Støj og akustik

Føler du, at du går rundt i larm og støj dagen lang? Måske går du endda nogle gange hjem med hovedpine efter en dag på kontoret?

Hvis du arbejder i et miljø med støj, kan det gøre det svært at arbejde koncentreret og tilmed give både stress og hovedpine. Er larmen meget kraftig, vil det i værste fald kunne forringe hørelsen eller give tinnitus.

Recover Nordic tilbyder løsninger der kan forbedre jeres arbejdsmiljø.

DØGNVAGT +45 70 100 888

recover Nordic hjælper

Med at nedbringe støj og larm i hverdagen

Dårlig akustik forværrer problemerne

Dårlig akustik forværrer problemerne

Hvis akustikken i rummet er dårlig, vil problemerne med støj forværres.

Det er derfor vigtigt, at akustikken designes efter rummet således, at den passer til det ønskede lydmiljø. Der kan nemlig være stor forskel på, hvilket lydmiljø man ønsker – i et mødelokale vil man gerne kunne høre hvad der bliver sagt i den anden ende af lokalet, og helt andre ønsker vil man have i et stort fælleskontor.

Hos Recover Nordic kan vi vurdere de akustiske forhold og give forslag til forbedringer.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Målinger, vurdering og forbedringer

Hos Recover Nordic har vi kompetente og erfarne medarbejdere, der står klar til at hjælpe dig med dine akustik- og støjproblematikker. Vi udfører bl.a.:

  • Målinger af lyd- og støjniveauer
  • Vurdering af akustiske forhold
  • Forslag til forbedringer – både i forhold til akustik og støj

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.