Brandskade

Har du haft en brandskade, stor eller lille, vil du oftest stå med 4 problemer, som kræver professionel skadeservice:

  1. Vandskade fra slukningsvand
  2. Risiko for skimmelsvamp efter slukningsvand
  3. Sod på inventar og bygningens overflader
  4. Røglugt i inventar, møbler og skjulte bygningskonstruktioner, eks. ventilationsanlæg, nedsænkede loft etc.
DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

HVIS DU HAR HAFT EN BRANDSKADE

Kontakt dit forsikringsselskab

Kontakt dit forsikringsselskab

Kontrakt uden ugrundet ophold dit forsikringsselskab for at anmelde din skade.
Hvis ikke Brandvæsnet har rekvireret et professionelt skadeservicefirma til at hjælpe dig, skal du anmode herom. Skadeservicefirmaet hjælper dig med at suge/fjerne evt. slukningsvand, håndtere dit indbo, foretage værdiredning, igangsætte affugtning, samt nedvaske sod og lave lugtsanering af bygning, inventar og tøj.
Skal familien genhuses, så husk dine særlige værdier, dvs. nøgler, smykker, pas, samt børnenes skoletaske etc.

Dokumentér din skade

Dokumentér din skade

Foto-dokumentér din skade, både med omfangsbilleder og nødvendige detaljebilleder. Du må intet smide ud, før du har fået dit forsikringsselskabs accept herpå. Dit skadeservicefirma hjælper med sortering af dit indbo i forhold til skadegrad, hvis du selv er i tvivl om hvad der kan saneres/reddes eller ikke.
Registrér din medgåede tid, således at du kan få betaling herfor fra dit forsikringsselskab.

Genopbygning efter skaden

Genopbygning efter skaden

Når du har været ramt af en brandskade, og din bygning og installationer kan reetableres, har du krav på at få genopført til den stand, din bygning var i – før skaden. Er der kommet nye byggeregler til, siden din bygning blev opført, skal du være opmærksom på at renoveringen/genopførslen skal opfylde disse krav, med henvisning til ”lovliggørlighedsdækning”. Forsikringsselskabets taksator kan være behjælpelig, og kan også oplyse hvordan du skal agere, såfremt du ønsker en opgradering af din bolig, når nu skaden er sket.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED BRANDSKADER

For at begrænse skaden og minimere følgeskader i forlængelse af en brand, er det vigtigt at skadestedet saneres i den rette rækkefølge, med de rigtige metoder, kemikalier og udstyr, - således at der ikke sker unødig yderligere skade på din bygning.

På brandskader er slukningsvand mindst en lige så stor skadevolder som selve ilden. Derfor skal der omgående laves en omfangsrapport, som beskriver det samlede skadeomfang, ligesom en fugttekniker skal udarbejde en specifik fugtrapport, og vurdere den bedst mulige affugtningsmetode, for at få alt det skjulte vand ud af bygningen. Er der organiske materialer (læs: træ, gips etc.), som er opfugtet, øges risikoen for skimmelsvamp, hvorfor det er afgørende med en hurtig indsats straks efter skaden er opstået.

Recover Nordic dokumenterer dit skadeomfang med fyldestgørende rapporter til dit forsikringsselskab. Vi tilbyder at håndtere hele dit skadeforløb, incl. værdiredning, affugtning, lugtsanering, nedvaskning, evt. skimmelsanering, opbevaring af indbo i genopbygningsperioden, og endelig genopbygning hvis du ikke har en foretrukkende håndværker, som kan hjælpe hermed.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.