Radon

Radon kan ikke ses, lugtes eller smages. For høj koncentration af radon i f.eks. boliger kan dog indebære en sundhedsrisiko for mennesker. I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde, det vil sige omkring 300 tilfælde om året.

Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft. Det tager lang tid – typisk 10 til 40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Recover kan afhjælpe radonproblematikker.

Recover foretager

Recover foretager

Måling, vurdering og løsning

Recover har medarbejdere med rette erfaring, kompetence og uddannelse til at afhjælpe radonproblematikker – både i ældre og nyere huse.

Vi kan bl.a. være behjælpelig med:

  • Måling af radonniveau
  • Vurdering af forhold
  • Rapport over målinger og vurderinger
  • Etablering af ventilation
  • Installation af radonsug
Recover foretager

Recover foretager

Radon i ældre huse

Ældre huse er i større risiko for påvirkning af radon. Dette skyldes at husets fundament er lavet uden radonsikring. Såfremt der endvidere er sætningsrevner eller lignende, vil risikoen for påvirkning af radon fra undergrunden øges markant.

Recover kan foretage radonmåling og komme med udbedringsforslag alt afhængigt af målingens resultat/niveau.

Recover foretager

Recover foretager

Radon i nye huse

Huse bygget fra 2010 skal være radonsikret således, at niveauet ikke overstiger 100 Bq/m3 i huset. Dog er det bygningsejers eget ansvar, at sikre huset lever op til reglerne.

Recover kan foretage radonmåling og udfærdige en rapport. Såfremt en radonmåling viser, at bygningen ikke lever op til kravet, vil rapporten kunne bruges til at rejse et evt. krav mod entreprenøren, som har bygget huset.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Fugt

Fugt

Fugt kan i høj grad påvirke bygningens klimaskærm (tag, ydervægge m.m.), og kan komme både udefra i form af slagregn og indefra f.eks. fra dårlig beboeradfærd eller en vandskade....

Fugt
CO2

CO2

Oplever du træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær? Så kan det muligvis skyldes, CO₂ niveauet i dine lokaler er for højt. Ligeledes giver et for højt CO₂ niveau større risiko for dårlige temperaturforhold og smitte af sygdomme....

CO2