VACUUM UNITS

Med udvikling og teknologi på dagsordenen hos Recover Nordic optimerer vi konstant på de maskiner og metoder, der anvendes i branchen.

Et eksempel på specialudstyr, som alene findes hos Recover Nordic i Danmark og Sverige, er vores forstærkede fuldt lukkede affaldscontainere, til dagligt kaldet vacuum units. Vacuum units tilkobles en mammutsuger, hvorved du pludselig har en kæmpe – og meget kraftig - industristøvsuger, der kan benyttes til såvel at fjerne/suge gammel isolering, indskudsler mellem etager, jord, støv samt alle former for sædvanligt uhåndterbart affald og materialer.
Opgaver der normalt tager 7 døgn med manuel håndtering, kan oftest løses på under den halve tid, hvilket – til trods for større maskinomkostninger – alligevel giver en billigere totaløkonomi, samt færre støvgener på arbejdsstedet.

DØGNVAGT +45 70 100 888

FORDELE VED AT ANVENDE

VACUUM UNITS

Logistiske og økonomiske fordele

Logistiske og økonomiske fordele

Det har store logistiske fordele at anvende vacuum units på bestemte opgaver, da dét der førhen skulle klares med manuel arbejdskraft, nu kan klares med en mammutsuger, vacuum units og en enkelt eller to mand på opgaven. Da alt materialet havner tætpakket i den store vacuum unit, kræver det også færre tømninger, og mens tømningen af én container foregår, kan der fortsættes på en ny container.

Således kan du opleve en økonomisk besparelse på op til 25 – 40 % i forhold til andre manuelle metoder.

Effektivt og tidsbesparende

Effektivt og tidsbesparende

Med teknologien bag vacuum units, vil man opleve opsamlingen sker direkte fra ’skadesstedet’ og ud i den forstærkede affaldscontainer, hele 5 gange mere effektivt end ved manuelt arbejde. Vores medarbejdere bliver således også skånet for et belastende arbejdsmiljø, da de kan lade maskinerne gøre det ”hårde” arbejde.
Med den øgede effektivitet og tidsbesparende proces sikrer vi altså, at du kommer hurtigt tilbage til hverdagen.

Hverdagen fortsætter uændret

Hverdagen fortsætter uændret

Vi ved hvor vigtigt det er for dig, at du kan fortsætte din hverdag på normalvis. Med brug af vores mammutsugere og vacuum units, vil der ikke komme støv, som der normalvis vil komme, da alt affald og materiale sendes direkte fra ’skadestedet’ ud i den forstærkede affaldscontainer. Derfor kan du, ved anvendelse af denne metode, fortsætte din hverdag uændret, mens vi løser opgaven på stedet.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

VACUUM UNITS – EN LANDSDÆKKENDE SERVICE

Med centre i hele landet, tilbyder vi en landsdækkende service – også med vores mammutsugere og vacuum units.

Vores kompetente projektledere vil fra opgave til opgave vurdere, hvilken løsning der er den bedste – hertil om vacuum units vil være en fordel at anvende.

Med sin kraftige sugeevne, kan mammutsugeren og den hertil koblet vacuum unit suge næsten alle slags materialer. Eksempler på opgaver hvor vacuum units kan anvendes:

  • Fjernelse af isolering i bygninger
  • Fjernelse af materialer efter brand, herunder også materialer inficeret med asbest
  • Fjernelse af flyveaske i rørkanaler
  • Fjernelse af jord omkring store og gamle træer, så man kan komme til underjordiske elinstallationer uden at ødelægge både rodnet og træer.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.