Lysforhold

Lys kan have stor indvirkning på indeklima – faktisk kan den forkerte belysning give både øjenirritation, træthed og hovedpine.

Det er derfor vigtigt at både kvaliteten og fordelingen af lyset er godt, og der findes ingen standardløsning på området, da belysningen skal tilpasses det arbejde, der udføres. Hertil påvirkes vi alle forskelligt at lys, og Recover Nordic inddrager derfor altid kunden i vores vurdering af lysforhold og forslag til forbedringer.

DØGNVAGT +45 70 100 888

Få tilpasset lysforholdet til jeres behov

Hensyn til energiforbruget

Hensyn til energiforbruget

Hos Recover Nordic ved vi, hvor vigtigt det er for vores kunder, at der tages hensyn til energiforbruget. Både i forhold til miljøet, pengepungen og ikke mindst i forhold til statens nye energiklasse 2020.

Valget af lyskilder kan derfor ofte være en besværlig proces, da det ikke kun er indeklimaet, der skal tages hensyn til, men også energiforbruget og æstetik.
Recover Nordic har specialiserede medarbejdere, der kan rådgive omkring den rette belysning – hvortil der også bliver taget hensyn til både energiforbrug og æstetik.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Målinger, vurdering og forbedringer af lysforhold

Lysforholdet har stor betydning for medarbejdertilfredsheden og arbejdsmiljøet, og man kan derfor med de rette forhold øge produktiviteten.

Hos Recover Nordic kan vi bl.a. være behjælpelig med:

  • Måling af lysforhold og niveau
  • Logninger over tid
  • Vurdering af lysforhold
  • Dagslys og kunstigbelysning
  • Forslag til forbedringer

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.