Løsørehåndtering

I tilfælde af Brand og vandskader, vil ikke kun bygningen være skadet. Også indbo (kaldet løsøre i daglig tale), vil være skadet i mere eller mindre omfang. Har du haft indbrud, kan der være hærværksskader, som tilsvarende skal håndteres korrekt.

Recover hjælper med værdiredning og sanering fra A til Z, – både på skadestedet, og på en af vores mange løsørecentre i Danmark, ligesom vi opbevarer møbler og inventar trygt og godt, ind til bolig/bygning igen er renoveret og klar til indflytning.

Hvad du skal gøre hvis du har en skade, hvor dit indbo / inventar / teknik er skadet

Hvad du skal gøre hvis du har en skade, hvor dit indbo / inventar / teknik er skadet

Kontakt dit forsikringsselskab

Du skal anmelde din skade til dit forsikringsselskab, hvis der er tale om en pludselig sket skade. Dette gælder også selv om du allerede har fået assistance af f.eks. Brandvæsen og/eller et skadeservicefirma.

Som udgangspunkt dækkes alt løsøre og værdiredning af din indboforsikring.

Hvad du skal gøre hvis du har en skade, hvor dit indbo / inventar / teknik er skadet

Hvad du skal gøre hvis du har en skade, hvor dit indbo / inventar / teknik er skadet

Dokumentér din skade

Skadet løsøre skal fotodokumenteres til dit forsikringsselskab. Når Recover tilkaldes til skadeadressen, sørger vi tilsvarende for nødvendig fotodokumentation.

Du skal samtidig lave en liste over værdierne, med købspris samt købsdato. Ud fra denne kan dit forsikringsselskab beregne afskrivninger, og derved dit erstatningsbeløb. Har du kvitteringer som dokumentation, letter det sagsbehandlingen for forsikringsselskabet.

Hvad du skal gøre hvis du har en skade, hvor dit indbo / inventar / teknik er skadet

Hvad du skal gøre hvis du har en skade, hvor dit indbo / inventar / teknik er skadet

Værdiredning

Har du ikke tilkaldt professionel skadeservice, kan du selv gøre en del. Er der tale om vandskadet indbo, skal du flytte dette til et tørt rum. Kan det ikke flyttes, og der er vand på gulvet, skal du prøve, om du kan klodse indbo op. "Er dit indbo sod- og lugtskadet, skal du sørge for at holde døre og ventilation lukket således, at lugten ikke breder sig til øvrige rum og derved lugtskader mere indbo.

Det anbefales IKKE at gå i gang med afvaskning efter brand- og sodskader, uden du har et professionelt skadeservicefirma med ind over, da det endelige resultat er helt afhængig af rette proces- og metodevalg.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Over 35 års erfaring med løsørehåndtering

Recover har stor inhouse ekspertise i værdiredning og sanering af inventar, møbler, dokumenter, fotoalbums etc. Vi udfører således både rengøring for sod, lugtsanering for røg, samt evt. i samarbejde med specielle specialister, reparation af HI-FI, PC og TV-udstyr, malerier, ægte tæpper, designermøbler etc.

Vi samarbejder med Danmarks førende offentlige og private konservatorer og specialværksteder, hvorfor du trygt kan overlade dine værdier til Recover. Alt løsøre fotodokumenteres i nødvendigt omfang i forbindelse med nedpakning på skadestedet, lige som vi hjælper med dokumentationen til dit forsikringsselskab.

Hver enkelt sag holdes skarpt adskilt fra andre skadesager, således at risiko for sammenblanding og at værdier forsvinder, er ikke-eksisterende. Du kan altid komme til dine værdier, måtte der under renoveringsperioden være indbo, som du gerne vil have udleveret før tid. Sikkerheden er i højsædet: Alle vores løsørecentre er alarm- og videoovervåget, samt med nødvendige ABA anlæg etc.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Brandskade

Brandskade

Har du haft en brandskade, stor eller lille, vil du oftest stå med 4 problemer, som kræver professionel skadeservice....

Brandskade
Vandskade

Vandskade

Vandskader i bygninger kan have store økonomiske konsekvenser, hvis ikke der handles korrekt og hurtigt....

Vandskade

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.