Skimmelsvamp

Fugt- og skimmelsvamp kan være ødelæggende for bygninger og sundhedsskadelig for mennesker. Skimmelsvamp kan bl.a. opstå ved almindelig brug af bolig og herudover vandskader, opstigende samt indtrængende grundfugt, kondens og lignende. Skimmelsvamp kan ikke altid ses, og er svær at både omfangs-, årsags- og artsbestemme, og kræver derfor også en særlig ekspertise.

Recover tilbyder sanering af skimmelvækst efter de anerkendte metoder. Vi foretager desuden blotlægning, nedrivning og afdækning for at sikre, at skimmelsvampesporer ikke spredes til omgivelserne.

Mere end 35 års erfaring med skimmelsanering

Mere end 35 års erfaring med skimmelsanering

Vurdering af evt. skimmelsvamp

Vurdering af årsag, omfang og metode bør som udgangspunkt foretages af et uvildigt rådgivningsfirma. Derfor anbefaler vi, at rådgiveren der foretager omfangsbestemmelsen af skimmelvæksten på den konkrete sag, også udpeger den bedste løsningsmetode for Recover inden renovering påbegyndes. Herudover skal rådgiver også foretage den afsluttende kvalitetssikring af vores arbejde, ligesom vi også altid selv sikre kvaliteten med egne prøver.

Symptomer og indikationer på skimmelsvamp i hjemmet

Det er forskelligt hvordan mennesker reagerer på at bo eller opholde sig steder hvor der er skimmelsvamp til stede. Nogle mennesker får hurtigt symptomer såsom:

 • Hovedpine
 • Træthed
 • Svimmelhed
 • Åndedrætsbesvær
 • Kløe eller irritationer i øjne og næse
 • Koncentrationsbesvær
 • Hoste
 • Nysen
 • Kløe i huden
 • Nedsat immunforsvar der medfører hyppig forkølelse eller lign.
 • Feber

Andre mennesker kan i længere perioder bo eller opholde sig steder med skimmelsvamp uden at opleve gener.

Allergikere, astmatikere og børn er blandt de befolkningsgrupper som oftest viser symptomer.

Skimmelsvampe danner og udskiller VOC’er (Volatile Organic Compounds/eller flygtige organiske forbindelser) til luften. Disse kan virke irriterende og kan medføre symptomer. Endvidere kan VOC’er være af ildelugtende karakter og derfor kan en ”kælderlugt” eller en ”sommerhuslugt” ligeledes være en indikation at der kan findes skimmelsvampevækst i boligen, på kontoret eller andre steder.

Ved for lav fugtighed eller mangel på næringsstoffer, frigiver skimmelsvampen sporer som spredes i indeklimaet. Ved eksempelvis gennemtræk, eller aktivitet, kan disse sprede sig til hele boligen. Disse sporer kan være spiringsdygtige og medføre ny skimmelvækst såfremt de lander et sted hvor de rette vækstbetingelser er til stede.

Vækstbetingelser er til stede hvis følgende opfyldes:

- Rette temperatur (forskellige arter kan trives ved forskellige temperaturer og ved stuetemperatur trives mange arter

- Organisk materiale (ophobet husstøv, bygningsmaterialer af træ, gipsplader m.fl., savsmuldstapet m.fl.)

- Et fugtniveau på over ca. 75% relativ luftfugtighed

Synlige tegn på skimmelsvamp

Muglignende plamager – ofte sorte, grønne eller rødlige. Ses ofte i vinduespartier, kældre eller badeværelser

Skimmelsvampe vokser ofte skjult bag løs tapet, bag eller under skabe, over lofter, under gulve og andre steder. Dette udgør en særlig risiko da der kan gemme sig en større koncentration af skimmelvækst som kontinuerligt frigiver VOC’er og sporer til indeklimaet. Det er derfor en god ide at reagere på lugte eller symptomer som beskrevet ovenfor.

Recover udfører prøvetagning for skimmelsvamp samt sanering af skimmelsvamp. Ved helbredsmæssige bekymringer, bør der tages kontakt til egen læge for udredning og diagnosticering.

