IS- OG LAVABLÆSNING

Med fokus på udvikling og teknologi, søger vi hele tiden innovative løsninger, hvorved vi kan forenkle og optimere vores processer og metoder – og det har vi bl.a. gjort via is- og lavablæsning, som eksempelvis anvendes til rengøring af facader og graffitifjernelse, samt rensning af maskiner og lignende, hvor vand er uønsket.

Denne form for afrensning i industrien er mere effektiv og miljørigtig end mere traditionel afrensning, og derved omkostningsbesparende.

Hvad du kan med is- og lavablæsning

Hvad du kan med is- og lavablæsning

Isblæsning

Ved isblæsning anvendes tøris som blæsemiddel, og når dette rammer overfladen, omdannes det til luft. Overfladen efterlades ren og helt tør, og skal derfor ikke renses yderligere – hvilket gør denne metode både effektiv og skånsom, og man skal ikke bekymre sig om eventuelle fugtdannelser.

Isblæsning kan rense mange former for belægninger, f.eks. sod, olie, fedt, kulstøv, lak og bitumen. Da metoden hertil er skånsom, kan den også anvendes på skrøbelige overflader såsom blød aluminium, nikkel og krom.

Hvad du kan med is- og lavablæsning

Hvad du kan med is- og lavablæsning

Lavablæsning

Ved lavablæsning anvendes der lavapulver som blæsemiddel, hvilket efterlader overfladen helt glat. Metoden er effektiv, og ligesom isblæsning, meget skånsom ved overfladematerialet. Således kan både snavs og andet materiale, som rust og maling, fjernes ved hjælp af denne metode.

Lavablæsning er dermed ideel at bruge til rensning af facader, f.eks. pudsede facader, træfacader og porøst murværk.

Hvad du kan med is- og lavablæsning

Hvad du kan med is- og lavablæsning

Effektivt og miljøvenligt

Der er mange fordele ved at anvende is- og/eller lavablæsning som afrensningsmetode.

Det er således effektivt, i og med svært tilgængelige overflader let kan renses, samt den rengjorte flade er tør og kan anvendes straks efter brug. Hertil er metoden miljørigtig, da der ingen giftige dampe er, og der undgås brug af vand og diverse skrappe rengøringsmidler, som kan medføre forurenet spildevand.

Vores kompetence:

Vores kompetence:

Is- og lavablæsning - en landsdækkende service

Recover er repræsenteret i hele landet, og er overordnet set inddelt i to regioner: Region Øst der dækker 7 centre på Sjælland, Fyn og øer, og Bornholm, og Region Vest der dækker 9 centre i Jylland.

Dermed kan vi tilbyde lava- og isblæsning i hele landet, hvor vores kompetente medarbejdere vil vurdere hvilken metode, der er den bedste i det enkelte tilfælde.

Med den effektive, skånsomme og ikke mindst miljørigtige metode, kan is- og lavablæsning bl.a. anvendes til opgaver som:

  • Graffitiafrensning
  • Facadeafrensning
  • Rensning af mekaniske maskiner
  • Rensning af elektriske tabeller (uden spændingsfjernelse)
  • Rensning af sod efter brand
  • Rensning af bygningsoverflader

Kontakt - gul

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

industriservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Slamsugning

Slamsugning

Har din virksomhed problemer med kloakken, eller har behov for opsugning og transportering af slam eller andet flydende affald, står Recovers erfarne....

Industri- og kloakservice
Entreprise affugtning

Entreprise affugtning

Korrekt affugtning og effektiv udtørring af nybyggeri, særligt betonkonstruktioner, er helt afgørende for at en stram tidsplan kan holdes....

Entreprise affugtning

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.