ENTREPRISE AFFUGTNING

Korrekt affugtning og effektiv udtørring af nybyggeri, særligt betonkonstruktioner, er helt afgørende for at en stram tidsplan kan holdes, og der ikke senere anlægges erstatningskrav fra bygherre, fordi fugt ødelægger nylagte trægulve etc.

Recover tilbyder en bred vifte af løsninger, uanset bygningens størrelse og kompleksitet. Vi trækker på vores erfaring fra mere end 6.000 årlige vandskader, til at sikre at nybyggeri udtørres efter best practice.

Som entreprenør får du en afsluttende fugtrapport, med relevante referencemålinger og måleprotokoller, der er din garanti for, at ligevægtstilstanden er opnået, og at tømrer og malere trygt kan fortsætte med deres arbejde, uden at du får en fugt- eller skimmelsag på halsen.

DØGNVAGT +45 70 100 888
Entreprise affugtning

Entreprise affugtning

Professionel entreprise affugtning

Hver opgave vurderes individuelt, men ens for alle opgaver er, at de udføres korrekt og effektivt af erfarne fagfolk. Ved entreprise affugtning anvendes ofte større specialaffugtere, hvorved processen optimeres, omkostningerne minimeres, og tidsplanen overholdes.

Entreprise affugtning

Entreprise affugtning

Affugtning af alle former for bygninger

Qua vores mange års erfaring med vandskader og affugtning, kan vi tilbyde entreprise affugtning ved både nybyggeri og renoveringsprojekter. Recover udfører således affugtning af alle former for bygninger, herunder fredede bygninger, institutioner, villaer og store industribygninger.

Entreprise affugtning

Entreprise affugtning

Den rette dokumentation

Alle udtørringsopgaver dokumenteres med måleprotokoller med referencemålinger, løbende måleresultater og afsluttende fugtrapporter. Således kan du være sikker på, at bygningen er klar til det resterende håndværksarbejde, samt at der ikke er baggrund for skimmelvækst senere hen.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med affugtning

Recover er fagspecialister hvad angår affugtning, og har hertil mere end 35 års erfaring inden for området.

Ved nybyggeri eller renovering vil en af vores kompetente fugtteknikere tage bestik af situationen, lave relevante fugtmålinger og vurdere hvilken løsning der er den bedste. Herefter igangsættes processen med affugtning, hvortil fugtteknikeren løbende vil lave kontrollerende fugtmålinger, således du hele tiden er informeret om, hvor langt i processen vi er, samt at det resterende byggearbejde kan igangsættes hurtigst muligt.

Affugtningen stopper først, når måleresultaterne er tilfredsstillende. Til slut vil du selvfølgelig modtage en affugtningsrapport med alle relevante detaljer fra forløbet.

Med vores geografiske spredning i hele landet, tilbyder vi en landsdækkende service. Hertil er der stærkt samarbejde på tværs af vores centre, og ingen opgave er således for lille eller stor.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Vacuum units

Vacuum units

Med udvikling og teknologi på dagsordenen hos Recover Nordic optimerer vi konstant på de maskiner og metoder, der anvendes i branchen....

Vacuum units
Specialrengøring og desinficering

Specialrengøring og desinficering

Når den traditionelle rengøring ikke rækker, står Recover klar med en hjælpende hånd. Vi er nemlig specialister, når det kommer til opgaver, der ligger uden for den daglige rengøring....

Specialrengøring og desinficering
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.