GRAFFITI – OG ANTIGRAFFITI

Det er altid ærgerligt, når ens bygninger bliver ramt af ufrivillig graffiti. Når skaden er sket, er det bedste råd at handle hurtigt. Jo længere tid der går, før graffitien bliver fjernet, jo større er chancen for skygger – dvs. man efter afrensning stadig kan se skygger af tags/tegninger. Visse farver er værre end andre at fjerne.

Recover Nordic har mobile højtryksvaskere og erfarne folk, der kan tilkaldes med ned til et par timers varsel, døgnet rundt, herunder på søn- og helligdage også. Det er altid dyrere at rykke ud til en akut opgave, men modsat forebygges at nye tags fra ”graffiti-konkurrenter”, og der således er endnu mere der skal fjernes.

Ring 70 100 888 døgnet rundt, også selv om din opgave måske først skal håndteres efterfølgende hverdag.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

VED UFRIVILLIG GRAFFITI

Hastighed har betydning for resultat og økonomi

Hastighed har betydning for resultat og økonomi

Når du erfarer graffiti på bygnings facade, anbefaler vi at du straks tager kontakt til Recover Nordic, med henblik på at få renset facaden. Jo hurtigere malingen renses af, jo bedre resultat, og på kortere tid.

Forsøg IKKE at eksperimentere med egne afrensningsmidler. Hvis du ikke bruger den rette afrensning ifht. malingstype og -farve, så kan du risikere, at farverne brænder fast.
Som udgangspunkt bør afrensning ske inden for et par dage, også ifht. at tags tiltrækker nye tags, og det derfor vil sprede sig over et større areal, hvis man ikke får iværksat hurtig afrensning.

Husk at tage billeder, og evt. anmelde til det lokale politi, såfremt der ønskes mulighed for at senere at kunne køre en erstatningssag, måtte graffitimaleren blive fanget.

Antigraffiti behandling ved risiko for nye tags

Antigraffiti behandling ved risiko for nye tags

Du bør overveje om facaden efterfølgende skal have en antigraffiti behandling, således at afrensning er endnu nemmere næste gang, sekundært at der skal bruges mindre højtryk. Jo højere tryk og jo skarpere kemi der benyttes, jo mere slides/påvirkes facadeelementerne. En antigraffiti behandling vil qua ovenstående også sikre en mindre samlet miljøpåvirkning.

Abonnement på løbende afrensning

Abonnement på løbende afrensning

Bliver jeres lokationer løbende ramt af graffiti, kan det anbefales, at i laves en fast ordning med Recover Nordic, hvor vi efter aftalte intervaller, renser facaderne løbende. Hærværk skal holdes nede – det skaber utryghed, tiltrækker kriminalitet og ødelægger værdier, hvis det ikke holdes i bund hele tiden.

Ring Recover Nordic på 70 100 888, så tager vi hånd om dit problem, og sikre løbende overvågning og afrensning.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED GRAFFITIAFRENSNING

Graffitiafrensning handler ikke kun om at tænde for den største højtryksvasker man kan skaffe, og så blot spule med mere end 1000 bar. Det handler i høj grad om respekt for facaden og bygningen, og derved vurdere fra gang til gang, hvilke metodevalg, kemi og afrensningsmetode der giver det bedste resultat, samtidig med at facaden afrenses så skånsomt som muligt.

Recover Nordic benytter egne erfarne folk til graffitiafrensning. Vores folk er uddannet i både optimalt kemivalg, rette rensemetode, hvordan miljøet skånes bedst muligt, samt rette værnemidler, således at både bygning, sanitør og miljø udsættes for mindst mulig belastning.

Vi kører på såvel planlagte opgaver, som akutte afrensningsopgaver. For Stat, kommuner og institutioner, samt udvalgte virksomheder, er det afgørende, at graffiti fjernes inden for 24 timer på udvalgte bygninger og i udvalgte byzoner. Ikke kun af tekniske årsager, men også af æstetiske årsager. En pæn afrenset facade er f.eks. en del af virksomhedens brand.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.