Fugt

Fugt kan i høj grad påvirke bygningens klimaskærm (tag, ydervægge m.m.), og kan komme både udefra i form af slagregn og indefra f.eks. fra dårlig beboeradfærd eller en vandskade.

Mennesker kan ikke direkte mærke om luften er tør eller fugtig, da vi ikke har nogen fugtsans. Dog kan fugt og eventuelle følger heraf være årsag til mange indeklimaproblematikker. Det er derfor vigtigt at sikre, at luftfugtigheden ikke er for høj eller lav.

DØGNVAGT +45 70 100 888

VORES VIDEN

Redder dine værdier fra fugt

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Eksempel på udbedring af fugtproblematik

Problem

En ældre bolig med kælder er påvirket af opstigende grundfugt og manglende udluftning. Beboeren mente at det var problematisk at sikre korrekt udluftning. Især om vinteren da det medførte varmetab og derved øget omkostning til opvarmning.

Løsning fra Recover Nordic

Her viste undersøgelser at behovet kunne dækkes ved at installere decentral boligventilation - 2 stk. behovsstyrede ventilatorer.

Disse sikrede det løbende luftskifte, der var nødvendigt for at holde fugtniveauet nede uden at miste varmen (91 % varmegenvinding). Endvidere blev der installeret pollen- og hepafiltre i enhederne, da beboeren lider af allergi.

Grundet det lave elforbrug på ventilatorerne er den årlige omkostning til el ca. 113 kr. Opfølgende målinger viste også en markant reduktion af CO₂-niveauet i kælderen.

Serviceaftale hos Recover Nordic sikrer løbende tilsyn, justering af maskiner og sensorer, filterskift samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.