Håndværkerservice

Når skaden er sket – og skadestoppet er gennemført – skal bygningen jo reetableres. Recover Nordic tilbyder en samlet smidig proces, hvor vores egne tilknyttede tømrere og malere med svendebreve er tilknyttet i udvalgte centre, og derved kan være behjælpelig med reetablering og genopbygning. Vi dækker pt. Storkøbenhavn, hele Fyn samt Midt-Vestjylland.

DØGNVAGT +45 70 100 888

GENOPBYGNING EFTER SKADE

Hvornår kan vi flytte ind igen?

Hvornår kan vi flytte ind igen?

Svaret på ovenstående spørgsmål afhænger af skadens omfang og kompleksitet, forsikringsselskabets behandlingstid samt antallet af håndværkere, der skal bruges ved genetablering og genopbygning.

Recover Nordic’s mission er at hjælpe skadelidte hurtigt tilbage til hverdagen. Vores egne tømrer- og malerafdelinger gennemgår således omfanget af opgaven sammen med skadelidte og tilknyttet forsikringsselskab, og udarbejder herefter tilbud og en tidsplan for den samlede opgave.

Får vi opgaven, tager vi altid ansvaret for den samlede proces og de forskellige håndværkerydelser – også fra eksterne og lokale håndværkere.

Sammenhængende proces og faguddannede medarbejdere

Sammenhængende proces og faguddannede medarbejdere

Ved at lade Recover Nordic stå for hele processen – både skadestop og genopbygning – vil forsikringsselskabet og ikke mindst skadelidte opleve et mere smidigt og sammenhængende forløb.

Alle vores medarbejdere i håndværkerafdelingerne har svendebreve som sikrer, at du som kunde eller skadelidte er sikker på, at arbejdet udføres af faguddannet personale, efter gennemprøvede arbejdsmetoder og med rette materialevalg.

Vi følger således (naturligvis) gældende lovgivning og byggestandarder, ligesom vi er medlem af BygGaranti hos Dansk Byggeri, jf. nedenstående.

Byggaranti

Byggaranti

Vi er medlem af BygGaranti, der dækker fejl og mangler op til 10 år ved renovering og genopbygning.

Dette er således en ekstra tryghed for skadelidte og sikkerhed for, at Recover Nordic er en seriøs leverandør af håndværkerservice. Du kan læse mere om BygGaranti her.

Kontakt - sort

Kontakt

Med 16 afdelinger i Danmark, er der altid en Recover Nordic afdeling tæt på dig. Ring på +45 70 100 888, hvis du har en skade eller anden opgave der skal løses. Du kan også altid skrive til nedenstående mail.

haandvaerkerservice@recover.dk | DØGNVAGT +45 70 100 888
PROFESSIONEL HJÆLP

PROFESSIONEL HJÆLP

VI HÅNDTERER DIN SKADE FRA A TIL Z

Når skaden er sket, dækker dit forsikringsselskab som hovedregel alle de omkostninger, som er nødvendige og forbundet med, at Recover Nordic yder skadesbegrænsende tiltag – i henhold til forsikringsaftaleloven.

Eksempelvis affugtning, sanering af bygningen og dit inventar, opbevaring af dit løsøre samt lugtsanering, reetablering og genopbygning.

Alt vores arbejde dokumenteres i nødvendigt omfang overfor dit forsikringsselskab, ligesom vi ikke igangsætter tiltag, uden det er afklaret forud, eller vi allerede har prokura til at få dette dækket af dit forsikringsselskab.

VORES MISSION

VORES MISSION

HURTIGT TILBAGE TIL HVERDAGEN

Recover Nordic er blandt de største skadeservicevirksomheder i Danmark med mere end 330 ansatte. Vi er lokalt repræsenteret med 16 lokationer fordelt over hele landet, som står klar 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi håndterer årligt mere end 16.000 skadesager for forsikringsselskabernes kunder, samt virksomheder, stat, regioner, kommuner, politi og brandvæsen.

Fra vores vagtcentral har modtaget din henvendelse, er vi under normale omstændigheder fremme inden for 60 minutter på alle opgaver, der kræver akut aktion.

Vi hjælper således vores kunder, når de står i situationer, hvor de har brug for eksperthjælp, før de kan komme videre med deres arbejde og hverdag.

Da sådanne situationer aldrig kommer belejligt, er det blevet til vores mission at sikre, vores kunder bringes hurtigt tilbage til hverdagen.

RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ
+45 70 100 888
RING TIL OS DØGNET RUNDT PÅ

VI SAMARBEJDER MED DIT FORSIKRINGSSELSKAB

Recover Nordic har samarbejde med både små og store forsikringsselskaber. Nedenfor kan du se de selskaber som vi har aftaler med. Finder du ikke dit selskab på nedenstående liste, betyder det ikke at vi ikke samarbejder med dette, blot at vi ikke har en formel aftale med disse.