Pressemeddelelse - 22/06-2022

Recover udgiver den årlige COP

Vores årlige Communication on Progress (COP) er et nøglekomponent i vores forpligtelse til FN's Global Compact.

Hos Recover har vi valgt at tilslutte os FNs Global Compact, og med denne tilslutning følger også flere forpligtelser, herunder en årlig udgivelse af vores COP (Communication on progress). Denne rapport beskriver vores arbejde med at indlejre de 10 principper i både vores strategier og daglige drift, samt hvordan vi understøtter vores samfund. Du kan læse rapporten ved at trykke her.

De 10 principper som FNs Global Compact og dermed også vores rapport bygger på, kan du læse herunder:

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelseområde; og

Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihede til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelseRecover Group
Recover er markedsleder og Nordens førende industri- og skadeservicekoncern med omkring 3000 ansatte. Vores forretningsområder har udviklet sig over tid, og spænder i Danmark bredt inden for skadeservice, marineservice, indeklimaservice og håndværkerservice samt en bred vifte af kloak- og industriservice.

Recover støtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Ved at bruge verdensmålene som vores kompas, sikrer vi, at vores prioriteter er tilpasset den nationale og internationale dagsorden, og at vi igennem en struktureret opmærksomhed på samfundets problemer, kan bistå med ansvarlige handlinger, der samtidig understøtter en bæredygtig udvikling i vores nærmiljø. Foruden verdensmålene arbejder Recover også ud fra FN's Global Compact - du kan læse mere om vores arbejde med bæredygtighed ved at trykke her.