Whistleblowing

Recover stræber efter at opretholde et åbent arbejdsmiljø og en god forretningsetik. Vi værdsætter sikkerhed og har respekt for alle, der har med vores forretning at gøre. Derfor spiller du også en vigtig rolle i vores succes omkring et åbent og ærligt arbejdsmiljø.

Whistleblowing giver mulighed for at rapportere mistanke om forhold, som er uforenelige med vores værdier og politikker. Vores whistleblowerordning er et system til tidlig varsling for at reducere risici, og dermed et vigtigt redskab til at fremme høje etiske standarder og opretholde medarbejdernes, kundernes og offentlighedens tillid til os.

Vi anbefaler, at du som udgangspunkt kontakter en leder i vores organisation. Hvis du føler, at du ikke kan være åben med dine oplysninger, tilbyder vi muligheden for at rapportere dine bekymringer anonymt.

Whistleblowerordningen kan bruges til at informere din bekymring over noget, der ikke er i tråd med vores værdier og etiske retningslinjer, og som i alvorlig grad kan påvirke vores organisation eller en persons liv eller helbred.

Du behøver ikke bevise din mistanke, men alle henvendelser skal ske i god tro. Henvendelserne bliver behandlet af HR-chefen.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Rapporter her