Sanering efter farligt affald

Sanering efter farligt affald

Sikker og pålidelig sanering

Med udgangspunkt i Stockholm-konventionen om persistente organiske miljøgifte sørger Recover Nordic for sikker og pålidelig sanering efter farligt affald.

Bl.a. kan asbest, PCB og bly føre til en katastrofal mængde forurening hvilket er til fare for personalet om bord, og kan ligeledes medføre lukning af driften i lange perioder.

Recover Nordic anvender state-of-the-art sanitetsløsninger, og med konkret uddannelse i analysering, håndtering og bortskaffelse af de forskellige stoffer, kan vores kompetente medarbejdere håndtere miljø- og forureningsskader af enhver art.

Afklaring af omfang sker altid i samråd med relevante rådgivende ingeniørfirmaer, firmaers miljøansvarlige eller øvrige involverede parter således, at saneringsarbejdet udføres efter klare rammer og aftaler, og på baggrund af gældende lovgivning og vejledninger

Vores utallige projekter og opgaver er din garanti for, at Recover Nordic skaber både pålidelige, hurtige og omkostningseffektive løsninger inden for marineservice. Dette fra start, med identifikation og tests, til slut, hvor det farlige affald skal bortskaffes og skadesstedet rengøres.

Recover Nordic sikrer altså korrekt bortskaffelse og dokumenterer altid det udførte arbejde, så du kan komme hurtigt tilbage til hverdagen.

Kvalitetssikring - certificeringer

Vi opfylder Dansk Industris krav omkring økonomiske attester, kvalitetsniveau, miljøhensyn, arbejdsmiljø, personaleforhold, uddannelse og underleverandører.

Det kan vi garantere, da vi er certificeret i både Servicenormen (DI), ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001 og Achilles JQS, hvilket også betyder, at vi løbende bliver kontrolleret i ovenstående krav.

Servicenormen

Servicenormen

ISO 45001

ISO 45001

ISO 9001

ISO 9001

Achilles JQS

Achilles JQS

Kontakt - blå

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

marineservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888