en helt bestemt afrensningsmetode, og er forskellig alt efter: hvilken olie der spildt, hvordan skaden er sket, hvilke materialer der er berørte af skaden og hvor lang tid olien har forurenet stedet.

Recover hjælper med både afrensning og opsugning af olie. Vores tætte samarbejde med diverse entreprenører gør, at vi også kan være behjælpelige med ophugning af betongulv eller opgravning af forurenet jord, samt sikre lovlig bortskaffelse, rensning samt dokumentation herfor til dit forsikringsselskab.

Hvad du skal gøre ved en olieskade

Hvad du skal gøre ved en olieskade

Reparation af eventuelle skader

I nogle tilfælde vil det være umuligt at rense olien helt væk. Det kan f.eks. være olie der er trængt så dybt ind i noget træværk, at dette skal skiftes. Med Recover's håndværkerservice er vi også behjælpelige med denne del, hvor vores erfarne og dygtige tømrer og malere står klar til at reparere eventuelle skader der måtte være.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med olieskader

Olieskader opstår typisk i forbindelse med et oliefyr der er utæt, overfyldte olietanke eller hydraulikslanger der springer, hvor olien står ud til alle sider. Lige meget hvilken form for olieskade du står med, har Recover, med over 35 år i branchen, den rette erfaring og kompetence til at håndtere den korrekt og effektivt.

Skulle det ske, at olien siver ned i en nærlæggende kloak, er det vigtigt, at der hurtigt bliver taget kontakt til det lokale vandværk, samt igangsat slamsugning af olien. Vores to søsterselskaber Sydslam A/S og JK Kloakservice kan både opsuge olien samt højtryksrense de ramte områder.

Vi sikrer også dokumentation til dit forsikringsselskab:

Hos Recover gør vi en dyd ud af vores samarbejde med forsikringsselskaberne. Det betyder også, at vi altid fotodokumentere det arbejde vi udfører – både før og efter. Således sørger vi for rapporter til forsikringsselskabet, herunder dokumentation for bortskaffelse af de forurenede materialer.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Miljø- og forureningsskade

Miljø- og forureningsskade

Ved bl.a. nedrivning og brand skal man være særlig opmærksom på farlige stoffer som eksempelvis asbest, bly og PCB....

Miljø- og forureningsskade
Graffiti

Graffiti

Det er altid ærgerligt, når ens bygninger bliver ramt af ufrivillig graffiti. Når skaden er sket, er det bedste råd at handle hurtigt....

Graffiti