• 750 håndverkere
  • 12 lokasjoner
  • 200 daglige prosjekter