Pressemeddelelse - 12/10-2021

Fokus på sikkerheden

Hele Recover koncernen afholder safety week i uge 41

Recover har generelt et stort fokus på sikkerhed, da det er med til skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Hele Recover koncernen afholder derfor i uge 41 safety week, hvor der er ekstra fokus på sikkerheden, som skal være med til minimere arbejdsrelateret skader.

Vores sikkerhedsteam vil bl.a. tage rundt på vores centre i hele Danmark og holde oplæg sammen med udvalgte sikkerhedsleverandører. Her vil der bl.a. blive snakket omkring kemi, sikkerhedsværn, faldsikringer og ikke mindst vores anmeldelser af nærved-hændelser, som skal forebygge og mindske risikoen for arbejdsulykker.

Hertil vil alle ledere i Recover tage ud på eksterne arbejdslokationer, hvor de vil gennemgå sikkerheden på tilfældigt udvalgte sager for diverse risici. Med besøg på eksterne arbejdslokationer, sikre vi en god dialog omkring sikkerhed, og at fokus for medarbejderne i Recover er på deres egen og kollegaers sikkerhed. Hertil kan vi opdage, hvis der skulle være fejl og mangler, og rette op på dem - inden skaden sker.

Et nyt tiltag vi har lavet i Recover, for at sikre ekstra fokus på sikkerheden, er vores 9 sikkerhedsregler. De 9 sikkerhedsregler er placeret både lokalt på centrene, i f.eks. kontorer og mødelokaler, men også i alle vores driftskøretøjer. På den måde minder vi os selv og hinanden om sikkerheden hver dag.

Med den øgede fokus på sikkerheden, har Recovers afdelinger rundt omkring i landet også har haft nogle rigtig gode lokale idéer og tiltag. F.eks. har et af vores centre haft sikkerhedsbriefing hver morgen, hvor medarbejderne har skiftes til at fremlægge deres oplevelse og idéer inden for sikkerhed.

Der er ingen tvivl om, at vores øget fokus på sikkerhed året rundt er med til, at risikoen for arbejdsulykker mindskes markant, og vores medarbejdere kan komme sikkert hjem hver dag.


”No one should run the risk of getting physically or mentally injured when working at Recover.
We take care of each other in the Recover family!”

Mattias Ringqvist, Group CEO