Indbrud

Indbrud er altid ubehageligt, uanset om man er virksomhed, offentlig eller privat. Ring 70 100 888. Recover Nordic hjælper 24 timer i døgnet, 365 dage om året, med akut assistance til afdækning af døre og vinduer, ligesom vi sætter en forsvarlig lås på igen, så din bygningsskal igen er sikret imod ubudne gæster igen.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

VED INDBRUD

Anmeld indbrudet

Anmeld indbrudet

Du skal anmelde dit indbrud til både Politiet (tlf. 114, eller 112 ved akut udrykning eller livsfare).
Politiet vurderer på baggrund af din anmeldelse, om der sendes kriminalteknikere ud for at lave yderligere undersøgelser (DNA, fingeraftryk etc.). Du må ikke gøre rent, hvis du finder aftryk efter sko og blodspor etc.

Derefter skal du kontakte dit forsikringsselskab, og anmelde skaden (indboforsikring). Er det uden for ”normal åbningstid”, og din bygnings døre og/eller vinduer er beskadiget, så de ikke kan lukkes forsvarligt igen, skal du rekvirere skadeservice til at komme og lave en professionel afdækning eller sikring af døre og vinduer etc.
Foto-dokumentér skaden og omfanget. Begynd at lave en liste med stjålne genstande.

Professionelt skadeservice

Professionelt skadeservice

Rekvirerer du Recover Nordic til at lave afdækning, vil vi som udgangspunkt være fremme inden for 60 minutter i normalskadesituationer. Er der alene tale om en glasskade, vurderer vores vagtcentral om det er bedst, at der alene sendes en glarmester for at reparere /genindsætte vinduer.

Som hovedregel udfører Recover Nordic i henhold til forsikringsaftaleloven kun det mest nødvendige i første omgang. Er der tale om erhverv/offentlig bygning, hvor skaden ikke er en forsikringsskade, udføres total rengøring for glasskår, oprydning og lignende på stedet – men altid kun efter aftale. Er møbler og indbo blevet skadet, hjælper vi med at få disse repareret professionelt, efter nærmere aftale med skadelidte og/eller dit forsikringsselskab.

Bygningens svage steder

Bygningens svage steder

Når politiet er færdigt, indbruddet er anmeldt til dit forsikringsselskab, og skadeservice har udført sikring og oprydning, er tiden inde til at kigge på din bolig igen med ”tyvens øjne”, med henblik på at finde boligens svage steder. Kontakt evt. et professionelt sikringsfirma, der er specialister i tyverisikring.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED INDBRUDSSKADER

Når døren eller vinduet er smadret, og der har været indbrud – hvad så? Recover Nordic har mere end 35 års erfaring med håndtering af indbrudsskader, både for private, virksomheder og offentlige kunder. Vi samarbejder med både Politiet, samt udvalgte anerkendte vagt-/alarmfirmaer, eks. Verisure, Dansikring Direct og Securitas.

Et krav hos Recover Nordic er samtidig at vores medarbejdere ikke har nogen anmærkninger i deres straffeattest, hvorfor du trykt kan overlade sikring og værdiredning til vores gode folk på stedet.

I første omgang handler det om at sikre bygningen igen med professionel afdækning og forsikringsgodkendte låse, sekundært nødvendig rengøring for eksempelvis glasskår efter hærværk, og endelig at udføre nødvendig værdiredning af skadet indbo.

Vi fotodokumenterer og registrerer skaden i en omfangsrapport, som sendes førstkommende hverdag til forsikringsselskabet, eller kundes risikoansvarlige.

Vores mål er at bringe dig hurtigst muligt tilbage til hverdagen, når skaden er sket.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.