Løsørehåndtering

I tilfælde af Brand og vandskader, vil ikke kun bygningen være skadet. Også indbo (kaldet løsøre i daglig tale), vil være skadet i mere eller mindre omfang. Har du haft indbrud, kan der være hærværksskader, som tilsvarende skal håndteres korrekt.

Recover Nordic hjælper med værdiredning og sanering fra A til Z, – både på skadestedet, og på en af vores mange løsørecentre i Danmark, ligesom vi opbevarer møbler og inventar trygt og godt, ind til bolig/bygning igen er renoveret og klar til indflytning.

DØGNVAGT +45 70 100 888

HVAD DU SKAL GØRE

HVIS DU HAR EN SKADE, HVOR DIT INDBO / INVENTAR / TEKNIK ER SKADET

Kontakt dit forsikringsselskab

Kontakt dit forsikringsselskab

Du skal anmelde din skade til dit forsikringsselskab, hvis der er tale om en pludselig sket skade. Dette gælder også selv om du allerede har fået assistance af f.eks. Brandvæsen og/eller et skadeservicefirma.

Som udgangspunkt dækkes alt løsøre og værdiredning af din indboforsikring.

Dokumentér din skade

Dokumentér din skade

Skadet løsøre skal fotodokumenteres til dit forsikringsselskab. Når Recover Nordic tilkaldes til skadeadressen, sørger vi tilsvarende for nødvendig fotodokumentation.
Du skal samtidig lave en liste over værdierne, med købspris samt købsdato. Ud fra denne kan dit forsikringsselskab beregne afskrivninger, og derved dit erstatningsbeløb. Har du kvitteringer som dokumentation, letter det sagsbehandlingen for forsikringsselskabet.

Værdiredning

Værdiredning

Har du ikke tilkaldt professionel skadeservice, kan du selv gøre en del. Er der tale om vandskadet indbo, skal du flytte dette til et tørt rum. Kan det ikke flyttes, og der er vand på gulvet, skal du prøve, om du kan klodse indbo op. "Er dit indbo sod- og lugtskadet, skal du sørge for at holde døre og ventilation lukket således, at lugten ikke breder sig til øvrige rum og derved lugtskader mere indbo.

Det anbefales IKKE at gå i gang med afvaskning efter brand- og sodskader, uden du har et professionelt skadeservicefirma med ind over, da det endelige resultat er helt afhængig af rette proces- og metodevalg.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

35 ÅRS ERFARING MED LØSØREHÅNDTERING

Recover Nordic har stor inhouse ekspertise i værdiredning og sanering af inventar, møbler, dokumenter, fotoalbums etc. Vi udfører således både rengøring for sod, lugtsanering for røg, samt evt. i samarbejde med specielle specialister, reparation af HI-FI, PC og TV-udstyr, malerier, ægte tæpper, designermøbler etc.

Vi samarbejder med Danmarks førende offentlige og private konservatorer og specialværksteder, hvorfor du trygt kan overlade dine værdier til Recover Nordic.

Alt løsøre fotodokumenteres i nødvendigt omfang i forbindelse med nedpakning på skadestedet, lige som vi hjælper med dokumentationen til dit forsikringsselskab.

Hver enkelt sag holdes skarpt adskilt fra andre skadesager, således at risiko for sammenblanding og at værdier forsvinder, er ikke-eksisterende.

Du kan altid komme til dine værdier, måtte der under renoveringsperioden være indbo, som du gerne vil have udleveret før tid.

Sikkerheden er i højsædet: Alle vores løsørecentre er alarm- og videoovervåget, samt med nødvendige ABA anlæg etc.

Kontakt - rød

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

skadeservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.