Miljø

Miljøet kan have stor indflydelse på produktiviteten i en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at miljøet er optimalt – både for medarbejderne og virksomheden.

Dårligt miljø kan skyldes mange forskellige ting, og hos Recover Nordic afhjælper vi bl.a. med:

  • Rens af ventilationsanlæg
  • Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest
  • Kloakundersøgelser og rens
  • Særlig rengøring efter beboere (læs mere her)
  • Rengøring efter skadedyr (læs mere her)
DØGNVAGT +45 70 100 888

recover Nordic hjælper

med et godt indendørsmiljø

Rens af ventilationsanlæg

Rens af ventilationsanlæg

Rene ventilationsanlæg er en forudsætning for et godt indeklima, og kan forhindre råd og svampesygdomme i at udvikle sig i bygninger.
Hvis der er fedt og snavs i urene kanaler og anlæg, øges tilsvarende energiforbruget, ligesom brandrisikoen stiger.

Recover Nordic tilbyder rengøring af alle former for ventilationsanlæg, og omfatter bl.a. fjernelse af støv, smuds og fedtlejringer. Vi tilbyder bl.a. ventilationsrens til:
- Marine og offshore
- Kommercielle bygninger og boligselskaber
- Industrivirksomheder mv.
- Offentlige bygninger og institutioner.

Vi udfører også tilsyn og kortlægning af ventilationssystemerne.
Erfaringsmæssigt bør anlæg rengøres hvert 3. til 5. år. I forbindelse med rengøring, beskriver vi eventuelle fejl og mangler på anlægget, ligesom vi tilbyder udskiftning af filter, når nu vi er i gang.

Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest

Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest

Hos Recover Nordic er vi fagspecialister i sanering af bygninger, hvor der er konstateret farlige stoffer, såsom asbest, bly og PCB. Med konkret uddannelse i analysering, håndtering og bortskaffelse af de forskellige stoffer, kan vores kompetente medarbejdere håndtere miljø- og forureningsskader af enhver art.

Afklaring af omfang sker altid i samråd med relevante rådgivende ingeniørfirmaer, firmaers miljøansvarlige eller øvrige involverede parter således, at saneringsarbejdet udføres efter klare rammer og aftaler, og på baggrund af gældende lovgivning og vejledninger. Det kan eksempelvis være i forbindelse med bygningsrenovering og udskiftning af proces- og produktionsanlæg, hvor uønskede stoffer skal fjernes.

Læs mere om miljø- og forureningsskade her. (Der linkes til miljø- og forureningsskade under industriservice)

Kloakundersøgelser og rens

Kloakundersøgelser og rens

Kloakproblemer kan have stor indflydelse på indeklimaet i dine lokaler.

Har du eller din virksomhed problemer med kloakken, eller har behov for opsugning og transportering af slam eller andet flydende affald, står Recover Nordics erfarne og fleksible medarbejdere klar til at hjælpe.

Med opkøb af både Sydslam A/S og JK Kloakservice A/S i 2018, er vi med en stor flåde af både slamsugere, mammutsugere, højtryksbiler og TV-inspektionsbiler klar til at hjælpe både private, erhvervsdrivende og det offentlige med kloakproblemer af enhver karakter, samt tungere industrielle opgaver.

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.