Radon

Radon kan ikke ses, lugtes eller smages. For høj koncentration af radon i f.eks. boliger kan dog indebære en sundhedsrisiko for mennesker. I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde, det vil sige omkring 300 tilfælde om året.

Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10 til 40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Recover Nordic kan afhjælpe radonproblematikker.

DØGNVAGT +45 70 100 888

recover Nordic foretager

radonmålinger for at sikre jeres sundhed

Måling, vurdering og løsning

Måling, vurdering og løsning

Recover Nordic har medarbejdere med rette erfaring, kompetence og uddannelse til at afhjælpe radonproblematikker – både i ældre og nyere huse.
Vi kan bl.a. være behjælpelig med:
- Måling af radonniveau
- Vurdering af forhold
- Rapport over målinger og vurderinger
- Etablering af ventilation
- Installation af radonsug

Radon i ældre huse

Radon i ældre huse

Ældre huse er i større risiko for påvirkning af radon. Dette skyldes at husets fundament er lavet uden radonsikring. Såfremt der endvidere er sætningsrevner eller lignende, vil risikoen for påvirkning af radon fra undergrunden øges markant.

Recover Nordic kan foretage radonmåling og komme med udbedringsforslag alt afhængigt af målingens resultat/niveau.

Radon i nye huse

Radon i nye huse

Huse bygget fra 2010 skal være radonsikret således, at niveauet ikke overstiger 100 Bq/m3 i huset. Dog er det bygningsejers eget ansvar, at sikre huset lever op til reglerne.

Recover Nordic kan foretage radonmåling og udfærdige en rapport. Såfremt en radonmåling viser, at bygningen ikke lever op til kravet, vil rapporten kunne bruges til at rejse et evt. krav mod entreprenøren, som har bygget huset.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.