BÆREDYGTIG UDVIKLING

Recover Nordic støtter De Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling.

Ved at bruge verdensmålene som vores kompas, sikrer vi, at vores prioriteter er tilpasset den nationale og internationale dagsorden, og at vi igennem en struktureret opmærksomhed på samfundets problemer, kan bistå med ansvarlige handlinger, der samtidig understøtter en bæredygtig udvikling i vores nærmiljø.

Selvom vi anerkender, at alle verdensmålene er vigtige, og er indbyrdes forbundne, har vi besluttet at fokusere vores bæredygtige udvikling på følgende 4 verdensmål:

 • Klimaindsats
 • Ansvarligt forbrug og produktion
 • Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Ligestilling mellem kønnene

Dette er baseret på en vurdering af, hvordan Recover Nordic bedst kan påvirke vores nuværende forretningsområder samt den globale udfordring med en øjeblikkelig indsats mod klimaforandringer.

DØGNVAGT +45 70 100 888
Verdensmål 13

Verdensmål 13

Klimaindsats

Baseret på Recover Nordic’s omfattende erfaring fra skadeservice og miljøskader, kender vi konsekvensen af øget nedbør og et mere ekstremt vejr.

Vores ydelser har allerede en betydelig indvirkning på folks liv, ved sikre en hurtig tilbagevenden til hverdagen efter skadebegivenheder som f.eks. skybrud, oversvømmelse, brand eller andre uønskede hændelser. Det giver os et stærkt afsæt til at tænke innovativt ved blandt andet at indføre nye serviceydelser og forretningsområder omkring forebyggelse og reduktion af risici forbundet med det mere ekstreme og ustabile klima.

Verdensmål 12

Verdensmål 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Recover Nordic håndterer alene i Danmark, over 15.000 projekter årligt. Vores ambition er, at øge vores ressourceeffektivitet løbende, og derved reducere vores CO2-aftryk. Det vil vi – og det gør vi, ved at:

 • Reducere behovet for nye materialer i de enkelte arbejdsopgaver
 • Reducere affaldsmængden på de enkelte arbejdsopgaver
 • Forøge brugen af genbrugsmaterialer
 • Fokusere skarpt på brugen af bæredygtige materialer og hjælpemidler.

Med mere end tusinde biler i vores flåde er Recover Nordics biler en stor bidragsyder til virksomhedens CO2-aftryk. Derfor er overgangen til biler med lav CO2-udledning allerede i gang og vil blive accelereret, efterhånden som det er muligt at købe de nødvendige biltyper som elektriske og hybridmodeller, der kombinerer acceptabelt rækkevidde og passende ydeevne. Parallelt efteruddanner og motiverer vi vores chauffører til at minimere brændstofforbrug og CO2-udledning gennem ansvarlig kørselsadfærd.

Verdensmål 11

Verdensmål 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

I de sidste 40 år har Recover Nordic været til rådighed døgnet rundt for at hjælpe familier, virksomheder og lokalsamfund, når der har været brug for øjeblikkelig hjælp til at redde både værdier og faciliteter efter skadehændelser, således de kommer hurtigt tilbage til hverdagen.

Baseret på vores brede viden og erfaring er vores medarbejdere værdifulde bidragsydere i udvikling, planlægning og implementering af bæredygtighedsstrategier samt klima- og modstandsdygtighedsinitiativer i byerne og samfundet.

Vi tilstræber aktivt at deltage i dialogen mellem regeringer, kommuner, virksomheder og samfund for effektivt at koordinere langsigtet planlægning, risikoreduktion og beredskab.

Verdensmål 5

Verdensmål 5

Ligestilling mellem kønnene

Hos Recover Nordic arbejder vi målrettet på at sikre ligestilling mellem kønnene, og lever således op til de love og krav der er på området.

Som forløber i vores industri tror Recover Nordic stærkt på, at vi har et særligt ansvar for at skabe lige muligheder og et afbalanceret højtydende arbejdsmiljø ved at tiltrække, udvikle og fremme flere kvindelige professionelle i vores firma og vores industri.

Det gør vi bl.a. ved at sikre kvinder fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning i vores organisation.

Hertil lægger vi heller ikke vægt på køn ved ansættelse, forflyttelse, forfremmelse, afskedigelse eller for så vidt angår arbejdsvilkår.

Fra strategi til udførelse

Recover Nordic udfordrer alle sine ledere til at analysere risici og muligheder for deres forretningsområde og forfølge de prioriterede mål baseret på tre perspektiver:

 1. Vi skal udfordre os selv, vores medarbejdere og vores processer for at begrænse CO2-aftrykket af vores arbejdsopgaver.
 2. Vi skal udfordre vores leverandører og strategiske partnere til at arbejde sammen med os for at forbedre ressourceeffektiviteten, implementere principper for cirkulær økonomi og begrænse CO2-aftrykket.
 3. Vi skal udfordre og samarbejde med vores kunder om at udvikle nye produkter og serviceydelser, for at kunne tilbyde praktiske løsninger på deres udfordringer med bæredygtighed.

“Recover Nordic wants to instill a culture of profit and impact. We aim to inspire our people to always look for opportunities to increase our positive impact in society and to pursue growth opportunities decoupled from our carbon footprint. We believe that Recover Nordic’s long-term success depends on our ability to actively pursue a sustainability agenda integrated in our business strategy, implemented through a process of continuous learning and relentless execution.”

- Recover Nordic Group Management