Brandskade

Har du haft en brandskade, stor eller lille, vil du oftest stå med 4 problemer, som kræver professionel skadeservice:

  1. Vandskade fra slukningsvand
  2. Risiko for skimmelsvamp efter slukningsvand
  3. Sod på inventar og bygningens overflader
  4. Røglugt i inventar, møbler og skjulte bygningskonstruktioner, eks. ventilationsanlæg, nedsænkede loft etc.
Hvad du skal gøre ved brandskade

Hvad du skal gøre ved brandskade

Kontakt dit forsikringsselskab

Kontrakt uden ugrundet ophold dit forsikringsselskab for at anmelde din skade. Hvis ikke Brandvæsnet har rekvireret et professionelt skadeservicefirma til at hjælpe dig, skal du anmode herom. Skadeservicefirmaet hjælper dig med at suge/fjerne evt. slukningsvand, håndtere dit indbo, foretage værdiredning, igangsætte affugtning, samt nedvaske sod og lave lugtsanering af bygning, inventar og tøj. Skal familien genhuses, så husk dine særlige værdier, dvs. nøgler, smykker, pas, samt børnenes skoletaske etc.

Hvad du skal gøre ved brandskade

Hvad du skal gøre ved brandskade

Dokumentér din skade

Foto-dokumentér din skade, både med omfangsbilleder og nødvendige detaljebilleder. Du må intet smide ud, før du har fået dit forsikringsselskabs accept herpå. Dit skadeservicefirma hjælper med sortering af dit indbo i forhold til skadegrad, hvis du selv er i tvivl om hvad der kan saneres/reddes eller ikke. Registrér din medgåede tid, således at du kan få betaling herfor fra dit forsikringsselskab.

Hvad du skal gøre ved brandskade

Hvad du skal gøre ved brandskade

Genopbygning efter skaden

Når du har været ramt af en brandskade, og din bygning og installationer kan reetableres, har du krav på at få genopført til den stand, din bygning var i – før skaden. Er der kommet nye byggeregler til, siden din bygning blev opført, skal du være opmærksom på at renoveringen/genopførslen skal opfylde disse krav, med henvisning til ”lovliggørlighedsdækning”. Forsikringsselskabets taksator kan være behjælpelig, og kan også oplyse hvordan du skal agere, såfremt du ønsker en opgradering af din bolig, når nu skaden er sket.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med brandskader

For at begrænse skaden og minimere følgeskader i forlængelse af en brand, er det vigtigt at skadestedet saneres i den rette rækkefølge, med de rigtige metoder, kemikalier og udstyr, - således at der ikke sker unødig yderligere skade på din bygning.

På brandskader er slukningsvand mindst en lige så stor skadevolder som selve ilden. Derfor skal der omgående laves en omfangsrapport, som beskriver det samlede skadeomfang, ligesom en fugttekniker skal udarbejde en specifik fugtrapport, og vurdere den bedst mulige affugtningsmetode, for at få alt det skjulte vand ud af bygningen. Er der organiske materialer (læs: træ, gips etc.), som er opfugtet, øges risikoen for skimmelsvamp, hvorfor det er afgørende med en hurtig indsats straks efter skaden er opstået.

Recover dokumenterer dit skadeomfang med fyldestgørende rapporter til dit forsikringsselskab. Vi tilbyder at håndtere hele dit skadeforløb, incl. værdiredning, affugtning, lugtsanering, nedvaskning, evt. skimmelsanering, opbevaring af indbo i genopbygningsperioden, og endelig genopbygning hvis du ikke har en foretrukkende håndværker, som kan hjælpe hermed.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Løsørehåndtering

Løsørehåndtering

I tilfælde af brand- og vandskader, vil ikke kun bygningen være skadet. Også indbo (kaldet løsøre i daglig tale), vil være skadet i mere eller mindre omfang....

Løsørehåndtering
Politiopgaver

Politiopgaver

At være leverandør til det Danske Politi kræver, at vi som virksomhed er indstillet på, at servicere politiet døgnet rundt og med meget kort responstid....

Politiopgaver

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.