Vandskade

Vandskader i bygninger kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke der handles korrekt og hurtigt.

Erfarne fugtteknikere med byggeteknisk baggrund, vurderer den bedste affugtningsmetode, samt om der evt. skal blotlægges konstruktioner, for at sikre at bygningen tørres ordentligt ud, inden genopbygning kan igangsættes.

Hvad du skal gøre ved vandskade

Hvad du skal gøre ved vandskade

Sluk for vandledningen hvis muligt:

Sluk/afbryd vandtilførsel. Enten den direkte vandtilførsel, eller hovedhanen til bygningen. Er det vand fra varmeanlæg, skal du slukke for cirkulationspumpen.

Kontakt VVSér, hvis du skal have hjælp til at afbryde for vandet.

Hvad du skal gøre ved vandskade

Hvad du skal gøre ved vandskade

Red dit indbo fra vandet

Er der vand på gulvet, så klods om muligt dit indbo op, eller flyt det til et tørt område/lokale. Kommer der vand fra loft/tag, så afdæk møbler og inventar med plastik. Fjern elektronik eller afbryd strømmen til disse.

Hvad du skal gøre ved vandskade

Hvad du skal gøre ved vandskade

Begræns skaden

Fjern så meget vand som muligt. Kontakt dit forsikringsselskab eller skadeservicefirma, og få aftalt det videre forløb og få assistance. Du har krav på akut hjælp, uanset hvad tid på døgnet din vandskade er sket. Er der etager under skadestedet, skal der kontrolleres om der er sket vandskade her også. Kommer vandet udefra, så prøv at finde kilden, så evt. yderligere vand kan forhindres i at trænge ind.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med vandskader

Vand er en af de største skadevoldere, når vi snakker bygninger. Ikke kun ved indtrængende vand efter eks. skybrud, men også efter rørbrud på vandinstallationer, samt endelig slukningsvand efter brand.

Vand er ødelæggende for bygningskonstruktionerne. Igangsætning af hurtige skadebegrænsende tiltag, evt. blotlækning af konstruktioner samt korrekt affugtningsmetode er således afgørende for at den samlede skadeomkostning bliver så lille som muligt, men også at den samlede re-etableringstid holdes på et minimum.

De første Recover medarbejdere der rykker ud på en vandskade, fokusere primært på at udføre skadebegrænsende tiltag. Dvs. hjælpe med at bortlede og opsuge vand, redde indbo og andre værdier, fotodokumentere skaden, samt afklare skadeårsag og videre tiltag. Der opsættes affugtere. Endelig udarbejder vi en skade- og omfangsrapport, som vi sender til dit forsikringsselskab førstkommende hverdag efter din skade.

Senest på 3. dagen efter din skade, besigtiger Recover´s fugtteknikere skadestedet. Disse har oftest en håndværker-/bygningstekniks baggrund, der sikre at vi ”forstår din skade”, og kan afklare, om der er skjult vand i bygningskonstruktionen, som skal tørres. Affugtermetoden justeres evt., og herefter monitoreres fugtindholdet løbende.

Når bygningens fugtniveau har nået en ligevægt igen, overdrages det videre forløb til din egne håndværkere, eller Recovers håndværkerteam, som så kan genopbygge og reetablere.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Beredskabsaftale

Beredskabsaftale

Et godt afsæt for at minimere fremtidige skader – uanset art og omfang – er at få foretaget en risikoanalyse og herefter tegne en beredskabsaftale med Recover....

Beredskabsaftale
Storm

Storm

Storm, og de skader der kan følge med, kommer aldrig belejligt, og kan have store økonomiske konsekvenser....

Storm

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.