heroImage

Landsdækkende industri- og skadeservice

Med 16 afdelinger i Danmark er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Hvis du har en skade så ring +45 70 100 888 eller på tildelte VIP nr.

Vi tager telefonen døgnet rundt, uanset om du har brug for akut skadeservice, eller har en planlagt opgave, vi skal hjælpe med.

Vores ydelser

Til erhverv, private og offentlige

Vores kompetencer

Vores kompetencer

Over 35 års erfaring med industri- og skadeservice

Med en stærk 24-7-kultur står vi klar døgnet rundt for vores kunder. I årtier har vi således støttet forsikringsselskaberne med rengøring og sanering, Brand- og redningsselskaber med værdiredning efter små og store brande, Politiet med rengøring og sporbevaring på gerningssteder, samt hjulpet virksomheder og det offentlige, som blev ramt af akutte skader og udslip, eller som ønsker rengøring af produktionsapparater og faciliteter på et meget højt plan.

Vandskade-icon

Vandskade

Vandskader er – uanset om det er efter skybrud, rørbrud eller slukningsvand – den største skadevolder på bygninger. Håndteres en vandskade ikke korrekt fra starten, øges bl.a. risikoen for skimmelsvamp.

Med de rette metoder og udstyr sørger vi for, at du kommer hurtigt tilbage til hverdagen.

Industri- og kloakservice-icon

Industri- og kloakservice

Recover industri- og kloakservice er et fællesskab mellem Sydslam, JK kloakservice og Recover

Vi har en stor flåde af både slamsugere, mammutsugere, højtryksbiler og TV-inspektionsbiler som står klar til at hjælpe både private, erhvervsdrivende og det offentlige med kloakproblemer af enhver karakter, samt tungere industrielle opgaver.

Skimmelsvamp-icon

Skimmelsvamp

Recover tilbyder sanering af skimmelvækst efter de anerkendte metoder.

Vi foretager desuden blotlægning, nedrivning og afdækning for at sikre, at skimmelsvampesporer ikke spredes til omgivelserne.

Brandskade-icon

Brandskade

Vi begrænser skaden og minimerer følgeskader i forlængelse af brand ved at sanere i den rette rækkefølge med de rette metoder og udstyr – således der ikke sker unødig yderligere skade på din bygning.

Vi tager samtid hånd om dine værdier, mens genopbygning pågår.

Genopbygning efter skade-icon

Genopbygning efter skade

Recover tilbyder en samlet smidig proces, hvor vores egne tømrere og malere er tilknyttet i udvalgte centre, og derved kan være behjælpelig med reetablering og genopbygning.

Waste Management-icon

Waste Management

Waste management er en integreret del af professionelt skade- og industriservice.

Affald sorteres med henblik på maksimalt genbrug og lavest mulige affaldsafgifter.

Indbrud-icon

Indbrud

Har der været indbrud, haster det med at få afdækket og beskyttet værdier imod yderligere tyveri. Recover er fremme inden for 60 minutter, og udfører afdækning samt dokumenterer skaden for dit forsikringsselskab.

Vi samarbejder med både Politiet og udvalgte anerkendte vagt- og alarmfirmaer.

Graffiti-icon

Graffiti

Vores erfarne medarbejdere er uddannet i både optimalt kemivalg, rette rensningsmetoder samt hvordan både miljø og klimaskærm skånes bedst muligt.

Vi kan tilkaldes med ned til et par timers varsel, døgnet rundt, herunder også på søn- og helligdage. Ring 70 100 888 døgnet rundt, også selv om din opgave måske først skal håndteres efterfølgende hverdag.

Professionel hjælp

Professionel hjælp

Vi håndterer din skade fra A til Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

Vores mission

Vores mission

Hurtigt tilbage til hverdagen

Recover er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

Recover fokuserer på

Recover fokuserer på

Bæredygtig udvikling

Recover støtter FN’s Verdensmål og UN Global Impact.

Hos Recover har vi valgt at sætte særligt fokus på FN’s Verdensmål nr. 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst", nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” og nr. 13 ”Klimaindsats”.

Foruden verdensmålene arbejder Recover også ud fra FN's Global Compact med forpligtelse om at følge 10 grundprincipper til ansvar for både mennesker og vores planet.

Læs mere her
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.

Kontakt - mørk blå

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

mail@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888