Miljø

Miljøet kan have stor indflydelse på produktiviteten i en virksomhed. Derfor er det vigtigt, at miljøet er optimalt – både for medarbejderne og virksomheden.

Dårligt miljø kan skyldes mange forskellige ting, og hos Recover afhjælper vi bl.a. med:

  • Rens af ventilationsanlæg
  • Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest
  • Kloakundersøgelser og rens
  • Særlig rengøring efter beboere (læs mere her)
  • Rengøring efter skadedyr (læs mere her)
Recover hjælper med et godt indendørsmiljø

Recover hjælper med et godt indendørsmiljø

Rens af ventilationsanlæg

Rene ventilationsanlæg er en forudsætning for et godt indeklima, og kan forhindre råd og svampesygdomme i at udvikle sig i bygninger.

Hvis der er fedt og snavs i urene kanaler og anlæg, øges tilsvarende energiforbruget, ligesom brandrisikoen stiger.

Recover tilbyder rengøring af alle former for ventilationsanlæg, og omfatter bl.a. fjernelse af støv, smuds og fedtlejringer. Vi tilbyder bl.a. ventilationsrens til:

  • Marine og offshore
  • Kommercielle bygninger og boligselskaber
  • Industrivirksomheder mv.
  • Offentlige bygninger og institutioner.

Vi udfører også tilsyn og kortlægning af ventilationssystemerne.

Erfaringsmæssigt bør anlæg rengøres hvert 3. til 5. år. I forbindelse med rengøring, beskriver vi eventuelle fejl og mangler på anlægget, ligesom vi tilbyder udskiftning af filter, når nu vi er i gang.

Recover hjælper med et godt indendørsmiljø

Recover hjælper med et godt indendørsmiljø

Undersøgelser og sanering for PCB, bly og asbest

Hos Recover er vi fagspecialister i sanering af bygninger, hvor der er konstateret farlige stoffer, såsom asbest, bly og PCB. Med konkret uddannelse i analysering, håndtering og bortskaffelse af de forskellige stoffer, kan vores kompetente medarbejdere håndtere miljø- og forureningsskader af enhver art.

Afklaring af omfang sker altid i samråd med relevante rådgivende ingeniørfirmaer, firmaers miljøansvarlige eller øvrige involverede parter således, at saneringsarbejdet udføres efter klare rammer og aftaler, og på baggrund af gældende lovgivning og vejledninger. Det kan eksempelvis være i forbindelse med bygningsrenovering og udskiftning af proces- og produktionsanlæg, hvor uønskede stoffer skal fjernes.

Læs mere om miljø- og forureningsskade her. (Der linkes til miljø- og forureningsskade under industriservice)

Recover hjælper med et godt indendørsmiljø

Recover hjælper med et godt indendørsmiljø

Kloakundersøgelser og rens

JK kloakservice

Kloakproblemer kan have stor indflydelse på indeklimaet i dine lokaler.

Har du eller din virksomhed problemer med kloakken, eller har behov for opsugning og transportering af slam eller andet flydende affald, står Recovers erfarne og fleksible medarbejdere klar til at hjælpe.

Med opkøb af både Sydslam A/S og JK Kloakservice A/S i 2018, er vi med en stor flåde af både slamsugere, mammutsugere, højtryksbiler og TV-inspektionsbiler klar til at hjælpe både private, erhvervsdrivende og det offentlige med kloakproblemer af enhver karakter, samt tungere industrielle opgaver.

Læs mere om dem her:

Kontakt - grøn

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

indeklimaservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888

Læs også om

Komfort

Komfort

Vi bruger alle meget tid indenfor – både når vi er på arbejde og hjemme. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er optimalt og tilfredsstillende, da det har stor betydning for vores sundhed....

Komfort
Støj og akustik

Støj og akustik

Føler du, at du går rundt i larm og støj dagen lang? Måske går du endda nogle gange hjem med hovedpine efter en dag på kontoret....

Støj og akustik