Henvendelser fra pressen bedes rettes til:

Kim Steendahl

Adm. Direktør

Tlf.: 29 48 71 49

Mail: Kim.Steendahl@recover.dk