Indeklimarapport

Er du træt, når du kommer hjem efter 8 timer på kontoret?

Så har du muligvis problemer med kvaliteten af indeklimaet, og det er derfor vigtigt at få foretaget en forundersøgelse heraf.

Recover Nordic foretager undersøgelser af indeklimaet og udfærdiger en rapport baseret på målinger og undersøgelser.

DØGNVAGT +45 70 100 888

Få et bedre indeklima

Dokumentation er altafgørende

Dokumentation er altafgørende

Når du skal have undersøgt dit indeklima, er det altafgørende du får den rette dokumentation, da den:
- sikrer rette udgangspunkt for behov og handling
- kan anvendes til sammenligning efter evt. udbedring
- viser interessenter (eksempelvis medarbejdere og kunder), at der er foretaget
undersøgelser samt resultater af disse.
- kan anvendes til krav mod modpart (eksempelvis entreprenør eller beboer)
- kan belyse indsatsområder samt anvendes til kvalitetskontrol.

Indeklimarapport fra Recover Nordic

Indeklimarapport fra Recover Nordic

Når Recover Nordic foretager en forundersøgelse af indeklimaet, vil vi i forlængelse af målinger og vurderinger på stedet, udfærdige en indeklimarapport som kan bruges som dokumentation. Rapporten tilpasses selvfølgelig den individuelle kunde og dennes behov, og vil derfor indeholde den relevante information.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Klassificering af indeklima

Når vi laver en generel forundersøgelse af dit indeklima, kan vi også klassificere dette i henhold til DSF 3033, hvilket indebærer måling og konklusion på følgende parametre:

  • Ventilationsrate
  • CO₂
  • Termiske forhold
  • Radon
  • Formaldehyd
  • Partikler
  • Fugt/skimmelsvampe
  • Dagslys og kunstig belysning
  • Akustiske forhold

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.