Beredskabsaftale - din forsyningssikkerhed

Et godt afsæt for at minimere fremtidige skader – uanset art og omfang – er at få foretaget en risikoanalyse og herefter tegne en beredskabsaftale med Recover.

Kernekompetencen i Recover er at hjælpe, når skaden er sket. En risikoanalyse identificerer de mulige skaderisici ud fra hvilke, man kan planlægge og igangsætte forebyggende tiltag. Når skaden er sket, sikrer en beredskabsaftale kortere ventetid til vagtcentralen, hurtige skadestop på de ramte lokationer og endelig at flere værdier reddes.

Beredskabsaftalerne er modulopbyggede, så alle kan få en individuel løsning. Vil man have en garanti for, at Recover er hurtigt fremme, kan man tegne et abonnement, der sikrer hurtig hjælp i en mangeskadesituation.

Når du vil tegne en beredskabsaftale

Når du vil tegne en beredskabsaftale

Risikoanalyse

Som offentlig eller privat virksomhed, institution mv., har du mulighed for at tegne en beredskabsaftale med Recover, der sikre at du bliver en prioriteret kunde. Et godt startpunkt er altid at kigge på ens skadehistorik for de sidste 3-5 år. Hvad har i været ramt af, af skader? Er der nogle steder hvor der kan foretages ændringer og forebyggende tiltag, som kan minimere risikoen for fremtidige skader? Dette arbejde kan enten rekvirere et rådgivende ingeniørfirma til at udføre, sekundært udføre selv, eller endelig lade Recover komme med input hertil. Dernæst er det en god idé at kapitalisere et driftstop som følge af eksempelvis en brand- eller vandskade. Hvad vil driftstabet være pr. time/dag?

Når du vil tegne en beredskabsaftale

Når du vil tegne en beredskabsaftale

Forventningsafstemning og behovsafdækning

På mødet med Recover, drøfter vi Jeres skadehistorik, samt præsentere de muligheder og værditilbud der er, ved at indgå en beredskabsaftale. I forlængelse heraf, laver Recover et oplæg på en beredskabsaftale, samt evt. tilknyttet Prioriteret Værdiredning, skadestopmateriel på lokationen samt All Time Respons Garanti. Når aftale er på plads, er det tilsvarende vigtigt, at samarbejdet bliver skrevet ind i Jeres egne interne beredskabsplan, så det også virker efter best pratice, når skaden sker.

Når du vil tegne en beredskabsaftale

Når du vil tegne en beredskabsaftale

Økonomi

På basis af Jeres risikoprofil, Jeres krav og forventninger, samt mulige tilvalg ind mod vores vagtcentral og bagvedliggende døgnberedskab, tilbydes Recover Beredskabsaftaler fra kr. 0,- og opefter. Jo højere krav til Recover, og jo mere indhold, jo dyrere abonnement. Den anden vej, jo større volumen til Recover (incl. øvrige ydelser uden for skadeservice), jo bedre priser får man som kunde, når vi tilkaldes til at løse såvel akutte som planlagte opgaver for Jer.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med skadestop og værdiredning

Med mere end 35 års erfaring med skadestop og værdiredning, er vi klar, skulle skaden ske for Jer.

I en kombination af Jeres viden om de vigtigste værdier, kritiske/følsomme bygninger, lokaler, produktionsapparat og arkiver mv., sikre vi at skadestop og værdiredning sker ud fra best pratice, understøttet af kundetilpassede aktionskort, proces- og metodebeskrivelser, og endeligt veluddannede medarbejdere i hele organisationen.

Statistikken viser eksempelvis at efter 10 år eksisterer kun en ud af ti virksomheder i forlængelse af en større brandskade. Derfor er både beredskabsplaner og beredskabsaftaler med et skadeservicefirma et vigtigt fokusområde, når man arbejder med risikoanalyse. Er ovenstående ikke på plads forud for en skade, vil de samlede følgeomkostninger være langt højere, og som bekendt er det for sent at tage havde-vi-bare-beslutninger, når først ilden raser, eller vandet strømmer ind i bygningen, produktionsmaskiner stå stille, færdigvare skal kasseres og uerstattelige værdier er gået tabt.

Vi anbefaler derfor altid en beredskabsaftale med eget VIP nr., som sikre at man kommer hurtigere igennem på vagtcentralen, sekundært en aftale hvor man er prioriteret kunde, skulle skaden ske.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Brandskade

Brandskade

Har du haft en brandskade, stor eller lille, vil du oftest stå med 4 problemer, som kræver professionel skadeservice....

Brandskade
Løsørehåndtering

Løsørehåndtering

I tilfælde af brand- og vandskader, vil ikke kun bygningen være skadet. Også indbo (kaldet løsøre i daglig tale), vil være skadet i mere eller mindre omfang....

Løsørehåndtering

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.