Akutberedskab: Indsatslederbil

Når Recovers akutberedskab skal ud til en akut skade som f.eks. en brand, sker det i tæt samarbejde med de offentlige myndigheder, såsom brandvæsnet og politiet. Når Recover ankommer til skadesstedet, er vi ofte de første der ankommer foruden beredskabet. Det er derfor vigtigt, at vi hurtigt får skabt et overblik over skadens omfang og hvor mange der er involveret.

Med en struktureret tilgang, kan Recover i samarbejde med beredskabet hurtigt identificere, hvor vores indsats gør mest nytte ift. følgeskadebekæmpelse og værdiredning. Således bliver skaderne minimeret, omkostningerne mindre og skadelidte har den bedste chance for at få reddet sine ting ud i god behold. Med vores indsatslederbil sikrer vi netop denne tilgang. 

Et godt fundament

Et godt fundament

Koordination og organisering

Indsatslederbilen er et godt redskab til at optimere koordinationen og organiseringen ude på akutte skadessager. Køretøjet er bl.a. udstyret med et whiteboard, som kan benyttes til at skabe et overblik over bl.a. kontaktoplysninger på de involverede, radiokanaler til vagterne og en overordnet plan i punkter. Hertil har skadelidte mulighed for at lave en skitse af deres ejendom og vise visuelt hvor deres mest værdifulde genstande er placeret, samt nemmest fremkommelige ind- og udgange og derved sikre den mest effektive værdiredning.

Skadeleder for brand og vagtholdsleder hos Recover

Skadeleder for brand og vagtholdsleder hos Recover

Daniel Rasmussen

Hos Recover er vores medarbejdere ofte frontløbere på udviklingen af nye initiativer, hvilket også er tilfældet med indsatslederbilen.

Daniel Rasmussen som er skadeleder for brand og vagtholdsleder, så et behov for optimering og har i samarbejde med flere kollegaer udviklet og opbygget indsatslederbilen, så den kan dække netop de behov som vagterne har, når de er ude på akutte sager.

Daniel fortæller:

“Som ansvarshavende for vores følgeskadeindsatser, fandt jeg det nødvendigt med en optimering af måden på hvorpå vi håndterer følgeskadeindsatser i Recover. Derfor begyndte vi at kigge efter muligheder som kunne styrke vores ledelse direkte på skadestederne. Beredskaberne har god erfaring med netop denne type bil, som hjælper med at skabe en mere struktureret og effektiv indsats.
Indenfor skadeservice branchen og i Recover, har vi en nogle kritiske opgaver, når vi taler om håndtering af akutopstået skader. Det gælder om at få hjulpet og taget hånd om de mennesker, som er udsat for en akutopstået skade og i værste fald er nødt til at forlade deres hjem for en periode. Samt det gælder for os om, at nedbringe den samlede omkostning, en skade vil løbe op i, netop ved at Recover hurtigt og effektivt kan igangsætte værdiredning og skadesbegrænsende tiltag”

Indsatslederbilen er et led i den udvikling, som sker på Recovers skadeservice område. Der bliver hele tiden kigget på nye initiativer for at optimere Recovers skadeservice, så vi kan hjælpe vores kunder hurtigt tilbage til hverdagen.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med skadeservice

Uanset hvilken form for skade du står med, kræver det de rette kompetencer og viden, til at begrænse følgeskadeomkostningerne. Samtidig er hastigheden afgørende for, hvor høj den samlede skadeomkostning ender på. Jo hurtigere hjælp, jo lavere skadeomkostning.

Heldigvis har alle bygningsejere (med lån i boligen) i Danmark en brand-/bygningsforsikring, der dækker omkostningerne til professionel skadestop og værdiredning, mens din indboforsikring dækker alt det som – hvis du vender huset på hovedet – kan ryste ud af bygningen.

Sker der en forsikringsskade, skal du derfor hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab, eller ringe direkte til Recovers døgnbemandede vagtcentral – så hjælper vi med en akut indsat, samt nødvendige dokumentation og rapportering til dit forsikringsselskab.

Vi har udført skadestop og værdiredning i Danmark siden midten af 80-erne, og har således den nødvendige erfaring og viden, der sikrer dig den bedst mulige håndtering, uanset omfang og kompleksitet.

Recover har 16 centre i Danmark. Vi rykker ud fra vores nærmeste center, og på akutte skadesager, i normalskadesituationer, er vi altid fremme inden for 60 minutter.

Vores mission er, at hjælpe vores kunder ”hurtig tilbage til hverdagen”.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Beredskabsaftale

Beredskabsaftale

Et godt afsæt for at minimere fremtidige skader – uanset art og omfang – er at få foretaget en risikoanalyse og herefter tegne en beredskabsaftale med Recover....

Beredskabsaftale
Politiopgaver

Politiopgaver

At være leverandør til det Danske Politi kræver, at vi som virksomhed er indstillet på, at servicere politiet døgnet rundt og med meget kort responstid.

Politiopgaver

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.