Gode råd hvis der har været brand i din bolig

Tanken med dette skriv er at give relevant information som følger af at være ramt af en brand, som har givet skade på din bygning og/eller indbo.

Vi håber derfor at du kan finde relevante svar på nogle af dine spørgsmål, som følge af din skade.

Skadeservice og værdiredning

Recover er tilkaldt af det lokale beredskab, fordi din bolig har været udsat for brand. I samarbejde med politi og brandvæsen, er det vores opgave at hjælpe med at begrænse skadens omfang mest muligt.

Som hovedregel er dette arbejde dækket af enten din indbo- eller bygningsforsikring, eller begge, jf. Forsikringsaftaleloven § 52 & 53.

Recover hjælper dig og din familie i nødvendigt omfang med følgende:

 1. Fremskaffe/vaske nødvendigt tøj til kommende dage
 2. Genhusning det første døgn
 3. Hente bilnøgler, penge, smykker, skolebøger etc. fra skadested
 4. Bortledning af slukningsvand
 5. Opklodsning og afdækning af indbo
 6. Værdiredning af indbo
 7. Igangsætte affugtning
 8. Nødrengøring af bolig / fællesarealer i boligblokke
 9. Sikring af klimaskærm, døre/ vinduer
 10. Afspærring af brandsted
 11. Indledende dialog med dit forsikringsselskab
 12. Øvrige videre skadeforebyggende indsatser af bygning og indbo

Vi tager hånd om dig og din familie

Det er Recovers opgave at tage hånd om dig og din familie, samt evt. husdyr. Det sker senest når brandmyndigheder og politiet forlader brandstedet.

Du skal således ikke tøve med at kontakte den nærmeste Recover medarbejder, måtte du have spørgsmål, som ønskes afklaret. Vi er her for at hjælpe dig og din familie bedst muligt.

Du eller et familiemedlem kan godt opleve en psykisk reaktion efter en brand. Bliver en af jer således dårlig eller utilpas, skal I straks kontakte læge eller lægevagt.

Genhusning

Er din bolig voldsomt ramt efter branden, således denne ikke er beboelig, og du derfor skal genhuses, er Recover behjælpelig med at skaffe husly til det første døgn.

Vi er samtidig behjælpelig med at få renset/vasket noget tøj til de første par dage, så du ikke skal spekulere på dette i skadeøjeblikket.

Værdiredning af bolig og indbo

Samtidig med at vi tager hånd om dig og din familie, går vi i gang med at redde værdier i boligen. Dvs. bortlede og opsuge slukningsvand, samt sikre at der bliver igangsat affugtning, og strøm/forsyning genetableres hvis det er muligt.

Vi vurderer – evt. i samråd med dit forsikringsselskab, hvilke værdier og indbo der skal til opbevaring, og hvilke der kan blive forsvarligt på skadestedet. Erstatning og taksering sker forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men vi hjælper i nødvendigt omfang med dette. Recover sikrer klimaskærmen igen, dvs. ødelagte vinduer, tag og døre afdækkes efter skadeomfang. Låse monteres ift. tyveri.

Særlige værdier

Recover hjælper med at redde dine særlige værdier og vigtigste dokumenter, såfremt du ikke allerede har fået dem med ud. Brug tjekliste her, og få evt. det sidste reddet af Recover, så familien bedst muligt kan fortsætte en normal hverdag trods situationen:

 • Personlige papirer, f.eks. pas, sygesikringskort, kreditkort m.v.
 • Daglige nødvendigheder f.eks. mobiltelefoner, nøgler m.v.
 • Særlige værdigenstande f.eks. smykker, fotoalbum, kunstgenstande m.v.

Forsikringsdækning

Hovedreglen er at din bygningsforsikring (også kaldet Brandforsikring), omfatter huset/ bygningen, mens din indbo-/hjemforsikring omfatter alle dine værdier inde i huset. Bor du til leje, er det din indboforsikring der skal behandle evt. genhusning.

Det videre forløb

Det er i første omgang politiet, der bestemmer hvornår du (eller Recover) igen kan få adgang til din bolig. Førstkommende hverdag, skal du kontakte dit forsikringsselskab, så din sag bliver håndteret bedst muligt fremadrettet.

Har du spørgsmål til din skade, dine værdier og det videre forløb, kan du altid ringe til Recover døgnet rundt via Recovers hovednummer tlf. 70 100 888, som svarer døgnet rundt. Du er også velkommen til at ringe direkte til den sagsansvarlige, som du er blevet oplyst. Bemærk dog at såfremt denne medarbejder er optaget eller forhindret, omstilles du enten til dennes telefonsvarer, eller til vores døgnbemandede vagtcentral.

Du kan altid finde gode råd på www.recover.dk