CO2

Oplever du træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær?

Så kan det muligvis skyldes, CO₂ niveauet i dine lokaler er for højt. Ligeledes giver et for højt CO₂ niveau større risiko for dårlige temperaturforhold og smitte af sygdomme.

Recover Nordic hjælper med både målinger, vurdering og forbedringer af CO₂ niveauet.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD SKAL DU GØRE

VED FORHØJET CO2 NIVEAU?

Målinger, vurdering og forbedringer af CO2 niveau

Målinger, vurdering og forbedringer af CO2 niveau

Hos Recover Nordic ved vi, at niveauet af CO₂ ofte er en god indikator til at vurdere indeklimaet. Derfor har vi specialiseret medarbejdere der bl.a. udfører:
- Målinger af CO₂ niveau
- Logninger over tid for at identificere årsag
- Vurdering af ventilationsforhold
- Forslag til forbedringer

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Ventilation er ofte løsningen

Det høje CO₂ niveau skyldes ofte at udluftningen er utilstrækkelig.

Nogle gange kan det løses ved hyppigere udluftning, men ofte kræver det en fast installation i form af ventilationssystem. Især i lande som Danmark oplever vi store problematikker med udluftning, da man især i vinterhalvåret ikke kan lufte ordentligt ud grundet kuldegener og træk.

Derfor anbefaler vi ofte fast installation – eksempelvis i form af et behovstyret ventilationssystem.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.