Recover ApS privatlivspolitik

15.03.2022


Recover ApS er en del af Recover Group. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vores organisation bruger de personlige data, vi indsamler fra dig, når du bruger vores hjemmeside.

Emner:

 • Hvilke data indsamler vi?
 • Hvordan indsamler vi dine data?
 • Hvordan bruger vi dine data?
 • Hvordan gemmer vi dine data?
 • Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder?
 • Privatlivspolitikker på andre hjemmesider
 • Ændringer i vores privatlivspolitik
 • Sådan kontakter du os
 • Sådan kontakter du de relevante myndigheder

Hvilke data indsamler vi?

Recover indsamler følgende data:

 • Anonyme bruger-interaktioner
 • Anonyme bruger-demografi og interesser.
 • Personlige identifikationsoplysninger (navn, e-mail, telefon, adresse osv.).
 • Data du giver, når du deltager i nogen af ​​vores begivenheder eller kontakter vores kundeservice.
 • Data om hvornår og hvordan du bruger dine tjenester.
 • Oplysninger om dine ordrer og faktureringsoplysninger.

Hvordan indsamler vi dine data?

Du giver selv Recover direkte de fleste af de data, vi indsamler.

Vi indsamler data og behandler data, når du:

 • Bruger eller ser vores hjemmeside via din browsers cookies.
 • Indsender en formular.
 • Køber et produkt.
 • Kontakter kundeservice eller vagtcentralen.
 • Ansøger om et job.
 • Er skadelidte eller kunde og har en aktiv sag.

Recover kan også modtage dine data indirekte fra følgende kilder:

 • Offentlige tilgængelige register
 • Andre virksomheder og samarbejdspartnere
 • Identificere dig som vores kunde for at kontakte dig.
 • Behandle køb og formularer

Hvordan bruger vi dine data?

Recover indsamler dine data så vi kan:

 • Identificere dig som vores kunde for at kontakte dig.
 • Behandle køb og formularer

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt

 • E-maile dig med specielle tilbud på andre produkter og tjenester, som vi tror, ​​du måske kan lide. Vi gør dette ved at analysere og segmentere dine data.
 • Invitere dig til begivenheder.
 • Forbedre vores tjenester.
 • Forbedre hjemmesidens oplevelse.
 • Besvare dine spørgsmål via telefon eller kundeservice.
 • Udføre kundeundersøgelser.

Retsgrundlag: Legitim interesse og samtykke

Recover deler ikke dine data med nogen. Vælger du at udfylde en formular på Recovers hjemmeside, bliver denne alene sendt videre til rette vedkommende som behandler din henvendelse.

Hvordan gemmer vi dine personlige data?

Recover gemmer dine personlige data sikkert på dataservere, digitale- og manuelle registre. Vi videregiver ikke dine personlige data til tredjeparter, undtagen når det er et krav, som følge af en lovpligtig forpligtelse eller for at opfylde dine behov eller vores forpligtelser over for dig som kunde. Dine personlige data overføres eller sælges ikke til tredjepart til reklameformål. Dog kan dine personlige oplysninger videregives til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at give dig tjenester, for eksempel underleverandører til at udføre den bestilte service eller til distribution af tilbud.

Recover tager de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til lov for at sikre, at dine personlige data ikke bliver manipuleret med, mistet eller ødelagt, eller at uautoriserede parter har adgang til dem.

Recover gemmer ikke dine personoplysninger udover, hvad der er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, eller så længe vi ifølge loven er forpligtet til at gemme dine personoplysninger, f.eks. Regnskabsloven. Derefter slettes dine data.

Recover vil beholde dine:

 • Anonyme brugerinteraktioner og demografiske interesser i 2 år. Når denne tidsperiode er udløbet, sletter vi dine data automatisk
 • Personlige identifikationsoplysninger i 5 år. Når denne periode er udløbet, sletter vi dine data manuelt eller automatisk alt efter hvor de lagres.
 • Data, som du leverer, når du deltager i vores begivenheder eller kontakter vores kundeservice i 5 år. Når denne tidsperiode er udløbet, sletter vi dine data manuelt eller automatisk alt efter hvor de lagres.

Hvad er dine databeskyttelsesrettigheder?

Recover vil gerne sikre dig, at du er fuldt ud opmærksom på alle dine databeskyttelsesrettigheder. Hver bruger har ret til følgende:

Retten til adgang - Du har ret til at anmode Recover om kopier af oplysninger om dine personlige data, formålet med behandlingen af ​​disse data og oplysninger om, hvor dataene kommer fra. Din anmodning er gratis.

Retten til berigtigelse - Du har ret til at anmode om, at Recover korrigerer alle oplysninger, du mener er unøjagtige. Du har også ret til at anmode Recover om at udfylde de oplysninger, du mener er ufuldstændige.

