Faste installationer

Vil du også undgå dyre og omfattende konstruktionsændringer?

Med vores faste installationer tilbyder Recover Nordic permanent afhjælpning, ved at installere faste installationer der ventilerer, affugter eller lign.

Disse installationer kræver kun begrænset indgreb i konstruktionerne og kan derved udføres for en brøkdel af den omkostning der ellers kan være tale om.

Forudgående besigtigelse og måling medvirker, at vi kan vælge den rette installation til behovet. Derved sikres sammenhæng mellem ydeevne, forbrug og påkrævet indgreb i installationen.

DØGNVAGT +45 70 100 888

GØR SOM MANGE ANDRE

FÅ EN FAST INSTALLATION

Eksempel på fast installation – dryp fra loft

Eksempel på fast installation – dryp fra loft

Problem:
En producent der fremstiller stålvarer er blevet for store til deres bygning. De bygger derfor et fast telt i forlængelse af deres lagerhal. Her opbevares færdigproducerede varer inden afsendelse til kunder. Da teltet ikke er isoleret udgør hele tagfladen en kondensflade, trods der er sat varmeblæsere op. Dette medfører at det jævnligt drypper fra loftet.

Løsning fra Recover Nordic:
Vi har installeret affugter med rørføring rundt i loftet. Når installationen måler at behovet er der, blæses der tør luft rundt under loftet. Derved dannes der ikke kondens.
Serviceaftale sikrer løbende tilsyn, justering af maskiner og sensorer, filterskift samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Eksempel på fast installation – høj relativ luftfugtighed

Eksempel på fast installation – høj relativ luftfugtighed

Problem:
Et museum har hjemme i en ældre ikonisk bygning. Desværre sker det at malerier og andre skrøbelige effekter bliver skadet som følge af høj relativ luftfugtighed. Oftest kan værkerne dog restaureres, men med stor omkostning og tilhørende risiko.

Løsning fra Recover Nordic:
Vi har installeret sensorer der overvåger indeklimaet i realtime.
Så snart der er risiko for skade på værkerne, får Recover Nordic en alarm på de pågældende sensorer. Vi underretter omgående museet og handling kan ske, inden det er for sent.

Serviceaftale sikrer løbende tilsyn, justering og kontrol af sensorer, samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Eksempel på fast installation – manglende udluftning

Eksempel på fast installation – manglende udluftning

Problem:
Ældre bolig med kælder som er påvirket af opstigende grundfugt og manglende udluftning. Beboeren mente at det var problematisk at sikre korrekt udluftning. Især om vinteren da det medførte varmetab og derved øget omkostning til opvarmning.

Løsning fra Recover Nordic:
Her viste undersøgelser at behovet kunne dækkes ved at installere decentral boligventilation (2 stk. behovsstyrede ventilatorer).

Disse sikrede det løbende luftskifte, der var nødvendigt for at holde fugtniveauet nede uden at miste varmen (91 % varmegenvinding). Endvidere blev der installeret pollen- og hepafiltre i enhederne, da beboeren lider af allergi. Hertil har installationen et lydniveau på 28 db ved drift og generer således ikke beboeren der har hobbyrum i kælderen.

Grundet det lave elforbrug på ventilatorerne er den årlige omkostning til el ca. 113 kr. Opfølgende målinger viste desuden en markant reduktion af CO₂ niveauet i kælderen.

Hertil har vi en serviceaftale, som sikrer løbende tilsyn, justering af maskiner og sensorer, filterskift samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.