CSR – Recover’s samfundsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR), eller på dansk "virksomhedens samfundsansvar", er en integreret del af Recover’s daglige forretningsaktiviteter, og vi følger til enhver tid gældende lovgivning og etiske retningslinjer. Vi tager ansvar overfor både miljø, samfund og mennesker.

Vi tager hensyn til menneskerettigheder, samt sikrer en fremragende kundeservice og kvalitet via engagement og social bevidsthed. Vi har integreret CSR i vores forretningsmål og -strategier, tillige med den daglige drift, og tager denne forpligtelse alvorligt. Vores fokusområder bidrager alle til den samfundsansvarlige udvikling vi efterstræber.

Verdensmål

Verdensmål

Miljø og samfund

Hos Recover har vi klare retningslinjer, når det kommer til miljøet.

Vi anvender skånsomme og miljømærkede midler via godkendte leverandører i det omfang, det kan lade sig gøre, og bortskaffer affald og kemi på miljøvenlig vis. Alt affald sorters, lige som der bag ved enhver ekstern bortskaffelse af affald fra Recover eller skadesteder, kræves behørig dokumentation herfor.

Hertil er Recover med helt fremme i den teknologiske udvikling, hvorved vi anvender metoder såsom is- og lavablæsning, da der ved disse metoder netop undgås brug af unødige mængder vand og skrappe rengøringsmidler, som kan belaste miljøet. Derudover er alle driftsbiler ’downsized’ og på lokale Recover centre arbejdes der målrettet med energireducering.

Recover arbejder målrettet med 3 udvalgte FN Verdensmål med henblik på CO2-reduktion, bæredygtighed og at reducere vores ressource-aftryk mest muligt (www.verdensmaalene.dk):

- Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

- Mål 13: Klimaindsats

Du kan læse mere her om vores visioner og tiltag her.

Fokus på

Fokus på

Medarbejdere og samfund

Det er en prioritet, at Recover er et sted, som medarbejderne i alle niveauer og funktioner kan identificere sig med, og være stolte af at arbejde for. Dette er med til at sikre, at vi bliver opfattet som attraktiv arbejdsplads for kommende medarbejdere.

Recover har fokus på kvalitativ ledelse, hvor frihed under ansvar i høj grad efterleves – med afsæt i vores visioner, - ligesom vi målrettet udvikler den enkeltes kompetencer gennem hhv. intern og ekstern uddannelse i nødvendigt omfang. Tilfredse medarbejdere der får lov at udleve deres bedste side af sig selv, smitter og mærkes internt såvel som af vores kunder.

Hertil accepteres der ikke forskelsbehandling som følge af seksuel orientering, race, hudfarve, køn, politisk overbevisning, alder, handicap eller religion. Alle beslutninger vedrørende ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, løn, kompetenceudvikling og andre arbejdsvilkår baseres på relevante kriterier.

Vi efterlever til enhver tid Funktionærloven samt følgende 3 overenskomster tegnet ved DIO II: Service-overenskomsten, Tilsyns-funktionær-overenskomsten og Faglærte-overenskomsten.

Recover arbejder med

Recover arbejder med

Strategi for CSR

Recover er medlem af Dansk Industri, Servicebranchens Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri. Vi følger de udstykkede retningslinjer samt etiske og praktiske krav indenfor bl.a. miljø, uddannelse og kvalitet.

Recover’s forretningsmål og –strategier understøtter følgende CRS retningslinjer:

  • Udvikle og forbedre kundeservice blandt andet ved at sikre fair og god skadebehandling, et bæredygtigt forbrug og en ansvarlig kommunikation til både medarbejdere og kunder.
  • Integrere hensynet til miljøet, arbejdstager- og menneskerettigheder og antikorruption i virksomheden samt i relation til samarbejdspartnere og medarbejdere.
  • Skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå i dialog om CSR, hvis dette vurderes relevant.
  • Sikre ansvarlig leverandørstyring, godkendt og miljøvenlig bortskaffelse og genanvendelse af affald.
  • Forbedre og tage hensyn til ansættelsesforhold, ligestilling, arbejdsmiljø og –vilkår m.v.

Kvalitetssikring - certificeringer

Vi opfylder Dansk Industris krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører.

Det kan vi garantere, da vi er certificeret i både Servicenormen (DI), ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 og Achilles JQS, hvilket også betyder, at vi løbende bliver kontrolleret i ovenstående krav.

Servicenormen

Servicenormen

ISO 45001

ISO 45001

ISO 9001

ISO 9001

Achilles JQS

Achilles JQS