Skadedyr

Skadedyrsangreb kommer aldrig belejligt, og kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke der handles hurtigt og korrekt.
Vores erfarne medarbejdere foretager ved hjælp af miljøvenlige produkter effektiv rengøring og desinfektion efter skadedyrsangreb, og sikrer således, at din virksomhed hurtigt kommer tilbage til normal drift.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

VED SKADEDYRSANGREB

Bekæmp skadedyr

Bekæmp skadedyr

Opdager du, at der er tegn på skadedyr i din virksomhed, er det vigtigt du hurtigst muligt bekæmper og fjerner skadedyrene. Det kan du bl.a. gøre ved at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper, som kan tage hånd om situationen, og således sikre dig, at det bliver gjort på den bedst mulige måde.

Rengøring og desinfektion efter skadedyr

Rengøring og desinfektion efter skadedyr

Når skadedyrene er fjernet helt, er det mindst lige så vigtigt at få rengjort og desinficeret efterfølgende. Denne proces kræver professionel håndtering, da det kræver en speciel viden om rengøringsmidler og metoder, og det er derfor vigtigt du kontakter et firma som Recover Nordic til denne opgave.

Recover Nordic håndterer altid rengøring og desinfektion efter skadedyr hurtigt og effektivt, og ikke mindst med miljøvenlige produkter som ikke skader omgivelser, dyr eller mennesker. Hertil lægger vi altid en fast plan for evt. vare- og lagerkassation mv., med afsæt i gældende lovgivning og evt. forsikringsdækning.

Forebyg mod fremtidige angreb

Forebyg mod fremtidige angreb

Som følge af skadedyrsangreb er det vigtigt at sikre sig, at skadedyrene i videst muligt omfang ikke kan trænge ind i virksomheden igen. Dette kan man bl.a. gøre ved at sikre:
- Vinduer og døre slutter tæt.
- Der er net for ventilationsåbninger m.m.
- Afløbsriste m.m. er sikret mod indtrængen.

Recover Nordic står som altid klar med vores ekspertise, hvis din virksomhed skal have hjælp til sikring mod skadedyr.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED RENGØRING OG DESINFEKTION EFTER SKADEDYR

Hos Recover Nordic er vi fagspecialister i at håndtere rengøring og desinfektion efter skadedyr, og ved således, hvor vigtigt det er at rengøre med de korrekte midler og metoder efter skadedyrsangreb.

Du vil som virksomhed opleve, at vores kompetente medarbejdere hurtigt rykker ud og får overblik over situationens omfang. Det betyder bl.a. der vil blive lavet en plan for evt. vare og lagerkassation, som selvfølgelig altid vil følge den gældende lovgivning samt evt. forsikringsdækning. Kort herefter vil planen sættes i værk, og rengøring og desinficering vil påbegyndes, og evt. sikring mod fremtidige skadedyr foretages.

Skulle der være sket nogle skader i bygningen i forbindelse med skadedyrsangreb, kan vi med vores håndværkerservice også tilbyde reetablering og genopbygning, hvis dette er nødvendigt. Således tager vi hånd om skaden fra A til Z, og hjælper din virksomhed hurtigt tilbage til hverdagen.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.