Retten til sletning - Du har ret til at anmode om, at Recover sletter dine personlige data under følgende betingelser:

 • Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev behandlet.
 • Hvis behandlingen udelukkende er baseret på samtykke, og du tilbagekalder dette.
 • Hvis behandlingen bruges til direkte markedsføring, og du modsætter dig de data, der behandles.
 • Hvis du modsætter dig, at dataene behandles på baggrund af legitime interesser, og der ikke er nogen legitim interesse, der opvejer din interesse.
 • Hvis data ikke behandles i henhold til forordningen.
 • Hvis sletning er påkrævet for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Retten til at begrænse behandlingen - Du har ret til at anmode om, at Recover begrænser behandlingen af ​​dine personoplysninger på følgende betingelser:

 • Hvis du mener, at dine data er forkerte, og du har anmodet om udbedring fra os. Du kan derefter anmode om, at behandlingen af ​​dine data begrænses, mens undersøgelsen er i gang.
 • Hvis behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig, at dine data slettes og i stedet anmoder om, at brugen af ​​disse data begrænses.
 • Hvis du har brug for dine data for at kunne etablere, hævde eller forsvare juridiske krav, selvom vi ikke længere har brug for dine data med henblik på vores behandling.
 • Når du har gjort indsigelse mod behandlingen af ​​dine data, kan vi fortsætte med at behandle dine data i hele inspektionens varighed.

Retten til at gøre indsigelse mod behandling - Du har ret til at gøre indsigelse mod Recovers behandling af dine personlige data, der udføres på baggrund af en legitim interesse. Derefter skal du angive, hvilken behandling du modsætter dig. Hvis vi mener, at en sådan behandling stadig skal finde sted, skal vi demonstrere, at der er en legitim interesse, der opvejer din interesse.

Retten til data portabilitet - Du har ret til at anmode om, at Recover overfører de data, som vi har indsamlet til en anden organisation eller direkte til dig. Dette gælder i tilfælde, hvor du har givet dit samtykke til databehandlingen, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan levere tjenester til dig i overensstemmelse med den kontrakt, du har indgået med os. Du har dog ikke ret til at overføre dine oplysninger, hvis vi behandler dem på grund af en legitim interesse eller under en juridisk forpligtelse.

Hvis du fremsætter en anmodning, har vi en måned til at svare dig. Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​disse rettigheder, bedes du kontakte os.

Send en mail til: gdpr@recover.dk

Eller send et brev til adressen:

ATT: GDPR/dataansvarlige
Recover ApS
Avedøreholmen 95
2650 Hvidovre

Google Analytics og sociale medier

Som en del af vores markedsføring analyserer vi oplysninger, herunder personlige oplysninger, om din brug af vores site recover.dk og din aktivitet på vores sider på sociale medier. For eksempel behandler vi dine personlige data for at bruge Google Analytics og Facebook til at være i stand til at tilpasse de annoncer, du ser, baseret på oplysninger om din tidligere browsing og for at kunne udvikle vores tjenester.

Da vi bruger Google Analytics, LinkedIn og Facebook, vil dine personlige oplysninger også blive videregivet til Google, LinkedIn og Facebook. Som et resultat kan dine personlige oplysninger videregives til og gemmes på Googles / Facebooks / LinkedIns servere placeret over hele verden. Dine personlige data kan således behandles på en server, der er placeret i et andet land end det, hvor du bor. Google / Facebook / LinkedIn kan også overføre dine personlige oplysninger til tredjeparter i tilfælde af, at dette er påkrævet ved lov, eller når en sådan tredjepart behandler oplysningerne på vegne af Google / Facebook / LinkedIn.

Læs mere om IP-anonymisering i Google Analytics og vilkårene på Googles hjemmeside.

Hvis du trods det faktum, at de indsamlede oplysninger er anonyme, stadig ikke vil have oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden, skal du installere Google Analytics Opt-out i din browser, se browserens hjælpesider for mere information.

Privatlivspolitikker på andre hjemmesider

Hjemmesiden for Recover indeholder links til andre hjemmesider. Vores fortrolighedspolitik gælder kun for vores hjemmeside, så hvis du klikker på et link til en anden hjemmeside, skal du læse deres privatlivspolitik.

Ændringer i vores privatlivspolitik

Recover holder sin privatlivspolitik under regelmæssig gennemgang og placerer eventuelle opdateringer på denne underside.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om Recovers privatlivspolitik, de data vi har om dig, eller hvis du vil gøre brug af en af dine databeskyttelsesrettigheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Send en mail til: gdpr@recover.dk

Eller send et brev til adressen:

Recover ApS
ATT: GDPR/dataansvarlige
Avedøreholmen 95
2650 Hvidovre

Sådan kontakter du relevante myndigheder

Hvis du ønsker at indberette en klage, eller hvis du mener, at Recover ikke har behandlet din bekymring på en tilfredsstillende måde, kan du kontakte datatilsynet: www.datatilsynet.dk

Mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: 33 19 32 00