Graffiti og antigraffiti

Det er altid ærgerligt, når ens bygninger bliver ramt af ufrivillig graffiti. Når skaden er sket, er det bedste råd at handle hurtigt. Jo længere tid der går, før graffitien bliver fjernet, jo større er chancen for skygger – dvs. man efter afrensning stadig kan se skygger af tags/tegninger. Visse farver er værre end andre at fjerne.

Recover har mobile højtryksvaskere og erfarne folk, der kan tilkaldes med ned til et par timers varsel, døgnet rundt, herunder på søn- og helligdage også. Det er altid dyrere at rykke ud til en akut opgave, men modsat forebygges at nye tags fra ”graffiti-konkurrenter”, og der således er endnu mere der skal fjernes.

Ring 70 100 888 døgnet rundt, også selv om din opgave måske først skal håndteres efterfølgende hverdag.

Hvad skal du gøre ved ufrivillig graffiti:

Hvad skal du gøre ved ufrivillig graffiti:

Hastighed har betydning for resultat og økonomi

Når du erfarer graffiti på bygnings facade, anbefaler vi at du straks tager kontakt til Recover, med henblik på at få renset facaden. Jo hurtigere malingen renses af, jo bedre resultat, og på kortere tid.

Forsøg IKKE at eksperimentere med egne afrensningsmidler. Hvis du ikke bruger den rette afrensning ifht. malingstype og -farve, så kan du risikere, at farverne brænder fast.

Som udgangspunkt bør afrensning ske inden for et par dage, også ifht. at tags tiltrækker nye tags, og det derfor vil sprede sig over et større areal, hvis man ikke får iværksat hurtig afrensning.

Husk at tage billeder, og evt. anmelde til det lokale politi, såfremt der ønskes mulighed for at senere at kunne køre en erstatningssag, måtte graffitimaleren blive fanget.

Hvad skal du gøre ved ufrivillig graffiti:

Hvad skal du gøre ved ufrivillig graffiti:

Antigraffiti behandling ved risiko for nye tags

Du bør overveje om facaden efterfølgende skal have en antigraffiti behandling, således at afrensning er endnu nemmere næste gang, sekundært at der skal bruges mindre højtryk. Jo højere tryk og jo skarpere kemi der benyttes, jo mere slides/påvirkes facadeelementerne. En antigraffiti behandling vil qua ovenstående også sikre en mindre samlet miljøpåvirkning.

Hvad skal du gøre ved ufrivillig graffiti:

Hvad skal du gøre ved ufrivillig graffiti:

Abonnement på løbende afrensning

Bliver jeres lokationer løbende ramt af graffiti, kan det anbefales, at i laves en fast ordning med Recover, hvor vi efter aftalte intervaller, renser facaderne løbende. Hærværk skal holdes nede – det skaber utryghed, tiltrækker kriminalitet og ødelægger værdier, hvis det ikke holdes i bund hele tiden.

Ring Recover på 70 100 888, så tager vi hånd om dit problem, og sikre løbende overvågning og afrensning.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med graffitiafrensning

Graffitiafrensning handler ikke kun om at tænde for den største højtryksvasker man kan skaffe, og så blot spule med mere end 1000 bar. Det handler i høj grad om respekt for facaden og bygningen, og derved vurdere fra gang til gang, hvilke metodevalg, kemi og afrensningsmetode der giver det bedste resultat, samtidig med at facaden afrenses så skånsomt som muligt.

Recover benytter egne erfarne folk til graffitiafrensning. Vores folk er uddannet i både optimalt kemivalg, rette rensemetode, hvordan miljøet skånes bedst muligt, samt rette værnemidler, således at både bygning, sanitør og miljø udsættes for mindst mulig belastning.

Vi kører på såvel planlagte opgaver, som akutte afrensningsopgaver. For Stat, kommuner og institutioner, samt udvalgte virksomheder, er det afgørende, at graffiti fjernes inden for 24 timer på udvalgte bygninger og i udvalgte byzoner. Ikke kun af tekniske årsager, men også af æstetiske årsager. En pæn afrenset facade er f.eks. en del af virksomhedens brand.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Politiopgaver

Politiopgaver

At være leverandør til det Danske Politi kræver, at vi som virksomhed er indstillet på, at servicere politiet døgnet rundt og med meget kort responstid. Hastigheden...

Politiopgaver
Skadedyr

Skadedyr

Skadedyrsangreb kommer aldrig belejligt, og kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke der handles hurtigt og korrekt. Vores erfarne medarbejdere...

Skadedyr