OVERBLIK SKABES BEDST FRA OVEN

Recover Nordic’s officielt uddannede dronepiloter er klar med den nyeste og bedste teknologi for at bistå på alle de typer opgaver, hvor netop overblik er nøgleordet.

Dronen sikrer hurtig og ukompliceret inspektion af ellers svært tilgængelige områder. Efter f.eks. brand- og stormskader kan overflyvning af bygninger skabe et hurtigt, præcist og detaljeret beslutningsgrundlag for effektiv skadesudbedring, allerede inden skadestedet er frigivet.

Ring 70 100 888 eller send os en mail på drone@recover.dk, så sørger vi for at du bliver kontaktet af den droneansvarlige i dit område.

DØGNVAGT +45 70 100 888

RECOVER NORDIC MED DRONE

Fagfolk inspicerer i samarbejde med fagfolk.

Fagfolk inspicerer i samarbejde med fagfolk.

Som kunde kan du deltage på opgaven sammen med Recovers dronepilot – vi kan på landjorden se de optagelser dronen foretager, og din deltagelse sikrer, at du får præcist de billeder og optagelser du har behov for ned til mindste detalje.

Professionelt udstyr og certificeringer

Professionelt udstyr og certificeringer

Vi flyver med professionelt udstyr, og er certificerede til flyvning efter krav i gældende lovgivning, såvel dansk som europæisk, og er selvfølgelig også forsikret efter rette forordninger.

Mange typer opgaver kan udføres med drone

Mange typer opgaver kan udføres med drone

3D tegninger, samt opmålinger med præcist arealstørrelse og meterantal sikrer tidsbesparelse ved indtegning af erhvervskunder, renoveringsplaner eller anden kortlægning. På landbrugsarealer kan afgrødeskader kortlægges, eksempelvis efter skybrud, hagl eller plantesygdomme. Ligeledes kan vindmøller inspiceres enkelt og let uden omkostninger til sikkerhedsudstyr og andet materiel.

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.