Faste installationer

Vil du også undgå dyre og omfattende konstruktionsændringer?

Med vores faste installationer tilbyder Recover permanent afhjælpning, ved at installere faste installationer der ventilerer, affugter eller lign.

Disse installationer kræver kun begrænset indgreb i konstruktionerne og kan derved udføres for en brøkdel af den omkostning der ellers kan være tale om.

Forudgående besigtigelse og måling medvirker, at vi kan vælge den rette installation til behovet. Derved sikres sammenhæng mellem ydeevne, forbrug og påkrævet indgreb i installationen.

Få en fast installation

Få en fast installation

Eksempel på fast installation – dryp fra loft

Problem:

En producent der fremstiller stålvarer er blevet for store til deres bygning. De bygger derfor et fast telt i forlængelse af deres lagerhal. Her opbevares færdigproducerede varer inden afsendelse til kunder. Da teltet ikke er isoleret udgør hele tagfladen en kondensflade, trods der er sat varmeblæsere op. Dette medfører at det jævnligt drypper fra loftet.

Løsning fra Recover:

Vi har installeret affugter med rørføring rundt i loftet. Når installationen måler at behovet er der, blæses der tør luft rundt under loftet. Derved dannes der ikke kondens.

Serviceaftale sikrer løbende tilsyn, justering af maskiner og sensorer, filterskift samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Få en fast installation

Få en fast installation

Eksempel på fast installation – høj relativ luftfugtighed

Problem:

Et museum har hjemme i en ældre ikonisk bygning. Desværre sker det at malerier og andre skrøbelige effekter bliver skadet som følge af høj relativ luftfugtighed. Oftest kan værkerne dog restaureres, men med stor omkostning og tilhørende risiko.

Løsning fra Recover:

Vi har installeret sensorer der overvåger indeklimaet i realtime.

Så snart der er risiko for skade på værkerne, får Recover en alarm på de pågældende sensorer. Vi underretter omgående museet og handling kan ske, inden det er for sent.

Serviceaftale sikrer løbende tilsyn, justering og kontrol af sensorer, samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Få en fast installation

Få en fast installation

Eksempel på fast installation – manglende udluftning

Problem:

Ældre bolig med kælder som er påvirket af opstigende grundfugt og manglende udluftning. Beboeren mente at det var problematisk at sikre korrekt udluftning. Især om vinteren da det medførte varmetab og derved øget omkostning til opvarmning.

Løsning fra Recover:

Her viste undersøgelser at behovet kunne dækkes ved at installere decentral boligventilation (2 stk. behovsstyrede ventilatorer).

Disse sikrede det løbende luftskifte, der var nødvendigt for at holde fugtniveauet nede uden at miste varmen (91 % varmegenvinding). Endvidere blev der installeret pollen- og hepafiltre i enhederne, da beboeren lider af allergi. Hertil har installationen et lydniveau på 28 db ved drift og generer således ikke beboeren der har hobbyrum i kælderen.

Grundet det lave elforbrug på ventilatorerne er den årlige omkostning til el ca. 113 kr. Opfølgende målinger viste desuden en markant reduktion af CO₂ niveauet i kælderen.

Hertil har vi en serviceaftale, som sikrer løbende tilsyn, justering af maskiner og sensorer, filterskift samt løbende dokumentation på installationens effekt.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Fugt

Fugt

Fugt kan i høj grad påvirke bygningens klimaskærm (tag, ydervægge m.m.), og kan komme både udefra i form af slagregn og indefra f.eks. fra dårlig beboeradfærd eller en vandskade....

Fugt
Skimmel

Skimmel

Fugt- og skimmelsvamp kan være ødelæggende for bygninger og sundhedsskadelig for mennesker. Skimmelsvamp kan bl.a. opstå ved almindelig brug af bolig og herudover vandskader, opstigende samt indtrængende grundfugt, kondens og lignende....

Skimmelsvamp

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.