Kvalitetssikring hos Recover

For at sikre Recover’s høje standard og kvalitet har vi 3 overordnet mål:

1. Fremragende kundeservice, der indebærer den særlige måde, vi taler og agerer på over for vores kunder og skadelidte, når vi er i kontakt med dem.

2. Kompetent og sund organisation, der er ensbetydende med, at vi sammen sikrer et godt arbejdsmiljø, og løbende faglig udvikling.

3. Udvikling og Teknologi, hvor vi fokuserer på at forenkle og optimere vores processer, metoder og kommunikation via ny teknologi og innovation.

Udover vores interne mål og kvalitetssikringer, er vi også certificeret i både Servicenormen, ISO 45001, ISO 9001 og Achilles JQS. Det betyder, at vi opfylder branchens skrappeste krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører.

Servicenormen

Hos Recover er vi stolte af at opfylde Servicenormen, og garanterer derfor god moral og orden i sagerne.

Som medlem af Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA) opfylder vi Servicenormens mange strenge krav til bl.a. personaleforhold, kompetenceudvikling, kvalitetsniveau, ansvarlighed og økonomiske attester.

Du kan læse mere om Servicenormen her: www.seriøsservice.dk og se vores gældende certifikat her.

ISO 45001

Frem til 2019, har Recover været OHSAS 18001 certificeret, som nu er blevet konverteret til en ISO 45001. Med certificering i ISO 45001 har Recover et arbejdsmiljøledelsessystem, der fortsat sikrer en sund og sikker arbejdsplads for vores medarbejdere og de vigtigste tilsigtede resultater i et ledelsessystem, herunder:

- en forbedret præstation

- overholdelse af bindende forpligtelser

- opfyldelse af mål.

Se vores gældende ISO 45001 certificering her.

ISO 9001 – MARITIME OFFSHORE

Da Recover også beskæftiger sig med offshore marineservice, hvor der stilles meget høje krav til arbejdsmiljø og sikkerhed, har vi en særskilt ISO-certificering hertil: ISO 9001.

Denne certificering sikrer, at vi opfylder både myndighedskrav og lovmæssige krav, samt at vi hele tiden forbedrer vores services, således de honorerer vores kunders krav.

Med ISO 9001 lægger Recover bl.a. vægt på:

- løbende kvalitetskontrol og efterfølgende forbedringer

- effektivitet – uden at gå på kompromis med sikkerhed og miljø

- kundetilfredshed.

Se vores gældende ISO 9001 certificering her.

ISO 14001 – SYDSLAM

Med arbejde inden for det vi kalder ”heavy industri”, stiller vi høje krav til vores miljøledelse. Derfor er vi på dette område, i form af vores datterselskab Sydslam, blevet certificeret i ISO 14001, som er den internationale standard for miljøledelse.

Med udgangspunkt i Sydslam og vores miljøledelsessystem, herunder vores processer og aktiviteter, fordeling af ansvar og kompetence, samt beskrivelse af miljøopgaver i Sydslam’s hverdag sikrer vi med certificeringen:

  • en ordentlig miljøpolitik
  • god planlægning, iværksættelse og drift
  • løbende kontrol og korrigerende handlinger
  • løbende gennemgang af ovenstående på ledelsesniveau.

Se vores gældende ISO 14001 certificering her.

Achilles JQS

I tillæg til vores ISO 9001 ved vores offshore marineservice er Recover registreret og godkendt hos Achilles JQS som en certificeret leverandør af løsninger til det danske offshore marked.

Achilles JQS er en global udbyder af Supplier Management Services samt prækvalifikation og screening af leverandører, for bl.a. Offshore og marinebranchen, hvor der stilles særlige høje krav. Denne certificering er et kvalitetsstempel til Recover, og viser således, at vi lever op til de høje kvalitetsparametre og krav som vores samarbejdspartnere og kunder har. Dette udmønter sig i at vi:

- agerer forsvarligt – kvalitet forud for kvantitet

- reducerer risici – for både vores kunder og egne medarbejdere

- sikre kvalitet og relevant dokumentation.

Se vores gældende Achilles JQS-certificering her.

Achilles Services

Foruden vores Achilles JQS certificering i vores marineservice har vi også en Achilles Services certificering i vores industriservice og skadeservice. Således er Recover registreret og godkendt hos Achilles Services som en certificeret leverandør af løsninger på både industri- og skadeservice området.

Achilles Services sørger for prækvalifikation og screening af leverandører, for bl.a. industri- og skadeservice. Denne certificering er et kvalitetsstempel til Recover, og viser således, at vi lever op til de høje kvalitetsparametre og krav som vores samarbejdspartnere og kunder har.

Se vores gældende Achilles Services-certificering her.