Slamsugning

Har din virksomhed problemer med kloakken, eller har behov for opsugning og transportering af slam eller andet flydende affald, står Recover Nordics erfarne og fleksible medarbejdere klar til at hjælpe.

Med opkøb af både Sydslam A/S og JK Kloakservice A/S i 2018, er vi med en stor flåde af både slamsugere, mammutsugere, højtryksbiler og TV-inspektionsbiler klar til at hjælpe både private, erhvervsdrivende og det offentlige med kloakproblemer af enhver karakter, samt tungere industrielle opgaver.

DØGNVAGT +45 70 100 888

VI TILBYDER

Slamsugning, kloak- og højtryksspuling

Slamsugning, kloak- og højtryksspuling

Recover Nordics medarbejdere har stor erfaring inden for alle former for slamsugning og kloakservice. Med moderne slamsugere kan vi både fjerne flydende affald samt rense og spule alle former for brønde, kloakledninger m.m. Eksempler på salmsugnignsopgaver kan således være:
- Spuling, rensning og fjernelse af sand fra vej- og kloakbrønde og små og store
ledninger.
- Rensning og transport af alle former for tørstof, flydende affald og væsker.
- Rengøring og tømning af kloakledninger, fedtudskillere, olieudskillere, samletanke,
septiktanke, trixstanke, sandfang, sivebrønde, køkken- og gårdbrønde, slambassiner,
pumpebrønde, tagbrønde, spildevandstanke m.m.
- Udboring af tilstoppede køkkenafløb og faldstammer.
- Oprensning af søer og vandhuller.
- Afhentning af farligt affald i ADR-godkendte vogne.

TV-inspektion

TV-inspektion

Med den nyeste teknologi kan vores tv-inspektionsbiler klarlægge kloakledningerne under jorden. Du vil således få både videooptagelser og en rapportering efter udført arbejde, som giver et godt overblik over dit ledningsnet samt hvor der er revner, deformiteter eller risiko for problemer. Vi kan derfor:
- Finde og inspicere utætheder, brud og forstoppelser.
- Kortlægge rørskader og finde årsager til rotteproblemer.
- Kontrollere og vurderer rørledningers tilstand før eventuel renovering.
- Kontrollere kvaliteten af udført arbejde.
- Inspicere vandboringer og alle former for rørføringer, fx luftkanaler og fjernvarmerør.
- Finde og kortlægge skjulte brønde.
- Undersøge kloakkens tilstand i forbindelse med hushandler (hvilket ikke er en del af
den lovpligtige tilstandsrapport).

Mammutsugning

Mammutsugning

Skal du have fjernet våde eller tørre materialer fra vanskeligt tilgængelige steder eller i forbindelse med rengøring af tekniske anlæg, er det ofte mest effektivt at benytte sig af mammutsugning, der med sin kraftige suge/blæs-funktion kan flytte næsten alle slags materialer.
Recover Nordic og Sydslam råder over 6 mammutsugere, der kan suge med afstande op til 200 meter og flytte op til 8000 kubikmeter luft i timen. De kan bl.a. blæse eller følgende flytbare våde og tørre materialer:

Cement, kalk, gips, korn, foder, gødning, leca, beton, indskud, aske, sand, grus, jord, støv, stålsand, løse belægninger, skærver, kalk, flis, spåner, kul, isoleringsgranulat, rester fra energiproduktioner, glødeskaller, isoleringsprodukter, reaktor og katalysatormasse, rustskaller, kunstgødning, sukker, mel, salt, olie og olieslam.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

30 ÅRS ERFARING MED SLAMSUGNING

Med Sydslam A/S og JK Kloakservice A/S står kompetente og erfarne medarbejdere klar til at hjælpe dig eller din virksomhed med alle former for opgaver inden for slamsugning, kloakservice, mammutsugning m.m. Således vil du opleve, at der bliver taget godt hånd om opgaven, og altid tilbudt den bedste og mest effektive løsning til netop dine behov.

Sydslam A/S:

Sydslam udfører alle former for tunge industrielle rengøringsopgaver med brug af slamsugere, højtryksanlæg, mammutsugere etc., eksempelvis:

 • slamsugning
 • kloakspuling
 • højtryksspuling
 • mammutsugning
 • betonrenovering med højtryk
 • forebyggelse af oversvømmelser og vandskader

Læs mere om Sydslam her: www.sydslam.dk eller kontakt dem døgnet rundt på: 70 20 51 41

JK Kloakservice

JK Kloakservice rykker altid hurtigt ud, og løser kloakproblemer af enhver karakter for både private, erhvervsdrivende og det offentlige, eksempelvis:

 • slamsugning og højtryksspuling
 • stoppede faldstammer og afløb
 • tømning af trix- og septiktanke
 • kloakrensning
 • TV-inspektion
 • 3D profil måling af kloak
 • fjernelse af faste aflejringer og rødder.

Læs mere om JK Kloakservice her: www.jkkloak.dk eller kontakt dem døgnet rundt på: 59 27 47 02

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.