Recover Nordic information vedrørende

Coronavirus

Recover Nordic har flere roller og hensyntagen i forbindelse med den pandemi, som har ramt verden, og ikke mindst Danmark.

Skadeservice, kloakservice og specialrengøring

Det er vigtigt at præcisere, at Recover Nordic og vores tilknyttede selskaber Sydslam og JK Kloakservice – efter skærpede retningslinjer – fortsat udfører sine forpligtigelser ud mod alle vores kunder.

Opgaver der efter samråd med vores kunder kan udskydes, bliver naturligvis udskudt.

Har du opgaver, der skal løses akut, herunder også desinfektion, skal du fortsat ringe på tildelte VIP nr., eller følgende numre:
Recover Nordic: 70 100 888
Sydslam: 70 20 51 41
JK Kloakservice:
59 27 47 02


Erfaring med klinisk desinfektion og rengøring
Er bygning eller produktionsanlæg inficeret med Corona virus, har Recover Nordic erfaring med desinfektion og klinisk rengøring. Eksempelvis udfører vi løbende klinisk rengøring og sterilisation af operationsstuer på hospitaler, kantiner, laboratorier og medicinske produktionsanlæg, lige som vi har aftale med offentlige myndigheder ift. at håndtere rengøring og desinfektion i tilfælde af, at landet bliver ramt af svineinfluenza og lignende.

Desinfektionsmetoder
Recover Nordic benytter såvel klassisk fysisk rengøring med aftørring af alle flader, såvel som desinficering med specialmaskiner der ”tåge-desinficerer” både bygninger, inventar og luften i lokalerne.

Recover Nordic medarbejdere
Recover Nordic’s (herunder JK Kloakservice og Sydslam) medarbejdere følger særligt strikse retningslinjer for at både passe på sig selv og sine kollegaer, samt hindre smittespredning i øvrigt. Retningslinjer, der som minimum lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og krav. Stab og administrative medarbejdere arbejder således hjemmefra i videst muligt omfang, lige som kontakten mellem vores enkelte medarbejdere i marken for så vidt muligt undgås.

Ansvarlig smitteforebyggelse
Hvor det er nødvendigt, påfører vores medarbejdere sig således det nødvendige sikkerhedsudstyr, for at kunne udføre opgaven forsvarligt.


Yderligere spørgsmål
For yderligere spørgsmål, kontakt venligst din sædvanlige kontaktperson hos Recover Nordic, JK Kloakservice og Sydslam.

På vegne af

Recover Nordic – Sydslam – JK Kloakservice


Du kan læse mere om specialrengøring og desinficering hos Recover Nordic her.