Det er vigtigt at bemærke at skimmelsvamp er en naturligt forekommende organisme og der derfor altid vil være et vist baggrundsniveau af skimmelsvamp. Dog er naturligt forekommende skimmelsvampe oftest ikke så skadelige for mennesker som skimmelsvamp der eksempelvis vokser på en fugtramt gipsplade.

Visse former for skimmelsvampeprøver viser et samlet niveau af skimmelsvamp, andre former for prøver fortæller noget om hvilke arter der er til stede samt i hvilken koncentration. Disse prøver varierer i pris samt metode. Recover kan hjælpe med samtlige former for prøvetagning.

FAQ

1. Kan man selv fjerne skimmelsvamp?

Hvis skimmelsvampen er synligt afgrænset pet mindre vægområde eller lign., kan man selv mindske eller fjerne skimmelsvampen. Dog anbefales eksperthjælp hvis man ikke er 100% sikker på omfanget eller hvordan man undgår at sprede skillesporer under fjernelsen.

2. Er skimmelsvamp farligt?

Visse arter kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for mennesker. Nogle mennesker vil reagere kraftigere og hurtigere end andre.

3. Kan skimmelsvamp fjernes helt?

I langt de fleste tilfælde kan man komme problemet helt til livs. Det kræver dog ikke kun fjernelse af den aktuelle skimmelsvamp men ligeledes en undersøgelse der afklarer hvorfor skimmelsvampen er opstået. Derefter skal de medvirkende faktorer fjernes eller begrænses.

4. Kan man selv lave en test for skimmelsvamp?

Prøver såsom Mycometer, DNA test og Pro-clean kan købes via nettet og med disse kan man selv teste for skimmelsvamp. Dog bør der overvejes professionel hjælp da specialister ved hvordan og hvor der optimalt testes. Endvidere kan de observere tegn der giver anledning til yderligere bygningsundersøgelser.

5. Er skimmelsvamp dækket af forsikringen?

Generelt er skimmelsvamp kun dækket hvis det er som følge af en dækningsberettiget skade. F.eks. en skjult siveskade.

6. Er skimmelsvamp og trænedbrydende svampe det samme?

Nej. Skimmelsvampe er en overfladesvamp som ikke forårsager samme skade på konstruktioner som trænedbrydende svampe såsom ægte hussvamp. Til gengæld kan skimmelsvampe udgøre en større helbredsmæssig risiko.

7. Kan skimmelsvamp afhjælpes med ventilation?

Øget ventilation kan ikke fjerne skimmelvækst. Men det kan mindske niveauet af sporer og VOC’er i indeklimaet. Ventilation med varmegenvinding kan f.eks. gøre en stor forskel i en fugtig kælder eller andre udsatte steder.

Indeklimaservice

Anmodning om tilbud på indeklimaservice

Udfyld venligst nedenstående, så kontakter en af vores indeklimateknikere dig førstkommende hverdag. Skriv gerne hvis du har et tidsinterval inden for tidsrummet 8-15 på hverdage, hvor du træffes bedst - så vil vi forsøge at ramme dette bedst muligt.

Kontaktoplysninger

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Recover udfører skimmelsanering fra A-Z

Hos Recover har vi mange års erfaring inden for skimmelsanering. Derfor har vi kompetencerne til at løse opgaven fra A til Z – lige fra de første prøver til sanering og afslutningsprøver. Hertil står vi altid klar med vejledning i forhold til at undgå fremtidige problemer.

Det betyder, at vi bl.a. udfører:

 • Overfladeprøver for skimmelsvamp
 • Luftprøver for skimmelsvamp
 • Kemisk afrensning af skimmelsvamp
 • Tørdampsafrensning af skimmelsvamp
 • Undersøgelse af beboeradfærd
 • Blotlægning, nedrivning og afdækning

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Faste installationer

Faste installationer

Vil du også undgå dyre og omfattende konstruktionsændringer? Med vores faste installationer tilbyder Recover permanent afhjælpning, ved at installere faste installationer der ventilerer, affugter eller lign....

Faste installationer
Radon

Radon

Radon kan ikke ses, lugtes eller smages. For høj koncentration af radon i f.eks. boliger kan dog indebære en sundhedsrisiko for mennesker. I Danmark anslås det, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde....

Radon

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.