OLIESKADER

Olieskader kan have alvorlige konsekvenser for både din egen grund, naturen og omgivelserne, hvis ikke der handles hurtigt og korrekt.

Recover Nordics erfarne medarbejdere kan hurtigt vurdere, hvilken afrensningsmetode der er den bedste, og om jord eller betongulv evt. skal graves/hugges op.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

VED EN OLIESKADE

Begræns skaden

Begræns skaden

Ved olieskader er tiden, som ved så mange andre skader, altafgørende for det videre forløb. For det første skal du sikre dig, at det ikke løber ned i nærlæggende kloakker, åer eller vandløb, da dette vil gøre omfanget af skaden meget større og mere uhåndterbar.
Hertil skal du så hurtigt som mulig kontakte miljømyndighederne i din kommune, samt dit forsikringsselskab og Recover Nordic, der kan tage sig af skaden. Begynd ikke selv at afrense eller opgrave jord, da dette kræver en helt speciel håndtering.

Professionel afrensning og evt. opgravning

Professionel afrensning og evt. opgravning

Ved olieskader er det yderst vigtigt, at du altid kontakter en virksomhed som Recover Nordic, der har professionel erfaring med håndtering af sådanne skader – hurtigst muligt. Olieskader kræver en helt bestemt afrensningsmetode, og er forskellig alt efter: hvilken olie der spildt, hvordan skaden er sket, hvilke materialer der er berørte af skaden og hvor lang tid olien har forurenet stedet.
Recover Nordic hjælper med både afrensning og opsugning af olie. Vores tætte samarbejde med diverse entreprenører gør, at vi også kan være behjælpelige med ophugning af betongulv eller opgravning af forurenet jord, samt sikre lovlig bortskaffelse, rensning samt dokumentation herfor til dit forsikringsselskab.

Reparation af eventuelle skader

Reparation af eventuelle skader

I nogle tilfælde vil det være umuligt at rense olien helt væk. Det kan f.eks. være olie der er trængt så dybt ind i noget træværk, at dette skal skiftes. Med Recover Nordics håndværkerservice er vi også behjælpelige med denne del, hvor vores erfarne og dygtige tømrer og malere står klar til at reparere eventuelle skader der måtte være.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED OLIESKADER

Olieskader opstår typisk i forbindelse med et oliefyr der er utæt, overfyldte olietanke eller hydraulikslanger der springer, hvor olien står ud til alle sider. Lige meget hvilken form for olieskade du står med, har Recover Nordic, med 35 år i branchen, den rette erfaring og kompetence til at håndtere den korrekt og effektivt.

Skulle det ske, at olien siver ned i en nærlæggende kloak, er det vigtigt, at der hurtigt bliver taget kontakt til det lokale vandværk, samt igangsat slamsugning af olien. Vores to søsterselskaber Sydslam A/S og JK Kloakservice kan både opsuge olien samt højtryksrense de ramte områder.

Vi sikrer også dokumentation til dit forsikringsselskab:

Hos Recover Nordic gør vi en dyd ud af vores samarbejde med forsikringsselskaberne. Det betyder også, at vi altid fotodokumentere det arbejde vi udfører – både før og efter. Således sørger vi for rapporter til forsikringsselskabet, herunder dokumentation for bortskaffelse af de forurenede materialer.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.