BÆREDYGTIG UDVIKLING

Recover støtter De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ved at bruge verdensmålene som vores kompas, sikrer vi, at vores prioriteter er tilpasset den nationale og internationale dagsorden, og at vi igennem en struktureret opmærksomhed på samfundets problemer, kan bistå med ansvarlige handlinger, der samtidig understøtter en bæredygtig udvikling i vores nærmiljø.

Selvom vi anerkender, at alle verdensmålene er vigtige, og er indbyrdes forbundne, har vi besluttet at fokusere vores bæredygtige udvikling på følgende 3 verdensmål:

  • Klimaindsats
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Bæredygtige byer og lokalsamfund

Dette er baseret på en vurdering af, hvordan Recover bedst kan påvirke vores nuværende forretningsområder samt den globale udfordring med en øjeblikkelig indsats mod klimaforandringer.

Foruden verdensmålene arbejder Recover også ud fra FN's Global Compact - du kan læse mere herom nederst på siden.

Verdensmål 8

Verdensmål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos Recover vil vi gerne fremme vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst.

Det gør vi bl.a. ved at arbejde målrettet med bæredygtighed med et innovativt mindset og med teknologi på dagsordenen. Med økonomisk vækst kan vi skabe endnu flere anstændige arbejdspladser i det danske samfund.

For hos Recover går vi op i, at alt foregår ordentligt og der er gennemsigtighed i vores forretning. Det betyder bl.a., at vi sikrer anstændige jobs ved at:

Verdensmål 12

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Recover håndterer alene i Danmark, over 15.000 projekter årligt. Vores ambition er, at øge vores ressourceeffektivitet løbende, og derved reducere vores CO2-aftryk. Det vil vi – og det gør vi, ved at:

  • Reducere behovet for nye materialer i de enkelte arbejdsopgaver
  • Reducere affaldsmængden på de enkelte arbejdsopgaver
  • Forøge brugen af genbrugsmaterialer
  • Fokusere skarpt på brugen af bæredygtige materialer og hjælpemidler.

Med mere end tusinde biler i vores flåde er Recovers biler en stor bidragsyder til virksomhedens CO2-aftryk. Derfor er overgangen til biler med lav CO2-udledning allerede i gang og vil blive accelereret, efterhånden som det er muligt at købe de nødvendige biltyper som elektriske og hybridmodeller, der kombinerer acceptabelt rækkevidde og passende ydeevne. Parallelt efteruddanner og motiverer vi vores chauffører til at minimere brændstofforbrug og CO2-udledning gennem ansvarlig kørselsadfærd.

Verdensmål 13

Verdensmål 13

Klimaindsats

Baseret på Recovers omfattende erfaring fra skadeservice og miljøskader, kender vi konsekvensen af øget nedbør og et mere ekstremt vejr.

Vores ydelser har allerede haft en betydelig indvirkning på folks liv, ved at sikre en hurtig tilbagevenden til hverdagen efter skadebegivenheder som f.eks. skybrud, oversvømmelse, brand eller andre uønskede hændelser. Det giver os et stærkt afsæt til at tænke innovativt ved blandt andet at indføre nye serviceydelser og forretningsområder omkring forebyggelse og reduktion af risici forbundet med det mere ekstreme og ustabile klima.

Tilslutning til

Tilslutning til

UN Global Compact

Da bæredygtighed er baseret på værdier og principper, har vi i Recover valgt at tilslutte os FNs Global Compact.

Med denne tilslutning følger også forpligtelse om at følge nedenstående 10 principper om grundlæggende ansvar overfor både mennesker og vores planet.

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelseområde; og

Princip 2: sikre at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder

Princip 3: Virksomheder bør opretholde frihede til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger; og

Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: støtte afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8: tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynde udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Du kan læse mere her: Global Compact og de 10 principper


Bæredygtighedsrapport:
Som en af Global Compact laver Recover hvert år en bæredygtighedsrapport kaldet COP (Communication on progress). Denne rapport kan du læse ved at trykke her.

Recover - Sikrer hverdagen.

Fra strategi til udførelse

Recover udfordrer alle sine ledere til at analysere risici og muligheder for deres forretningsområde og forfølge de prioriterede mål baseret på tre perspektiver:

  1. Vi skal udfordre os selv, vores medarbejdere og vores processer for at begrænse CO2-aftrykket af vores arbejdsopgaver.
  2. Vi skal udfordre vores leverandører og strategiske partnere til at arbejde sammen med os for at forbedre ressourceeffektiviteten, implementere principper for cirkulær økonomi og begrænse CO2-aftrykket.
  3. Vi skal udfordre og samarbejde med vores kunder om at udvikle nye produkter og serviceydelser, for at kunne tilbyde praktiske løsninger på deres udfordringer med bæredygtighed.

“Recover wants to instill a culture of profit and impact. We aim to inspire our people to always look for opportunities to increase our positive impact in society and to pursue growth opportunities decoupled from our carbon footprint. We believe that Recovers long-term success depends on our ability to actively pursue a sustainability agenda integrated in our business strategy, implemented through a process of continuous learning and relentless execution.”

- Recover Group Management