Fugt

Fugt kan i høj grad påvirke bygningens klimaskærm (tag, ydervægge m.m.), og kan komme både udefra i form af slagregn og indefra f.eks. fra dårlig beboeradfærd eller en vandskade.

Mennesker kan ikke direkte mærke om luften er tør eller fugtig, da vi ikke har nogen fugtsans. Dog kan fugt og eventuelle følger heraf være årsag til mange indeklimaproblematikker. Det er derfor vigtigt at sikre, at luftfugtigheden ikke er for høj eller lav.

Vores viden redder dine værdier fra fugt

Vores viden redder dine værdier fra fugt

Fugtmålinger hos Recover

Hos Recover har vi qua vores skadeservice over 35 års erfaringer med vandskader og andre fugtproblematikker. Vi har derfor mange veluddannede fugtteknikere, der med rette måleinstrumenter og metoder tager hånd om alverdens fugtproblematikker.

Recover udfører derfor:

  • Problemsøgning, identifikation og udbedring
  • Affugtning af bygningsdele
  • Konsulentbistand i forbindelse med verserende skader (2nd opinion)
  • Faste affugterinstallationer for at hindre skimmelvækst og råd i udsatte konstruktioner (Du kan læse mere om faste installationer her).
Vores kompetence:

Vores kompetence:

Eksempel på udbedring af fugtproblematik

Problem

En ældre bolig med kælder er påvirket af opstigende grundfugt og manglende udluftning. Beboeren mente at det var problematisk at sikre korrekt udluftning. Især om vinteren da det medførte varmetab og derved øget omkostning til opvarmning.

Løsning fra Recover

Her viste undersøgelser at behovet kunne dækkes ved at installere decentral boligventilation - 2 stk. behovsstyrede ventilatorer.

Disse sikrede det løbende luftskifte, der var nødvendigt for at holde fugtniveauet nede uden at miste varmen (91 % varmegenvinding). Endvidere blev der installeret pollen- og hepafiltre i enhederne, da beboeren lider af allergi.

Grundet det lave elforbrug på ventilatorerne er den årlige omkostning til el ca. 113 kr. Opfølgende målinger viste også en markant reduktion af CO₂-niveauet i kælderen.

Serviceaftale hos Recover sikrer løbende tilsyn, justering af maskiner og sensorer, filterskift samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

CO2

CO2

Oplever du træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær? Så kan det muligvis skyldes, CO₂ niveauet i dine lokaler er for højt. Ligeledes giver et for højt CO₂ niveau større risiko for dårlige temperaturforhold og smitte af sygdomme....

CO2
Miljø

Miljø

Miljøet kan have stor indflydelse på produktiviteten i en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at miljøet er optimalt – både for medarbejderne og virksomheden....

Miljø

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.