MILJØ- OG FORURENINGSSKADE

Ved bl.a. nedrivning og brand skal man være særlig opmærksom på farlige stoffer som eksempelvis asbest, bly og PCB, da de kan have store konsekvenser for miljø og mennesker både før, under og efter arbejdet udføres. Derfor skal du også altid lade professionelle om at håndtere de farlige stoffer fra start til slut.

Når en bygning skal renoveres, eksempelvis efter en skade, bør følgende bemærkes;

  • Ved renovering eller nedrivning af mere end 10m² eller 1 tons affald, pålægger §78 - §83 i affaldsbekendtgørelsen en screening af alle bygninger som er opført eller renoveret i tidsrummet 1950 - 1977.
  • Kan man ved screeningen ikke afvise, at der kan være PCB i bygningen, er bygherre forpligtet til at kortlægge bygningen for PCB. Kortlægningen indebærer analyse af materialeprøver.

I samråd med anerkendte analysefirmaer og evt. rådgivende ingeniørfirmaer, hjælper vi med at undersøge og afklare, om din bygning indeholder farlige stoffer.

Vores erfarne medarbejder er specialister i sanering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- eller forureningsskade af den ene eller anden art.

Miljø- og forureningsskader kan også opstå ved olielækning, se mere under: Olieskader

Professionel håndtering af asbest, bly og PCB

Professionel håndtering af asbest, bly og PCB

Asbest

Asbest blev tidligere anvendt i beklædningsplader til både inden- og udendørsbrug, tagbelægning, gulvbelægning, ventilationskanaler, fugemasse, fliseklæbere og pudsemateriale. Asbestholdige materialer blev endvidere brugt til isolering. Siden 2005 anvendes asbest ikke i produktionen af byggematerialer m.v., da strukturen i asbest er yderst sundhedsskadelig ved indånding.

Recover foretager kortlægning og måling af materialer i din bygning. Hvis værdierne er højere end anbefalede grænser, afhjælper vi problemet efter de helt særlige regler.

Alle medarbejdere der håndterer asbest ved Recover, er uddannet heri, og Recover følger ligeledes vejledningen fra Nedbrydningssektionen under Dansk Byggeri.

Se evt. www.nedbrydningssektionen.dk for yderligere information om håndtering og sanering af asbest.

Professionel håndtering af asbest, bly og PCB

Professionel håndtering af asbest, bly og PCB

Bly

Bly findes i mange typer maling, der benyttes til træværk, som f.eks. vinduer i bygninger. Der skal ved håndtering, renovering og nedrivning af blymalede overflader følges regler for at beskytte både miljø og medarbejdere.

Recover har kompetencerne til at fjerne bly efter de særlige regler, og vores medarbejdere er specialuddannet heri, således at både mennesker og miljø bliver skånet for forurening.

Se evt.: www.nedbrydningssektionen.dk for yderligere information om håndtering og sanering for bly.

Professionel håndtering af asbest, bly og PCB

Professionel håndtering af asbest, bly og PCB

PCB

PCB (Polychloreret Biphenyl) er én af verdens tolv farligste miljøgifte, og findes i mange danske byggerier – typisk i fugemasse – opført i perioden 1950—1977.

Når en bygning har været skadet og skal genopbygges, f.eks. efter en brand, skal der, inden arbejdet igangsættes, tages prøver af bygningsdele for at afdække eventuelle farlige stoffer – herunder PCB.

Der findes en lang række restriktioner, krav og retningslinjer for sanering og bortskaffelse, hvorfor det er vigtigt at få taget prøver i forlængelse af en skade, såfremt bygningen er fra før 1977.

Recover’s erfarne og udannede medarbejdere har kompetencerne til både at analysere, sanere og bortskaffe PCB.

Se evt.: www.nedbrydningssektionen.dk for yderligere information omkring sanering og korrekt håndtering af bygninger mv. der er forurenet med PCB.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med miljø- og forureningsskader

Hos Recover er vi fagspecialister i sanering af bygninger, hvor der er konstateret farlige stoffer, såsom asbest, bly og PCB. Med konkret uddannelse i analysering, håndtering og bortskaffelse af de forskellige stoffer, kan vores kompetente medarbejdere håndtere miljø- og forureningsskader af enhver art.

Afklaring af omfang sker altid i samråd med relevante rådgivende ingeniørfirmaer, firmaers miljøansvarlige eller øvrige involverede parter således, at saneringsarbejdet udføres efter klare rammer og aftaler, og på baggrund af gældende lovgivning og vejledninger.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med bygningsrenovering og udskiftning af proces- og produktionsanlæg, hvor uønskede stoffer skal fjernes.

Vi hjælper tilsvarende brand- og beredskabsmyndigheder med sanering efter brandskader, hvor der ved slukningsarbejdet erfares farlige stoffer, ligesom vi renser branddragter og materiel, der er blevet kontamineret af farlige stoffer.

Recover sikrer altså korrekt bortskaffelse og dokumenterer altid det udførte arbejde, så du kan komme hurtigt tilbage til hverdagen.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Olieskader

Olieskader

Olieskader kan have alvorlige konsekvenser for både din egen grund, naturen og omgivelserne, hvis ikke der handles hurtigt og korrekt....

Olieskader
Specialrengøring og desinficering

Specialrengøring og desinficering

Når den traditionelle rengøring ikke rækker, står Recover klar med en hjælpende hånd. Vi er nemlig specialister, når det kommer til opgaver....

Specialrengøring og desinficering