Skimmel

Fugt- og skimmelsvamp kan være ødelæggende for bygninger og sundhedsskadelig for mennesker. Skimmelsvamp kan bl.a. opstå ved almindelig brug af bolig og herudover vandskader, opstigende samt indtrængende grundfugt, kondens og lignende. Skimmelsvamp kan ikke altid ses, og er svær at både omfangs-, årsags- og artsbestemme, og kræver derfor også en særlig ekspertise.

Recover Nordic tilbyder sanering af skimmelvækst efter de anerkendte metoder. Vi foretager desuden blotlægning, nedrivning og afdækning for at sikre, at skimmelsvampesporer ikke spredes til omgivelserne.

DØGNVAGT +45 70 100 888

Mere end 35 års erfaring med skimmelsanering

Vurdering af evt. skimmelsvamp

Vurdering af evt. skimmelsvamp

Vurdering af årsag, omfang og metode bør som udgangspunkt foretages af et uvildigt rådgivningsfirma. Derfor anbefaler vi, at rådgiveren der foretager omfangsbestemmelsen af skimmelvæksten på den konkrete sag, også udpeger den bedste løsningsmetode for Recover Nordic inden renovering påbegyndes. Herudover skal rådgiver også foretage den afsluttende kvalitetssikring af vores arbejde, ligesom vi også altid selv sikre kvaliteten med egne prøver.

VORES KOMPETENCE

VORES KOMPETENCE

Recover Nordic udfører skimmelsanering fra A-Z

Hos Recover Nordic har vi mange års erfaring inden for skimmelsanering. Derfor har vi kompetencerne til at løse opgaven fra A til Z – lige fra de første prøver til sanering og afslutningsprøver. Hertil står vi altid klar med vejledning i forhold til at undgå fremtidige problemer.

Det betyder, at vi bl.a. udfører:

  • Overfladeprøver for skimmelsvamp
  • Luftprøver for skimmelsvamp
  • Kemisk afrensning af skimmelsvamp
  • Tørdampsafrensning af skimmelsvamp
  • Undersøgelse af beboeradfærd
  • Blotlægning, nedrivning og afdækning

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.